19 March 2019 07:12:06
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
pressemeddelelse 29. marts 2010

 

Pressemeddelelse .

  

”At spare på daginstitutionsområdet er som, at tisse i bukserne for at holde varmen”

 

”Og det er som bekendt ikke nogen oplagt god idé”, siger Lars Klingenberg, formand for FOLA og konstaterer, at ”hvis man sparer på daginstitutionsområdet handler man mod bedre vidende”.

 

Nyere forskning har dokumenteret, at børnehaver af høj kvalitet med gode normeringer og højt uddannelsesniveau har stor betydning for børns trivsel og udvikling. Kvaliteten i daginstitutionen er også afgørende, når vi taler brud på den sociale arv og de positive effekter rækker langt ind i voksenlivet, hvor børn som har gået i en børnehave af høj kvalitet i langt højere grad er selvforsørgende, bidrager til samfundets fællesskab ect (SFIs forskningsopsamling sept. 2009)

 

Direkte adspurgt svarer psykolog og børneforsker Grethe Kragh-Müller, klart og tydeligt NEJ til, at daginstitutionerne med de nuværende normeringer, kan imødekomme dagtilbudslovens krav og intentionerne i lærerplanerne.

 

”Så spørgsmålet er om det danske samfund, lokalt som nationalt, ikke allerede udøver et markant lovbrud på dette område?” siger Lars Klingenberg og forudser, at det vi sparer i dag om få år kan vende retur som en meget omkostningsfuld udgift for samfundet, ligesom det selvfølgelig har ganske uacceptable menneskelige omkostninger.

 

Daginstitutionsområdet har været under pres gennem adskillige år. Tendensen har været, at færre ansatte har skullet drage omsorg for et stigende antal børn. http://bupl.dk/presse/undersoegelser/kommunernes_vedtagne_budgetter_2010?OpenDocument . Flere kommuner har allerede genåbnet deres budgetter bl.a. i Silkeborg, hvor kommunens ”mulighedskatalog” foreslår en 20% besparelse på personalesiden på daginstitutionsområdet.

 

”Det er en bombe under vores daginstitutioner” siger Morten Ørsted, Formand for Forældrenævn Silkeborg. ”I kommunens ’mulighedskatolog’ indrømmes det allerede, at der en stor del af dagen kun er én ansat til 20-22 børn i en børnehave. Hvordan forestiller man sig så, at det kan lade sig gøre at beskære personalet med endnu 20%. Det bliver ren opbevaring og ganske uacceptabelt for såvel børn som forældre, men så sandelig også for dansk erhvervsliv”, fortsætter Morten Ørsted.

 

”At vi som forældre har gode og udviklende daginstitutioner til vores børn, har stor betydning for vores arbejdsevne og vores fleksibilitet både på arbejdspladsen og i familien. Så tiltag som indsnævrede åbningstider, lukkedag og lukkeuger vil ikke kun ramme forældre og børn, men i høj grad også erhvervslivet, og dermed samfundet generelt”, siger Lars Klingenberg og Morten Ørsted.

 

”I denne debat efterlyser vi politisk fremsyn, ansvar og mod – vi forældre må desværre kigge langt efter politikere, der påtager sig ansvaret for egne beslutninger. Det være sig på folketingsplan, hvor man i højere grad må forpligtes til at finansiere evt. pålæg med centrale midler, som på kommunalt plan, hvor såvel kommunalpolitikere som KL må påtage sig den demokratiske forpligtelse, at rydde op i overflødig administration og prioritere de bløde velfærdsopgaver frem for eksempelvis prestigefyldte anlægsopgaver. Måske kan vi på den måde få et reelt kommunalt selvstyre tilbage i dansk politik og frem for alt, så kan vi slippe for gang på gang at være tilskuere til den igangværende ansvarsforflygtigelse” siger Lars Klingenberg

 

”Hvis besparelser på området bliver en realitet kan det ikke undgås, at det går ud over børnene og deres udviklingsmuligheder” slutter Lars Klingenberg, der forudser betydelig forældremodstand, hvis området atter rammes af nedskæringer.

 

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157

 

Morten Ørsted kan kontaktes på tlf. 61770167                                        

2,318,526 Unikke besg