25 March 2019 12:52:49
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Vuggestueforældre betaler kassen for mad

Vuggestueforældre betaler kassen for mad  

Halvdelen af landets kommuner agter at hæve betalingen i vuggestuerne, når de indfører madordning. Dermed risikerer forældre at komme til at betale to gange for mad.
Af Gitte Rebsdorf, gir@bupl.dk , Børn & Unge

Forældre med børn i vuggestue kommer til at stå for, når kommunerne senest 1. januar 2011 skal have indført den tvungne madordning. Halvdelen af landets 98 kommuner planlægger at hæve taksterne fuldt ud, når de indfører den tvungne frokostordning. Det viser en undersøgelse blandt landets 98 kommuner, som Capacent har foretaget for BUPL. Mange vuggestuer har i forvejen madordning og på den måde kommer forældrer med børn i vuggestue til at betale dobbelt. I Forældrenes Landsforening, FOLA, tager formanden Lars Klingenberg afstand fra taktsstigningerne på vuggestueområdet.
»Det er urimeligt at ramme forældre, som allerede betaler i forvejen. Forældrene får jo ikke noget for det de skal betale ekstra. Og det er ikke småbeløb. En vuggestueplads koster typisk omkring 3000 kroner, så med stigningerne kan en plads nemlig løbe op mellem 3600 og 3700 kroner. Det er et stort beløb, « siger Lars Klingenberg.

Da BUPL undersøgte sagen i foråret var det cirka hver tredje kommune, som agtede at hæve taksterne på vuggestueområdet med det maksimale beløb. Nu er det steget til hver anden kommune. Kommunerne begrunderne stigningerne med, at det er nødvendigt for at få økonomien til at hænge sammen.
»Hvis vi skal lave en forsvarlig madordning, så er det nødvendigt med fuld forældrebetaling. Som udgangspunkt har vuggestuerne heller ikke madordning hos os. Det er kun et fåtal, siger Kaj Refslund (V) fra Nyborg kommune, der er formand børne- og familieudvalget.

Bedre normering.
I Hillerød Kommune er det også økonomi der er afgørende for at taksterne bliver hævet til det maksimale. Ifølge loven har kommunerne mulighed for at hæve taksterne fra 25 procent af driftsudgifterne til 30 procent.
»Vi forholder os til den lovgivning, der er vedtaget. Den giver også mulighed for at hæve taksterne i vuggestuerne. Men vi har også rådført os med forældrene. Og de er indforstået med at vi hæver taksterne, for vi har samtidig love at pengene skal bruges til at forbedre normeringen,«siger formand for børne og familieudvalget i Hillerød kommune, René Silword (A).
Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik midt i juni en aftale om madordningen, der betyder at kommunerne kan vente med at indføre ordningen til 1. janaur 2011. Samtidig blev der afsat 400 millioner kroner til ordningen, som kommunerne får udbetalt via bloktilskudet.

Undersøgelsen fra Capacent er foretaget i forbindelse med budgetlægningen i kommunerne. 84 ud af 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

 

2,322,432 Unikke besg