19 March 2019 06:52:52
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse:Overgreb på dagtilbudsloven.

Et overgreb på dagtilbudsloven!

Kommunerne skal ifg. Regeringens økonomiske plan spare 4 mia. kr. frem til 2013. Udspillet fra regeringen peger på, at der skal afskediges 8.000 ansatte i den offentlige sektor, og at skole og sundhedsområdet friholdes fra spareplanen.

 

Flere kommuner har allerede genåbnet deres budgetter for 2010 for at finde besparelser samtidig med, at de planlægger betydelige besparelser på budget 2011. De 4 mia. kr. er altså ud over de igangværende besparelser.

 

”Vi er ganske klar over, at riget fattes penge, men det er en rigtigt skidt idé og en yderst kortsigtet løsning, at lade besparelserne ramme daginstitutionsområdet.” siger Jakob Lindahl, næstformand i FOLA

 

”Igennem en årrække har daginstitutionsområdet oplevet, at få klippet en hæl og hugget en tå og spørgsmålet er, om der med en yderligere besparelse på 4 mia. kr. ikke begås bevidst lovbrud i forhold til dagtilbudslovens formålsparagraf, som bl.a. er at:

 

”…fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring..”

 

”…forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en

integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af

den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en

særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk

funktionsevne…”

 

”Når der eksempelvis berettes om 12 børn pr. voksen i børnehaver i Ringsted, om at der store dele af dagen kun er 1 voksen til 20-22 børn i Silkeborgs børnehaver, mens der i andre kommuner opereres med ”grønne”, ”gule” og ”røde” dage, hvor forældrene opfordres til at tage børnene med hjem igen, fordi pasningen er ”uforsvarlig”, så er det ganske enkelt umuligt, selv for den mest ihærdige og ambitiøse medarbejder, at leve op til lovens ord” fortsætter Jakob Lindahl.

 

”Vi har allerede set, hvordan flere års forringede vilkår i vores daginstitutioner giver sig udtryk i stigende udgifter til specialområdet – en bekymrende udvikling, som i høj grad er kommet i fokus. Men det hænger selvfølgelig sammen. Vi kan ikke lade færre voksne tage vare på flere børn uden at det får konsekvenser. Og én ting er den økonomiske omkostning, hvor enhver ved, at forebyggelse er langt billigere end helbredelse, men en anden og langt mere alvorlig konsekvens, er de menneskelige omkostninger. Også ind i skolen vil en afvikling af daginstitutionsområdet trække spor og betyde, at et 360 grader eftersyn langt fra rækker” siger Jakob Lindahl.

 

Ikke kun forældre, men også nyere forskning peger på nødvendigheden af høj kvalitet i vores daginstitutioner. Hvis vi vil lave såvel langsigtede, som kortsigtede investeringer, så skal vi investere i flere ansatte og bedre uddannede ansatte i vores daginstitutioner. Og lige nu er der noget der tyder på, at vi er færd med at gøre det stikmodsatte” slutter Jakob Lindahl

 

Jakob Lindahl kan kontaktes på tlf. 2279 8101

 

2,318,492 Unikke besg