19 March 2019 06:52:42
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Artikel på www.bupl.dk
Artikel på www.bupl.dk d.21.12.2009

Rundringning: Ferier tærer unødigt på ressourcerne.

Ferieperioder sluger en unødvendig stor andel af personaleressourcerne i SFO’er og daginstitutioner. Der er ofte for mange voksne på arbejde i forhold til antallet af børn, fordi forældrene helgarderer sig og melder børn til, som alligevel ikke kommer.

Af Marianne Bom

Sommerferie, efterårsferie og snart bliver det juleferie. Det er tilbagevendende ferieperioder i familien Danmark og dermed tidsrum, hvor daginstitutioner og SFO’er med fordel kan have færre voksne på arbejde, for at flest muligt er til stede resten af året.

Men planlægningen halter. Ofte er der flere på arbejde, end der strengt taget behøver at være i ferieperioderne. Planlægning af ferie bygger nemlig på oplysninger fra forældrene, som tit viser sig ikke at holde stik i praksis, viser en rundspørge til 20 daginstitutioner og SFO’er over hele landet, som BUPL har foretaget.

En børnehave i Aalborg fortæller, at der i efterårsferien var meldt 25 børn til pasning hele ugen. Der kom 20-22 børn om mandagen, og derefter dalene antallet jævnt til 11 om fredagen. Et børnehus i Herning oplevede, at der kom 15 procent færre i efterårsferien end tilmeldt. Mens et børnehus i Horsens, Gefionsgården, i sommer oplevede, at en tredjedel af de tilmeldte børn fandt andre pasningsmuligheder.

"Vi kan sagtens være to til tre for mange på arbejde i sommerferien," fortæller leder Susi Lindahl fra Gefionsgården.

Hun begynder allerede i marts at planlægge sommeren, hvor Gefionsgården også passer børn fra andre – sommerlukkede – daginstitutioner og SFO’er i området. Planerne bygger på forældrenes meldinger om behovet for pasning. Det skal de oplyse allerede i marts/april, for at ledelserne kan nå at varsle personalets sommerferie inden 1. maj, som ferieloven siger.

"Vi bruger måneder på at planlægge en periode, der kun er tre uger, og så viser det sig ofte, at en tredjedel af de tilmeldte børn ikke kommer," fortæller Susi Lindahl. "Det er en hård nyser, som principielt belaster os hele året, for det personale og de ledere, jeg sætter ind om sommeren, skal så holde ferie på andre tidspunkter af året," siger hun.

Mange steder har ledelsen is i maven og lægger ud fra deres erfaring vagtplan med færre voksne, end forældrene har meldt behov for. Men alt andet lige er der i ferieperioderne for mange på job i forhold til en optimal udnyttelse af ressourcerne, viser BUPL’s rundspørge.

Forældre helgarderer sig
De upræcise oplysninger fra forældrene skyldes ifølge rundspørgen, at forældrene helgarderer sig.

"Jeg kan godt forstå forældrene, og jeg kan også godt forstå de institutioner, som synes, at det er træls. Men jeg synes, at vi skal anskue det på den måde, at det er nok den tid, vi lever i. Forældrene bliver også pressede fra anden side og skal mange ting. Det kan være svært at forudse ferien, så de vælger at gå med livrem og seler og melder børnene til i højere grad, end der viser sig at være behov for," siger Kurt Hansen, leder af SFO Troldedynastiet i Varde.

Kurt Hansen vælger som mange andre ledere en konstruktiv tilgang og forsøger "stille og roligt" at finde ud af planlægning sammen med forældrene.

Samarbejde vejen frem
Konstitueret leder Helga Staugaard fra Børnegården Ringbakken i Sønderborg oplever - som det er ret udbredt - at der skal bruges tid på at rykke forældrene for ferieplanerne.

"Men vi prøver at vende irritation til omsorg på den måde, at vi overvejer, om vi kommunikerer med forældrene på den rigtige måde. Vi ser på, hvad der skal til for, at forældrene ser sedlerne og svarer rigtigt," siger hun.

Formanden for Forældrenes Landsforening, FOLA, Lars Klingenberg, siger, at "vi forældre kunne godt være bedre til at melde ferie. Men vi må også have lov til at forvente en vis fleksibilitet og frihed til spontane ændringer. Vi betaler jo trods alt for en ydelse, nemlig pasning af vores børn."

Han mener, at frustrationer over ferieplanlægningen vidner om for knappe ressourcer. Der burde være økonomi til den positive konsekvens af, at der er relativt mange voksne på job i ferier, nemlig at børnene kan få mere voksenkontakt, synes han.

"Det primære problem er, at budgetterne er så pressede, at institutionerne må forsøge at trække mest muligt ud af hver en krone. Løsningen må være både at opfordre forældrene til så vidt muligt at planlægge ferierne og give besked – og at institutionerne får de budgetter, som de har behov for, for at sikre børnenes udvikling," siger formanden for FOLA.

BUPL’s formand Henning Pedersen er enig i, at forældrene skal opleve en vis fleksibilitet i forhold til afvikling af ferie. Sagens kerne er, at økonomien er stram, siger han.

"Men når ressourcerne er knappe, er man også nødt til at prøve at udnytte dem bedst muligt. Det har forældre og personale en fælles interesse i. Derfor tror jeg, at det kan være en god idé at tage ferieplanlægningen op i forældrebestyrelserne. Det kan jo være, at forældrene har nogle bud på, hvordan det kan gøres bedre," siger Henning Pedersen.

2,318,489 Unikke besg