19 March 2019 06:51:48
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Udklip artikel Børn&Unge 7. sept. 2010

Flere lukkedage ti næste år.

Forældre skal ikke forvente, at de kan benytte daginstitutionerne i flere timer næste år, snarere tværtimod. Der forventes flere lukkedage og kortere åbningtid i mange kommuner.

17 kommuner forventer at indføre flere lukkedage til næste år, kun tre kommuner vil have færre dage, hvor institutionerne er lukket på enkeltdage eller i ferierne. Resten af de 69 kommuner, regner med at niveauet for lukkedage, som det har været i 2010, vil føres videre næste år. Det viser en undersøgelse, hvor Analysefirmaet Corcom for BUPL har spurgt kommunernes forvaltningschefer, hvilke budgetscenarier, der arbejdes med for 2011.

Kommunecheferne er også blevet spurgt, om de forventer ændringer i den ugentlige åbningstid .27 kommuner forventer, at reducerer åbningstiden i. Kun fem kommuner vil øge den ugentlige åbningstid i småbørnsinstitutioner, SFO, fritidshjem eller klub til næste år.  Resten af kommunerne vil ligge på samme niveau som i år.

Uacceptabelt siger forældre
Det betyder, at de danske børnefamilier, som politikerne beder om at arbejde mere, vil få endnu sværere ved at få passet børnene, mens de passer deres job. Desuden tvinges de til at holde ferie på det tidspunkt, kommunen vælger at holde institutionerne lukket i sommerferie og/eller vinterferie.

For forældrene betyder lukkedage og uger mindre fleksibilitet, mener Lars Klingenberg, formand for forældreorganisationen FOLA.

»Det er hverken acceptabelt eller i overensstemmelse med aftalen mellem KL og regeringen, at vi som forældre skal tvinges til at holde ferie i bestemte uger, fordi der er lukket i børns dag- eller fritidsinstitution,« sagde han, da diskussionen om lukkeuger var på sit højeste i august i år.

Lars Klingenberg giver ikke meget for den alternative pasning, børnene skal tilbydes ifølge lovgivningen.
»Vores børn skal ikke rokeres rundt som flyttegods, løsrevet fra den tryghed og pædagogiske hverdag, som er vigtig for deres udvikling. Langt de fleste forældre takker da også nej til 'nødpasning',« siger han.

Budgetelastik.
Formand for BUPL, Henning Pedersen, har tidligere sagt, at lukkedage kan virke som en lempeligere måde at spare på end ved direkte nedskæringer.

»Men for både pædagoger og forældre begrænser de mange lukkedage muligheden for selv at planlægge ferie. Det går i sidste ende ud over børnene. Frem for hele tiden at udvande dagtilbuddene skal man hellere se i øjnene, at der ikke er afsat penge nok til at drive stabile pasningstilbud af høj kvalitet. Lukkedagene er bare et symptom,« sagde han i august i år.

Henning Pedersen har også før udtalt, at lukkedage ser ud til at være blevet kommunernes budgetelastik, som kan strækkes i det uendelige.
Som det ser ud lige nu, skal elastikken trækkes endnu længere ud til næste år.

Åbningstider duer ikke 
Projekt Børnepasning, som er et uformelt interessefællesskab, der arbejder for at få børnepasningstilbud for forældre med arbejdstider, der ligger ud over kl. 6.30-17.00, har netop gennemført en ny undersøgelse om åbningstider i 2010. Den viser, at de generelle gennemsnitlige åbningstider stort set er uændrede i forhold til foregående år. Kun i to kommuner har man øget åbningstiden.

Samtidig viser undersøgelsen, at der kun er ni institutioner fordelt på seks kommuner i hele landet med en udvidet åbningstid, som Projekt Børnepasning definerer til at være før kl. 6 og efter kl. 17. Det er et markant fald i forhold til 2009 og står i skærende kontrast til udviklingen på arbejdsmarkedet, mener Projekt Børnepasning.

»Det viser, at familiernes reelle pasningsbehov ikke tages seriøst. De almindelige åbningstider skrumper stille og roligt, og for familier med langt til arbejde er vilkårene markant forringet,« siger Michael Engell Hansted, projektleder i Projekt Børnepasning.

En anden undersøgelse fra Projekt Børnepasning tidligere i år viste, at andelen af kommuner, som har 10 eller flere lukkedage er vokset fra 33 procent i 2009 til 42 procent i år.

Sidst opdateret 07-09-2010
2,318,474 Unikke besg