19 March 2019 16:25:55
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse vedr. modulordninger


3. februar 2009

Pressemeddelelse vedr. modulordninger.

Børnene og specielt de svageste børn bliver tabere i det spil.

Med argumenter om øget fleksibilitet, at børnene vil tilbringe kortere tid i institutionen, bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer etc. tilbyder en række kommuner modulordninger i vores daginstitutioner.


”Som forældre er vi yderst bekymrede på vores børns vegne – og specielt på vegne af de svage og sårbare børn. Det er nemlig dem der bliver tabere i spillet”. siger Lars Klingenberg, formand for FOLA.


I Velfærdsministeriets rapport om familiefleksordninger, (modulordninger) anføres det, at deltidsmodulerne kan påvirke børns trivsel i negativ grad, fordi deltidsbørnene har vanskeligere ved at etablere venskaber og komme med i lege, da de møder senere end de andre børn. Rapporten pointerer endvidere, at ordningerne kan have en særlig negativ betydning for børn med særlige behov, idet disse børn kan have vanskeligere ved at indgå i legerelationer med andre børn.


”Erfaringerne fra de eksisterende ordninger viser stort set ingen besparelser, da meget få vælger de små moduler, så vi har meget svært ved at finde argumenter for modulordninger”, siger Lars Klingenberg. ”Og ordningerne bidrager ikke til øget fleksibilitet, tværtimod bliver der tale om langt mindre fleksibilitet på arbejdsmarkedet, fordi forældrene presses af de korte moduler og fx ikke har mulighed for på enkelte dage at blive lidt længere på arbejdspladsen. Også fleksibiliteten omkring afleverings- og afhentningssituationerne, som er vigtige for børnene, kan blive reduceret”.


”Tanken om, at kortere moduler skulle betyde at vores børn tilbringer færre timer i daginstitution og flere timer sammen med forældrene er ganske absurd”, siger Lars Klingenberg. ”Selvfølgelig lader vi ikke vores børn tilbringe hele dagen i daginstitution, blot fordi vi har betalt for det og vil have noget for pengene. Vi henter selvfølgelig vores børn, så hurtigt det er os muligt”, fortsætter Lars Klingenberg


”Modulordninger vil betyde, at der bliver færre varme hænder og dermed mindre tid til omsorg for vores børn, fordi børn på deltid udløser reduktion i daginstitutionens budget. Alle børn og specielt de udsatte børn har brug for, at der er kvalificerede voksne, som kan yde omsorg og støtte dem i deres udvikling. Det er en grundlæggende forudsætning for, at vores børn trives og udvikles. Derfor håber vi, at kommunerne vil lytte til forældrene. Vi efterspørger ikke modulordninger med minimale besparelser for nogle få og med kvalitetsforringelser i vores børns dagligdag, og vi ønsker ikke, at institutionens ansatte skal agere ”tidskontrol” - tillid og god kommunikation mellem forældre og ansatte er afgørende for os og vores børn”, slutter Lars Klingenberg.Lars Klingenberg kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf. 23240779


Med venlig hilsen


Lotte Hansen

Sekretariatsleder


2,318,907 Unikke besg