19 March 2019 16:00:47
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Husker du, Fogh?
I sidste valgkamp fik statsministeren endelig øjnene op for det forsømte børneområde. Det resulterede i et løfte om reduceret forældrebetaling samt bedre kvalitet i børnepasningen. Forældrebetalingen er på vej ned; i første omgang på 0-3 års området og med den kommende finanslov på 3-6 års området; på trods af at kun ganske få forældre reelt har udtrykt ønske om en lavere egenbetaling.

Nu venter vi spændt på det lovede kvalitetsløft i børnepasningen – på de 2 mia. kr. Regeringen har da også foreløbigt sat 300 mio. kr. til side til forbedring af de fysiske rammer, men pengene er gemt i en pulje, som institutionerne kan søge af. Vi har desværre dårlige erfaringer med puljer; som regel er det ikke de mest trængende institutioner og områder, der får gavn af midlerne, og andre gange oplyser man slet ikke om puljernes eksistens. Den stramme økonomiske politik, som regeringen fører, sammenholdt med udlignings- og kommunalreform betyder, at landets kommuner skal spare et større beløb på børneområdet, end staten tilfører. Besparelserne udmøntes forskelligt fra kommune til kommune. Nogle steder skal forældrenes selv tage bleer med fremover, andre steder afskaffes velfungerende madordninger og de fleste steder overvejer man at reducere åbningstiden enten via lukkeuger eller ved simpelthen at skære en times pasning væk om dagen.

Alt i alt går regnskabet i minus for vores børn, og det kan vi i FOLA ikke længere sidde overhørigt. Derfor vil vi sammen med BUPL og FOA minde statsministeren om hans valgløfter i en fælles kampagne og underskriftsindsamling. Vi ønsker, at statsministeren slækker på den stramme økonomiske politik overfor kommunerne, så vores børn ikke betaler prisen.

Vi har slet ikke råd til at lade være!

Mette Grønvaldt
Formand
FOLA
Forældrenes Landsforening.
2,318,847 Unikke besg