19 March 2019 06:48:58
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Kampagne "Min Tid"

”Min tid - Tid til mig og mine venner"


Landsdækkende kommunalvalgskampagne med fokus på tid til børn.

FOLA – Forældrenes Landsforening sætter i tæt samarbejde med forældrenævn og forældrebestyrelser i hele landet fokus på daginstitutionernes kerneydelser.

”Vi ser den samme tendens over hele landet” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA. ”I Middelfart, Vejle, Stevns, Hillerød, Egedal osv. står vores daginstitutioner for skud, når de kommunale budgetter vedtages, og sådan har det set ud i mange kommuner de sidste mange år”.

Igennem en årrække har vi oplevet, at færre ansatte skal drage omsorg for flere børn i vores daginstitutioner. I samme periode er de ansatte i vores daginstitutioner blevet pålagt flere og flere gode, men tidsrøvende opgaver, som eksempelvis pædagogiske læreplaner, virksomhedsplaner, miljøvurderinger, sprogtests osv.

”Vi har for længe siden nået den nedre grænse for, hvor meget tid der er til det enkelte barn. Så nu går vi sammen her før kommunalvalget for at aftvinge politikerne nogle svar på, hvordan de vil vende udviklingen dermed stoppe sparekniven”, fortsætter Lars Klingenberg.

”Såvel international som national forskning peger på vigtigheden af, at der er tid til vores børn i deres daginstitutioner – tid til omsorg, opmærksomhed, dialog. Og den tid eksisterer ikke længere i tilstrækkelig grad i de danske daginstitutioner” siger Lars Klingenberg ”Og det er ikke kun et udtryk for ”curling-forældrenes” bekymringer. Også forskere på børneområdet ”råber vagt i gevær” og udtrykker dyb bekymring for udviklingen på området. De går så langt som til at tvivle på, om de fortsat kan stå inde for de danske daginstitutioner”, fortsætter Lars Klingenberg.

”Hvis vi skal sikre kvaliteten i vores daginstitutioner, kræver det bl.a. minimumsnormeringer”, siger Lars Klingenberg, og fortsætter ”men desværre ønsker et flertal i Folketinget ikke at lovgive om minimumsnormeringer som kunne sikre vores børn den fornødne voksenkontakt. Derfor sender vi nu stafetten videre til kommunalpolitikerne og opfordrer dem til at tage hånd om den danske institutionsmodel, inden sparekniven får alvorlige konsekvenser for vores børns sproglige, motoriske og sociale udvikling.

Vores forslag til minimumsnormeringer er:

  • 1 ansat til 3 vuggestuebørn/dagplejebørn,
  • 1 ansat til 5 børnehavebørn,
  • 1 ansat til 10 fritidshjems-/SFO-børn.

Derudover skal der være personale til de administrative opgaver og vi ser også gerne en minimumsgrænse for antallet af medhjælpere i forhold til uddannet personale.

”Der skal lyde en samlet opfordring til kommunalpolitikerne om at gøre valgkampen børnevenlig og give vores børn TID”. slutter Lars Klingenberg

Se anerkendte forskeres udtalelser og vurderinger her:

Grethe Krag Müller www.fola.dk/mintid/grethe

Dion Sommer www.fola.dk/mintid/dion

Lars Klingenberg kan træffes på tlf. 70205157 for yderligere kommentarer.

2,318,435 Unikke besg