19 March 2019 15:59:52
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelse vedr. aftalen mellem Regeringen og Kommunerne

 

 

Pressemeddelelse vedr. aftale mellem KL og Regeringen.

 

Forsigtig forældretilfredshed med madordningerne, men specialområdet mangler fortsat penge

 

”Vi er forsigtige optimister m.h.t. de kommende madordninger. Og det glæder os meget, at politikerne har lyttet til vores bekymringer og erkendt problemerne vedrørende økonomien omkring madordningerne. Måske kan det nu lykkes at vende en synkende skude til et godt og visionært tiltag med fokus på højnelse af børn sundhed, forebyggelse af livsstilssygdomme samt at give børnene gode oplevelser med god og spændende mad” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA.

 

”Det glæder os også, at der er åbnet mulighed for fleksibilitet i opstarten af madordningen. Det er langt bedre, at kommunerne venter nogle måneder med at implementere ordningen og bruger tiden til fornuftig planlægning frem for at haste en dårlig madordning igennem” fortsætter Lars Klingenberg.

 

”Ligeså er det meget positivt, at der er åbnet mulighed for flere anlægsmuligheder i kommunerne. Sammen men fleksibiliteten giver det mulighed for at få etableret flere produktionskøkkener i vores institutioner. At madordningen bliver en integreret del af institutionens hverdag og et pædagogisk projekt giver den absolut bedste mulighed for at børn lærer gode kostvaner, fordi såvel børnene præsenteres for såvel smags-, lugte- som synsindtryk.

 

Ud over at være det bedste fundament for pædagogisk udvikling omkring maden i institutionerne, er produktionskøkkenet i institutionen også det bedste fundament for god, lokal tilpasset madlavning, og oven i købet er det formodentlig også billigst!”

 

”Vi forventer, at kommunerne bruger de ekstra 400 mio kr. på at få den mest optimale madordning i hver enkelt institution og at kommunerne vil påtage sig ansvaret og i tæt samarbejde med personale og forældrebestyrelser sikre den bedst mulige, lokale madordning. Som forældreorganisation vil vi nøje følge udviklingen i kommunerne og opfordre forældrebestyrelserne rundt omkring i vores institutioner til at involvere sig i processen for at sikre kvaliteten i madordningerne” siger Lars Klingenberg.

 

”Men den indgåede aftale skaber ikke lutter glæde. Desværre lader specialområdet stadig meget tilbage at ønske. Som kommunerne tidligere har tilkendegivet, så er specialområdet en tung økonomisk post i den kommunale økonomi, og det er absolut ikke rimeligt, at dagtilbudsområdet udsultes grundet øgede omkostninger til specialområdet, ligesom det heller ikke er rimeligt, at specialområdet forsømmes til fordel for almen-området.  800 mio. ekstra til specialområdet giver ikke den fornødne økonomiske mulighed for et rimeligt serviceniveau og et velfærdssamfund med plads til alle børn.” slutter Lars Klingenberg. 

 

Lars Klingenberg kan træffes på tlf. 23240779 for yderligere kommentarer.


Hent aftalen mellem KL og Regeringen her 

                                           

2,318,834 Unikke besg