Kontakt

Telefon: 70 20 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Børnenes Grundlovsdag 2017

Vær med til at fejre Børnenes Grundlovsdag 2017

Børnenes Grundlovsdag bliver i 2017 afholdt torsdag d. 1. juni med temaet:

'Retten til det gode børneliv'

Alle børn har ret til et godt børneliv. Det sætter Børnenes Grundlovsdag fokus på i 2017 hvor, dagen fejres og markeres for 22. gang.

Børnenes Grundlovsdag fejres over hele landet. I København er der et stort arrangement i Hans Tavsens park.

Hermed en stor opfordring til, at I alle - dagtilbud, fritidstilbud, skoler og hvem, der har lyst –  fejrer dagen lokalt, da de lokale arrangementer udgør en meget betydningsfuld del af markeringen af Børnenes Grundlovsdag.

Nytårstale Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA

Nytårstale Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening

2016 har på mange måder været et begivenhedsrigt år.

Vi har fået valgt en stor og meget aktiv bestyrelse med repræsentanter fra Århus, Odense, Nyborg, København, Frederiksberg, Roskilde og Egedal kommuner.

Vi har deltaget i et hav af ministerielle udvalg - bl.a. om de nye styrkede pædagogiske læreplaner, ligestilling, antimobning, læringsmiljøer, kvalitetsforum for dagtilbud, samarbejde mellem skole og fritid, Rådet for børns læring etc.

Velkommen til de nye ministre på børneområdet

Hovedfolder: Strand2.jpgVelkommen Mai Mercado og Merete Riisager.

FOLA byder sammen med forældreorganisationerne i Odense, Århus og København de to nye ministre Mai Mercado, social- og børneminister samt Merete Riisager, undervisningsminister, velkomne. Der er nok at tage fat i på børneområdet.

'Tillykke med udnævnelsen som minister for børneområdet. Vi håber på godt og visionært samarbejde omkring vores børns liv.

Der er samfundsmæssig fokus på betydningen af de første leveår og det gode dagtilbuds betydning for børns trivsel og udvikling. Vi håber du vil bidrage til at fastholde fokus og udvikle kvaliteten i vores dagtilbud' lyder indledningen til Mai Mercado

Læs vores velkomst til ministrene

Pressemeddelelse:Formandsskifte i FOLA - Forældrenes Landsforening

Pressemeddelelse:Hovedfolder: logof150.png

Formandsskifte i FOLA - Forældrenes Landsforening

FOLAs formand Dorthe Boe Danbjørg takker af ved årsskiftet. Den nuværende næstformand Louise Gjervig Lehn overtager formandsposten.

Når rådhusklokkerne ringer 2017 ind er det samtidig skiftedag på formandsposten i Forældrenes Landsforening, FOLA.

Dorthe Boe Danbjørg, som har stået i spidsen for foreningen side 2014, har ønsket at træde ud af bestyrelsen og overlade pladsen til nye kræfter.

- Jeg har været engageret i børneområdet siden 2009 og derfor er det en svær beslutning at stoppe, men i erkendelsen af at mine børn er vokset ud af børnehaven, er det tiden til at give stafetten videre. siger Dorthe Boe Danbjørg

Pressemeddelelse: Ny minister og nyt ministerium. Er det for børnenes skyld?

Hovedfolder: Dorthe Boe Danbjoerg.jpg

Pressemeddelelse

Ny minister og nyt ministerium. Er det for børnenes skyld?

Ifg. pressen så præsenteres der  i morgen både en ny minister for børn, men endnu engang også et nyt ministerium.

Atter skilles børn og undervisning ad. Det skaber naturligvis uro og usikkerhed i ministeriet, som har iværksat en række tiltag og udvalgsarbejder på dagtilbudsområdet.

Siden 2011 har der været rykket rundt flere gange.

’Som interessent på området er det meget svært at se, at det er børnenes og kvaliteten i deres dagtilbud der er i fokus. Det synes nærmere at være et spørgsmål om at tilgodese ministerposter frem for børnene’ siger Dorthe Boe Danbjørg i en kommentar til det nye ministerium og den nye minister.

’Vi byder selvfølgelig den nye minister velkommen og ser frem til fortsat godt samarbejde til gavn for børnene’ slutter Dorthe Boe Danbjørg.

Dorthe Boe Danbjørg kan kontaktes på tlf. 26202186

Pressemeddelse: Frivillige skal ikke overtage det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud

Pressemeddelelse.

Hovedfolder: dorthe2015mindre.jpgFrivillige skal ikke overtage det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud.

For kort tid siden var børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby ude med et ønske om at ældre i højere grad skulle være frivillige i vores dagtilbud. Nu har fem kommuner fået godkendt forsøg med frivillige dagpengemodtagere bl.a i vores dagtilbud.

’Når fem kommuner ønsker frivillig arbejdskraft, så er det et udtryk for at der mangler personale i vores dagtilbud. Det er vi ganske enige med kommunerne i’ siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening

Debatindlæg i Information 19. september 2016

Frivillige kan ikke erstatte pædagoger

Hovedfolder: dorthe2015mindre.jpgDorthe Boe Danbjørg, formand for Forældrenes Landsforening.

Læserbrev bragt i Information d. 19. september 2016

Børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at frivillige skal hjælpe til i vores dagtilbud. Det kan for eksempel være ældre, der skal sørge for at få maden på bordet, eller unge, som kan komme og lege med børnene.

Nu er frivillige i dagtilbud jo ikke noget nyt, som ministeren har opfundet. Vi har en lang tradition med frivillige foreninger som en vigtig del af det danske samfund og demokrati.

Pressemeddelelse: Sminkede og uanvendelige tal

Sminkede og uanvendelige tal – og ingen opgørelse for gul og grøn stueHovedfolder: dorthe2015mindre.jpg

Den længe ventede normeringsopgørelse er taget i brug. Den har været flere år undervejs, men er nu klar til at give et sammenligneligt billede af de anvendte personaleressourcer i kommunerne.

'Men den nye normeringsopgørelse giver alene et billede på kommunernes samlede normering på hele dagtilbudsområdet. Opgørelsen giver ikke et billede af hvor mange voksne der er til vores børn på gul og grøn stue. Og det er netop disse tal vi har efterlyst' siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA.

'Oven i købet så får vi nogle normeringstal, som ikke stemmer overens med virkeligheden, for i den nye opgørelse medregnes både områdeledere og dagtilbudsledere, som almindeligvis ikke har børne-tid. Ydermere tæller sygemeldt personale og deres eventuelle vikarer med i opgørelsen' fortsætter Dorthe Boe Danbjørg

 
Pressemeddelelse vedr. finanslovsforslaget

Hovedfolder: dorthe2015mindre.jpgFinanslovsforslag - 580 millioner til løft af vores dagtilbud.

I dag lancerede regeringen sit forslag til finanslov for 2017. Forslaget indeholder bl.a. 580 millioner kr. til et løft af vores dagtilbud.

'Vi ser det som et udtryk for, at regeringen trods alt har lyttet til forældre, forskning og de faglige organisationer. Det sætter vi pris på. For vi har i allerhøjeste grad brug for at styrke vores dagtilbud. Flere veluddannede pædagoger er en nødvendighed, hvis vi skal løftet området generelt og i særdeleshed, hvis vi vil løfte de udsatte børn' siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening

'Men 580 millioner kr. rækker ikke til genopretning af området, ligesom det heller ikke kan udligne de kommende kommunale besparelser.

IT i dagtilbud

Tablets og anden IT i vores dagtilbud.Nyheder: aila.jpg

På baggrund af den nystartede underskriftindsamling 'Forældres frihed til at kunne fravælge IT i daginstitutionerne' er der pt. debat om emnet på bl.a. de sociale medier. Vi vil gerne bidrage til debatten:

Som udgangspunkt er vi ikke bange for IT i vores dagtilbud. IT er en almindelig del af hverdagen for de fleste og derfor også en naturlig del af vores dagtilbud. Det betyder ikke at vi er tilhængere af, at vores børns daginstitutionsliv fyldes med digitale spil på bekostning af legen, udelivet og bevægelsen. Slet ikke. Og tabletten må heller aldrig blive erstatning for den pædagog der mangler.

Maddag 2016

14. september er det 'Maddag 2016'Hovedfolder: Alternativet.png

Det er dagen hvor børn, forældre og personale i dagtilbud fejrer det fælles måltid og sætter fokus på børnenes maddannelse. Maddannelse kommer gennem gode fælles oplevelser med mad, madlavning og måltider.

240 daginstitutioner, som allerede har en madordning har meldt sig til at deltage. Har I lyst kan I også nå at være med.

Se forslag til aktiviteter på dagen

Se opskrifter her

Se folder til forældre om Maddag 2016

1,879,326 Unikke besøg