25 March 2019 13:27:56
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Fælles pressemeddelelse forældrenævn-forældregrupper

 

Offentligt omsorgssvigt?

”Det er hårde ord, men ikke desto mindre så henfører vilkårene i rigtig mange af vores daginstitutioner tanken på, om der i virkeligheden er tale om 'offentligt omsorgssvigt' ”, siger en række forældresammenslutninger rundt omkring i landet.

 

”Vi ved, at gode normeringer giver en samfundsmæssig merværdi i form af mere velfungerende børn, unge og voksne (SFIs forskningsoversigt om ”Børnehavens betydning for børns udvikling). Vi ved, at er der flere end 3 vuggestuebørn til én voksen er der betydelig risiko for, at det går ud over børns trivsel og udvikling. Alligevel skal vi lede meget længe for at finde institutioner med den normering forskerne anbefaler (Dion Sommer http://fola.dk/mintid/news.php?readmore=14)”

 

”Bekymrede forældre, forældreorganisationer og også pædagoger over hele landet har sammen med forskere på området råbt vagt i gevær op til dagens kommunevalg. Men det stopper ikke ved kommunevalget. Vi forældre fortsætter arbejdet for at forbedre børns vilkår i vores daginstitutioner og sender stafetten videre til Folketingets politikere"

 

"I må nu påtage jer et ansvar og sikre nationale minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Såvel national som international forskning dokumenterer betydningen af gode normeringer i vores daginstitutioner, så det videnskabelige grundlag eksisterer allerede. Der skal være tid til omsorg, dialog og opmærksomhed omkring det enkelte barn. Er der ikke det, så svigter vi!"

 

Vores forslag til minimumsnormeringer:

·        1 ansat til 3 vuggestuebørn/dagplejebørn,

·        1 ansat til 5 børnehavebørn,

·        1 ansat til 10 fritidshjems-/SFO-børn.

Derudover skal der være personale til de administrative opgaver

 

Hvis vores uddannelsessystem starter med dårlige normeringer i daginstitutionerne, så mister vi fundamentet og dermed konkurrenceevne i det fremtidige videnssamfund. Det har vi som nation ikke råd til.

 

”Det er på tide, at vi satser på forebyggelse frem for økonomisk og menneskelig dyre symptombehandlinger”, slutter forældrene samstemmende.

 

Se www.fola.dk/mintid om den igangværende kampagne.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Klingenberg, FOLA – Forældrenes Landsforening tlf. 70205157             

Thomas Laursen, tlf. 20870670 og Dorthe Boe Danbjørg tlf. 26202186 Børneparkering Nej tak, Nyborg
Morten Ørsted, Forældrenævn Silkeborg
Jacob Gjørtz, Samarbejdende Forældrebestyrelser i Vejle 5058 4145

Nina Reffstrup, KFO – Københavns Forældrenetværk tlf. 20860878

Christina Jørgensen, Næstved Forældrenævn tlf. 28570992

Jacob Neumann, Middelfart Forældrenævn tlf.26172477

Hans Olesen, Hjørring Forældrenævn tlf. 40846915

Jesper Lindholm, Århus Forældrenævn tlf. 25483228

Dorte Jarbøl, Aktive Forældre i Odense tlf. 22486886

Diane Vangsgaard Eriksen, Forældrerådet i Kolding tlf. 40168548

Henrik Smith-Sivertsen, Forældrerådet i Hillerød tlf. 61661942

Tine Arensbach, Randers Forældrenævn tlf. 2399 0548

Helle Nielsen, Aktive forældre i Egedal tlf. 40404073

Claus Larsen, Forældregruppen Stevns tlf. 42514443

Thomas Vedsmand, Foreningen af Forældrebestyrelser i Hvidovre tlf. 20608024

Carina Bruun, Aktive forældre i Rudersdal tlf. 29162434

 

 

 

2,322,497 Unikke besg