19 March 2019 06:51:03
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse 8. oktober
Lars Klingenberg, formand for FOLAForældre i hele landet ønsker minimumsnormeringer.

Så enkelt lyder konklusionen på en undersøgelse blandt forældre, foretaget af Capacent for BUPL. 

”Undersøgelsen bestyrker os i vores krav om, at folketinget må påtage sig et ansvar og lovgive omkring minimumsnormeringer”, siger Lars Klingenberg 

”Normeringerne er under pres i rigtig mange kommuner og har været det i en årrække. Og når vi så samtidig ved, hvor stor betydning det har for vores børns liv, at der er tilstrækkeligt med varme, veluddannede og nærværende hænder omkring dem, så findes der ingen rigtig gode og holdbare argumenter for ikke at fastsætte minimumsnormeringer”, siger Lars Klingenberg.

”Så sent som for få dage siden, gentog Professor i adfærdspsykologi Dion Sommer advarslerne til radioavisen: ”Hvis det fx er i vuggestuerne, så er mere end 3 børn pr. fuldtidsansat simpelthen ødelæggende for børns udvikling. Vi ved, at de kommer til at tale dårligere, de bliver mere aggressive og de får vanskeligere ved at udvikle deres sociale kontakter. Så man kan sige, at det faktisk bredt er hele personligheden det her går ud over.” Dion Sommer har ved tidligere lejligheder formuleret det endnu tydeligere: "Fortsatte nedskæringer på normeringerne kan bare ikke forsvares."

”Det betyder med andre ord, at vi går stik imod dagtilbudslovens grundlæggende intentioner, fordi der er for få ansatte til at dække vores børns behov. Den daginstitution, som skulle være udfordrende og udviklende for vores børn og støtte dem i deres udvikling, ender med at blive hæmmende eller decideret ødelæggende for deres udvikling”, siger Lars Klingenberg.

”Det må vi som samfund gøre noget ved, hvis ikke, handler vi mod bedre vidende. Derfor retter vi en direkte henvendelse til lovgiverne: lyt til forældre og forskere og lovgiv så der minimum er 1 ansat pædagog til 3 børn i vuggestuen, 1 ansat pædagog til 5 børn i børnehaven og 1 ansat pædagog til 10 børn i fritidshjem/SFO”, slutter Lars Klingenberg. 

Capacents undersøgelse for BUPL kan hentes her: http://bupl.dk/iwfile/BALG-7WLDVB/$file/Project_12073%20normering%20tabel.pdf

Se mere på fola.dk/mintid om FOLAs igangværende landsdækkende kampagne
”MinTid”. Her findes også links til forskningen.

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157                           
2,318,462 Unikke besg