19 March 2019 06:50:40
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Artikel BUPL.dk 10.sept. 2010

Et tilbud der er svært at afslå.
Firmaet Musikbilen har succes med et koncept, hvor en musiker gratis underholder i børnehaven og optager en cd med seancen. Flere steder møder arrangementet kritik fra forældre, som føler sig presset til at købe firmaets produkter.

Artikel BUPL.dk af Marie Bille, mbi@bupl.dk

Lav børnehavens egen cd! Det er gratis.
Sådan lyder firmaet Musikbilens tilbud til alle børnehaver med en børnegruppe på 40 børn eller derover. Mange pædagoger og ledere takker ja, men flere steder bliver arrangementet nu mødt af kritik fra forældrene.
For Musikbilen er ikke kun et fristende tilbud til de økonomisk trængte institutioner om at få besøg af en professionel musiker, der sikrer gratis underholdning og indhold for en dag. Det er også en virksomhed, som skal tjene penge.
Kunderne i butikken er forældrene, der får tilbudt at købe cd'en til 149 kroner. Musikeren fotograferer også børnene, og billederne kan bestilles som både foto, puslespil, musemåtte og trykt på bamser. Prisen for 'den store pakke' er 559 kroner.
Amina Würtz er mor til Isabella, som går i en børnehave. Hun blev vred, da hun fandt Musikbilens folder i datterens garderobe.
"Grundlæggende synes jeg, at institutioner skal være en frizone for sådanne kommercielle tilbud. Man betaler jo for at få sit barn i institution, og så er det det," siger Amina Würtz, der finder det 'dybt problematisk', når institutionerne tillader den slags kommercielle aktiviteter.

Firma med succes
Ifølge firmaets egne oplysninger har 600 institutioner haft besøg af Musikbilen, siden opstarten for tre et halvt år siden. Og interessen er stigende.
"Vi er ude i børnehaver stort set hver dag," fortæller manden bag konceptet, Jakob Svendsen, der har en fortid som musiklærer i folkeskolen.
Børn&Unge har foretaget en rundspørge til en række tilfældigt udvalgte institutioner om, hvorvidt de har modtaget tilbud om gratis aktiviteter, der resulterer i produkter, som forældrene kan købe.
8 ud af 10 har svaret, at de har modtaget den type tilbud. 4 ud af 10 har taget imod tilbuddet, og flere nævner netop Musikbilen, der bliver beskrevet både som en 'positiv oplevelse' og en 'stor succes'.
I en tredjedel af institutionerne har tilbuddene ledt til etiske overvejelser blandt personalet om det kommercielle sigte med aktiviteterne. Men udfaldet af diskussionerne er forskellige.

Svært at sige nej
Mens nogle har talt om, at de skal passe på 'ikke at sætte forældrene i et dilemma, hvor de føler sig presset', har andre besluttet, 'at det er op til forældrene at sige fra, hvis de ikke ønsker at købe cd'en', som de selv formulerer det til Børn&Unge.
Men selvom der ingen købetvang er, er det ikke nemt for forældrene at afslå Musikbilens tilbud, mener Amina Würtz.
"Jeg synes ikke, at det hører nogen steder hjemme. Det er irriterende og frustrerende, at man skal vælge til og fra og vurdere, hvor vigtigt det her er for mit barn, som måske tænker, at 'hvis de andre får det her, vil jeg også gerne have det'," siger hun.
Amina Würtz bliver bakket op af formand for Fola Lars Klingenberg, der umiddelbart er skeptisk over for aktiviteter, der indebærer udgifter for forældrene.
"Vores grundlæggende holdning er, at når man har betalt sin forældrebetaling, skulle de aktiviteter, der foregår i daginstitutioner være dækket, sådan at der ikke er brug for yderligere brugerbetaling," siger han.
Musikbilen kom på besøg i Amina Würtz datters institution, men spørgsmålet skal nu op at vende i børnehavens forældrebestyrelse.
"Det optimale ville have været, at man fra starten havde taget den vej rundt og lige lagt en føler ud til forældrene," siger Amina Würtz, der fortæller historien til Børn&Unge på betingelse af, at institutionens navn ikke nævnes.

Forældre sagde stop
Sådan blev proceduren i børnehaven Hedelyngen i Herlev, efter at et besøg af Musikbilen også her mødte kritik fra forældre.
"Vi havde Musikbilen på besøg et år, og alle forældrene var rigtig glade, så bestilte vi den igen året efter, men forældrene havde ikke lyst til at betale for det samme, som de havde gjort året før," siger Lone Otte, souschef i institutionen.
"Forældrene kom lidt i karambolage med deres børn, som gerne ville have cd'en," siger hun.
Derfor har institutionen nu lavet en regel om, at forældrene skal høres, inden pædagogerne takker ja til tilbud, der påfører forældrene ekstra udgifter.
Lone Otte syntes ellers godt om det pædagogiske indhold af Musikbilens tilbud, som hun mener, børnene fik en god oplevelse ud af.
Det er også de tilbagemeldinger, Jakob Svendsen får flest af fra forældre. Men han forstår kritikken og det dilemma, forældrene kan komme i.
"Det kan jeg godt sætte mig ind i. Jeg har fuld forståelse for, at nogle børnehaver vælger det fra netop af den grund," siger han og opfordrer samtidig pædagogerne til at tale med med forældrene, inden de tager beslutningen om at få besøg af Musikbilen.
"Jeg er jo heller ikke interesseret i at komme ud til nogen, som ikke har lyst til, at jeg kommer," siger han.

2,318,456 Unikke besg