19 March 2019 15:59:45
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse vedr. madordninger
Lav loven om madordninger om

Konservativ og Venstre mødes i dag for at drøfte, om loven om madordninger i daginstitutioner skal udskydes.
Men en udskydelse er ikke nok. Der skal flere penge på bordet, hvis ordningerne skal leve op til forligspartiernes målsætning om sund mad og sunde madvaner. Det mener både FOA og forældreorganisationen FOLA.

1. januar 2010 skal alle daginstitutioner have indført madordninger. Ordningerne skal være forældrebetalte og giver kommunerne ret til at lade institutionstaksterne stige fra 25 til 30 procent af driftsudgifterne.

Både FOA og FOLA støtter ideen med, at børn skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Men ordningerne er voldsomt underfinansieret. I gennemsnit er der kun 15 kroner pr. barn pr. måltid. Og det er ikke nok til både råvarer og aflønning af det personale, der skal tilberede maden. Det dokumenterede FOA allerede for et par måneder siden og anbefalede på den baggrund politikerne at trække loven tilbage indtil finansieringen er på plads.

FOA og forældreorganisationen FOLA glæder sig derfor over, at politikerne har lyttet til den kritik, der har været af de kommende ordninger fra personalet og forældre.

”I stedet for at jage ordningerne igennem, klæder det politikerne at gå et skridt baglæns og udskyde loven,” siger Lars Klingenberg, formand for forældreorganisationen FOLA.

Kritikken af ordningen lyder blandt andet på, at mange kommuner erstatter børnenes madpakker med vakuumpakket mad fra et storkøkken og ikke med mad, der er tilberedt lokalt i institutionerne.

”Det var ikke det, der var meningen med loven om madordninger,” siger Jakob Sølvhøj, formand for FOAs pædagogiske sektor og fortsætter:

” Det er godt, at politikerne nu vil udskyde loven, men mere tid løser ikke alle problemer.  Det handler mere om økonomi end om tid. Selvom loven bliver udskudt, vil der stadigvæk ikke være økonomi til at etablere køkkener og penge nok pr. måltid til, at maden kan tilberedes lokalt. Det er ikke fordi, institutionerne ikke har tid til at etablere køkkener, at køkkenerne ikke er blevet bygget. Det er fordi, der ikke er råd til det.

”Selvom både FOA og FOLA ser positivt på madordningen, så er vakuumpakket mad fra et centralkøkken ikke, hvad hverken personale eller forældre drømmer om, og det kan i sidste ende betyde, at ordningen vil virke stik modsat lovens grundlag.

”Samtidig er det helt uholdbart, at loven om madordninger giver kommunerne mulighed for at kræve ekstra betaling af vuggestueforældrene til at dække den manglende finansiering af madordninger i børnehaverne. Derfor må en udskydelse også bruges til at omlægge hele finansieringsmodellen. Det bliver mere end svært at få økonomien til at hænge sammen, hvis kommunerne ikke får tilført ekstra midler fra staten til driften af madordningerne”, siger Lars Klingenberg. 

FOA og FOLA opfordrer derfor politikerne til ikke blot at udskyde loven om madordninger, men til at sætte aftalen i bero og omtænke både tidsplanen og finansieringsgrundlaget.

FOA og FOLA deltager i den forbindelse gerne i en konstruktiv debat for at sikre en fornuftig implementering og finansieringsmodel.

Yderligere kommentarer:

Jakob Sølvhøj, Sektorformand FOA, telefon:                2672 3182        

Lars Klingenberg, Formand for FOLA, telefon:                2324 0779        

2,318,832 Unikke besg