19 March 2019 07:04:17
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse 14. oktober 2009

Lars Klingenberg, formand for FOLAPressemeddelelse vedr. KL´s temperaturmåling.


Useriøst at spørge forældrene om deres børn er glade for deres børnehave.


”Det er decideret useriøst og ressourcespild at undersøge om børn er glade for at gå i børnehave og herefter anvende resultatet som et objektivt parameter for kvaliteten i vores daginstitutioner”, siger Lars Klingenberg, formand for FOLA som kommentar til KL's temperaturmåling på daginstitutionsområdet.


”Ydermere skal man være meget opmærksom på under hvilke præmisser forældrene afgiver deres svar på tilfredsheden. De færreste forældre afleverer deres børn i daginstitutioner, som de ikke er tilfredse med og hvor deres børn ikke er glade for at være, så derfor er forældrene selvfølgelig også tilfredse. Personligt kender jeg ingen forældre der morgen efter morgen ville aflevere deres barn i en daginstitution og efterfølgende svare i en spørgeskemaundersøgelse, at de ikke er tilfredse med institutionen og at deres barn ikke er glad for at være der, i så fald er man jo snublende nær en indrømmelse af, at man er en dårlig forælder. Det er derfor hovedrystende, at man ud fra denne undersøgelse konkluderer, at kvaliteten generelt er i orden”, fortsætter Lars Klingenberg.


”Det er naturligvis vigtigt, at børnene er glade, men sat lidt på spidsen så kan man også finde gadebørn i Rio som er glade, men det siger jo intet om, hvilke rammer der findes for deres sociale, sproglige og motoriske udvikling”, siger Lars Klingenberg


”Jeg hæfter mig da også ved, at 23% af forældrene peger på problemer omkring børnenes koncentrationsevner – dvs. næsten hvert 4. barn har problemer med koncentrationen. Fører man det videre til skolealderen, har vi måske forklaringen på nogle af de problemer omkring læringsproblemer, vi oplever her”, siger Lars Klingenberg


KL's undersøgelse står i skærende kontrast til virkeligheden, hvor rapporter fra Capacent fastslår, at forældrene ønsker minimumsnormeringer samt, at et flertal af forældre har oplevet markante serviceforringelser gennem de seneste år. En rapport fra SFI fastslår, at  nedadgående normeringer er en tikkende bombe under vores børns udvikling og trivsel. Og tallene er ikke grebet ud af den blå luft. En af landets førende forskere og professor i udviklingspsykologi, Dion Sommer, vurderer, at situationen er så alvorlig, "at forholdene i vores daginstitutioner nu er så ringe, at det kan skade børns udvikling".


”For mig ligner KL's temperaturmåling ét stort forsvar for de nedskæringer vi i disse måneder oplever rundt omkring i kommunerne og som har udløst et væld af forældreprotester. Noget tyder desværre på, at det udelukkende er politikerne, der ikke har forstået situationens alvor – og at det også har konsekvenser for det fremtidige videnssamfund”, slutter Lars Klingenberg.


Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157

 

2,318,513 Unikke besg