19 February 2019 16:31:49
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse: Nyt borgerforslag om minimumsnormeringer

Nyt borgerforslag: Minimumsnormeringer i daginstitutioner

I Danmark findes der ingen regler for, hvor mange voksne der skal være til at tage vare på vores børn i daginstitutionerne. Det har mange steder ført til uacceptable vilkår, der går ud over børnene.

Derfor er en række organisationer med interesse for børne- og daginstitutionsområdet nu gået sammen om at stille et borgerforslag om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

- Det er paradoksalt, at vi ikke har lovsikrede minimumskrav til normeringerne i daginstitutionerne, når vi samtidig regner det for helt naturligt, at vi har klasseloft i skolerne. Vi ved oven i købet, at det har uendelig stor betydning for vores børns trivsel og udvikling, at der er et tilstrækkelig antal kompetente voksne omkring dem i daginstitutionerne, siger Louise Gjervig Lehn, der som formand for FOLA er hovedstiller på borgerforslaget, der er lavet sammen med en stribe organisationer på børneområdet.

- Vi kender kun alt for godt historierne om én pædagogisk medarbejder til 17 børn og vi oplever det selv, når vi afleverer og henter vores børn, og må kigge langt efter en voksen. Samtidig ved vi fra forskningen at børn der har gået i gode daginstitutioner med gode normeringer trives bedre – de får en bedre barndom her og nu. Men det trækker også positive spor helt ind i voksenlivet, hvor de bliver mindre kriminelle, mere selvforsørgende og de bidrager i højere grad til fællesskabet, tilføjer Louise Gjervig Lehn.

Børn har brug for voksne. Der skal være vokse, der har tid til at trøste. Der skal være voksne, som har tid til dialog, for børn lærer sprog af de voksne. Der skal være voksne, som kan give vores børn omsorg og skabe tryghed og trivsel, mens forældrene passer deres arbejde og bidrager til fællesskabet.

Derfor minimumsnormeringer

Som det er nu, så er det postnummeret og den lokale kommunale prioritering, der sætter rammerne for kvaliteten i vores vuggestuer og børnehaver. Den store forskel vi oplever er ganske enkelt ikke rimelig. Der er brug for en lovfæstet minimumsstandard. Derfor har vi grebet muligheden og stillet et borgerforslag som skal sikre minimum én ansat til 3 vuggestuebørn og minimum én ansat til 6 børnehavebørn.

Vi har 180 dage til at nå de 50.000 underskrifter, der skal til for at forslaget bliver fremsat i Folketinget. Det mål skal vi nå, så politikerne må forholde sig til befolkningens ønske om ordentlige normeringer.

 

For yderligere kommentarer:

Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening tlf. 40507758

Julie Kyndesgaard, formand for KFO – Københavns Forældreorganisation tlf. 26344050

Morten Bowman, formand for Århus Forældreorganisation tlf. 21172410

Per Larsen, formand for Svendborg Forældreorganisation tlf. 40707688

Andreas Brandrup Elkjær, formand for Roskilde Forældreorganisation tlf. 61308020

Flemming Linnebjerg Rasmussen, formand for Odense ForældreOrganisation tlf.51158084

Karen Lumholt, Familiepolitisk Netværk tlf. 40144980

Sarah Hvidberg, MinimumsnormeringerNu tlf. 40468047

Se borgerforslaget her https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00564

 

2,300,418 Unikke besg