25 March 2019 12:50:18
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse om madordninger

 

Pressemeddelelse vedr. madordninger

                                                                                                                                    

Madordninger til alle børn i alle daginstitutioner.

 

 ”Vi synes det er både synd og skam, at partierne bag de obligatoriske madordninger til alle børn nu vakler” siger Lars Klingenberg, Formand for FOLA.

 

”Ideen om at tilbyde alle børn et sundt og nærende måltid mad, som kan medvirke til at give børnene grundlæggende gode kostvaner, forebygge fedme og livsstilssygdomme er i virkeligheden et godt og visionært projekt, som vi i bund og grund er begejstret for” fortsætter Lars Klingenberg.

 

”Men begejstringen blev hurtigt afdæmpet, da udsigten til ”cateringmad”, flade rugbrødsmadder og højere forældrebetaling, også i vuggestuerne, viste sig at være madordningernes følgesvend. Men på trods af diverse alvorlige problemer i ordningens vorden, så skal vores opfordring til forligspartierne være, at de i stedet for at vakle, allerede inden alle kommunerne har indført madordningen, holder fast i visionen og afhjælper de dokumenterede børnesygdomme” siger Lars Klingenberg

 

”Vi ser faktisk, at børnene er begejstrede for at få serveret ny og spændende mad, at de nyder at spise maden i fællesskab, at de tør smage nye ting, fordi sidekammeraten også gør det (undersøgelse foretaget af Politiken Research, januar 2010). Og vi har gennem en årrække haft madordninger i vores vuggestuer og i dagplejen. Velfungerende ordninger, hvor ingen har anvendt modargumenter, om at forældrene fratages ansvaret for deres børn, at der ligger en speciel kærlighedserklæring i mors eller fars hjemmesmurte madpakke.

 

At gøre madordningen frivillig for den enkelte institution vil:

·         Medføre risiko for at institutionen er tvunget til at vælge mellem personaletimer eller madordning

·         Medføre en økonomisk og social ulighed mellem institutioner inden for den samme kommune

·         Medføre øget administrationsomkostninger i kommunerne, som skal administrere forskellige månedlige betalingsrater

 

At gøre madordningen frivillig for de enkelte forældre vil:

·         Medføre en social slagside, hvor økonomisk trængte forældre kan være nødt til at fravælge madordningen.

·         Medføre at det fælles måltid som en del af det pædagogiske fællesskab mislykkes eller ekskluderer enkelte børn af fællesskabet

 

En forældrefinansieret madordning, som kun gælder nogle børn i institutionen, medfører en social skævvridning, som ikke harmonerer med bestræbelserne på at bryde med den negative sociale arv. Den model må vi på det skarpeste advare imod” siger Lars Klingenberg

 

”I stedet for at droppe madordningerne eller gøre dem frivillige skal vores opfordring være, at ordningen gøres bedre. At der følger øget finansiering med, så kvaliteten af maden som minimum bliver højere end de medbragte madpakker, at samtlige institutioner, hvor det er praktisk og fysisk muligt, får mulighed for at producere varieret mad i institutionen og at den forældrefinansierede del genovervejes.

 

 

 

Børns sundhed er selvfølgelig stadig et forældreansvar, men det er også et fælles samfundsanliggende og en meget vigtig del af det forebyggende sundhedsarbejde. For børn såvel som samfund er investeringen i kvalitets madordninger en rigtig god, målrettet og langsigtet investering. De sundhedsmæssige problemer  og de underlødige madpakker har typisk har en social slagside og det er den gruppe børn, der vil få den største gavn af en national madordning. Hvis vi dropper madordningen, så vil netop disse børn blive de store tabere” slutter Lars Klingenberg.

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 7020 5157

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Hansen

Sekretariatsleder

 

 

2,322,396 Unikke besg