19 March 2019 16:30:45
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelse - Ny forskningsoversigt fra SFI

Lars Klingenberg, formand for FOLATid til vores børn - Ny forskningsoversigt[i] fra SFI understreger vigtigheden af kvaliteten i vores daginstitutioner.

 

”Daginstitutioner med engagerede og nærværende pædagoger er hvad danske forældre ønsker sig” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA ”og vi bliver bekræftet i vores krav om gode normeringer med minimum 1 voksen til 3 vuggestuebørn, 1 voksen til 5 børnehavebørn og 1 voksen til 10 fritidshjems/SFO-børn, når vi i dag læser SFIs forskningsoversigt, som netop dokumenterer at gode daginstitutioner med gode normeringer er en rigtig fornuftig samfundsøkonomisk investering” fortsætter Lars Klingenberg

 

”Børn, der går i børnehaver med uddannet personale og gode normeringer,

bliver mere intelligente og mere skoleparate”

”Det vil også sige, at børn med belastede opvækstvilkår vil klare sig bedre, hvis de har gået i børnehave af høj kvalitet” så tydelige er konklusionerne i SFIs nye forskningsoversigt.

”At investere i vores daginstitutioner er altså det bedste våben til at bryde den sociale arv” siger Lars Klingenberg

 

”Just i disse dage, hvor budgetterne vedtages rundt omkring i kommunerne, står vi atter engang overfor besparelser på daginstitutionsområdet. I mange kommuner vil besparelserne netop betyde færre ansatte til vores børn – og altså det stik modsatte af SFI-rapportens anbefalinger” siger Lars Klingenberg. 

 

”Vi vil ikke længere stiltiende se til, at vores daginstitutioner bliver ringere og ringere, derfor har FOLA iværksat en landsdækkende kampagne med fokus på tid til vores børn” siger Lars Klingenberg. 

 

”Vi er nødt til at få kommunalpolitikerne til at forstå, at kursen er gal. Vi kan ikke blive ved med at spare på antallet af omsorgspersoner i vores daginstitutioner og tro, at resultatet bliver glade, socialt og sprogligt velfungerende børn.” slutter Lars Klingenberg.

 

Se www.fola.dk/mintid om den igangværende kampagne..

 

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157  [i] SFI-rapport 0927: Børnehavens betydning for børns udvikling. En
forskningsoversigtYderligere oplysninger: Seniorforsker Mogens Nygaard
Christoffersen, tlf. 33480883,

2,318,915 Unikke besg