19 March 2019 06:52:49
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Forældre på barrikaderne!
Rundt omkring i landet ser vi i disse dage forældrebestyrelser- og nævn, der på kreative og engagerede måder søger at få politikerne i tale. FOLA er forældrenes forening, og vi bakker derfor op omkring de forskellige initiativer, der sættes i værk for at gøre politikerne opmærksomme på, at grænsen for længst er nået. Det er godt at se, at vi forældre omsider tager bladet fra munden og fortælle om den hverdag, vi og vores børn oplever. Den er nemlig markant anderledes end den hverdag, politikerne mener, de tilbyder vores børn.

Vores børn kan ikke selv tale deres sag, derfor må vi gøre det for dem. Som forældre har vi ret til at stille krav til de rammer, vores børn passes i. Jeg håber, at forældrebestyrelser og forældrenævn rundt om i landet vil engagerer sig i debatten på deres børns vegne, som vi ser det i Århus, Aalborg og Frederikssund f.eks. Aktionerne efterlader måske nogle forældre i klemme, hvis de ikke kan få passet deres børn. Det er mit håb, at I rundt omkring i forældregrupperne bruger anledningen til at få udvekslet synspunkter og diskuteret, hvilken hverdag vi vil tilbyde vores børn væk fra hjemmet i institutionen. Samtidigt håber jeg, at de mange initiativer også bliver signal til, at det atter bliver moderne at engagere sig børnepolitisk, så de kommende forældremøder rundt omkring i landets institutioner bliver tilløbsstykker med kampvalg til bestyrelsen.

Vi vil i FOLA meget gerne orienteres om jeres initiativer, så vi kan bistå med at videreformidle forældrenes udsagn til medierne. FOLA kontaktes jævnligt af journalister, og dette netværk skal vi udnytte til at fremme vores pointer. Vi kan opnå mere, hvis vi arbejder og står sammen.
Husk derfor også at overveje et medlemskab af FOLA for jeres bestyrelse eller forældrenævn.

Mette Grønvaldt
Formand
FOLA
2,318,491 Unikke besg