11 December 2018 01:02:36
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Konference 'Kvalitet i dagtilbud'

Konference om  'Kvalitet i dagtilbud'Konference om kvalitet i dagtilbud

Den 25. september fra kl. 13 -16.30 afholder FOA, BUPL, FOLA, Børne- og Kulturchefforeningen og KL konference om kvalitet i dagtilbud i KL-huset.

Politikere, fagprofessionelle, forældrene og interessenter er enige om behovet for højere kvalitet i arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Men hvordan lykkes vi med ambitionerne? Og hvordan skaber vi de bedst tænkelige pædagogiske læringsmiljøer for og med børnene?

Pressemeddelelse: Gode takter i SFs 'Ro-på reform'

Hovedfolder: dorthe.jpgPressemeddelelse

Gode takter i SFs ’Ro-på reform’

SF spiller ud med et politisk forslag, som bla. rummer ret til deltid for forældre med mindre børn og øget mulighed for fleksibel arbejdstid.

’Vi har så absolut brug for mere ro. Den manglende balance mellem familie og arbejdsliv har været velkendt siden Familie- og Arbejdslivskommissionen i 2007  kom med en række forslag til forbedringer, men den politiske handling er udeblevet. Danske børnefamilier hører til blandt dem der arbejder mest og mange børnefamilier leder febrilsk efter tid til mere samvær med deres børn. Derfor hilser vi som forældreorganisation forslaget velkommen’ siger Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening

Pressemeddelse: Fritiden er under pres

Fritiden er under presHovedfolder: dorthe.jpg

En ny undersøgelse fra BUPL viser at der mangler tid til nærvær og omsorg i vores SFO´er.

’Desværre kommer det ikke som en overraskelse.’ siger Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening

De lange skoledage presser, ifølge FOLAs opfattelse, vores fritidstilbud både økonomisk og tidsmæssigt. Det betyder færre veluddannede pædagogiske medarbejdere og mindre tid til det enkelte barn.

’Fritiden er kommet under pres i et konkurrencesamfund, hvor holdningen er blevet, at indlæring ikke kan ske tidligt nok og hvor vi etablerer længere skoledage med mere af det samme i et forsøg på at slå kineserne. Børn er i høj grad blevet brikker i et vækstfremmende spil, hvor vi har alt for meget fokus på hvad de kan blíve, frem for hvad de ér. Det er dybt problematisk.

 

Børnenes Grundlovsdag 1. juni 2017

Har børn rettigheder i Danmark?

Hovedfolder: bupl.jpgTorsdag den 1. juni 2017 fejrer tusindvis af børn for 22. år i træk Børnenes Grundlovsdag, når en række børneorganisationer traditionen tro går sammen om at markere børns rettigheder rundt om i hele landet. Dagen afsluttes på Christiansborg med et ’Rettighedstræ’ om det gode barneliv i barneperspektiv.

For 26 år siden underskrev Danmark FN´s Børnekonvention, der også kaldes ”Verdens Børns Grundlov”, og den 1. juni 2017 fejrer en række børneorganisationer traditionen tro børnenes grundlovsdag, hvor temaet i år er ”Retten til det gode børneliv”.

1. juni fejres Børnenes Grundlovsdag med et stort arrangement i Hans Tavsens Park på Nørrebro, Parken omdannes til en markedsplads hvor børn i fællesskab kan sanse og danse, tromme og sjippe, synge og hula hoppe, slå kolbøtter, blæse sæbebobler og meget mere. Det er gratis at deltage.

Vi opfandt ikke begrebet Offentligt omsorgssvigt

Vi opfandt ikke begrebet ’Offentligt Hovedfolder: lille_boern_i_glas.pngomsorgssvigt’

Ministeren beskylder os for at være ude af proportioner, når vi kalder vilkårene i vores dagtilbud for offentligt omsorgssvigt. Ikke kun forfatterne til debatindlægget ’Stop så det offentlige omsorgssvigt af børn’, men også fagkundskaben og forskningen er ’ude af proportioner’, for de kalder også den sparsomme voksenkontakt for offentligt omsorgssvigt.

Det var desværre ikke os, der opfandt begrebet ’offentligt omsorgssvigt’.

Brev til Mai Mercado

Åbent brev til Mai Mercado

Kære Mai MercadoHovedfolder: dorthe.jpg

Du har gjort regning uden vært, når du svarer ja på spørgsmålet om der er nok pædagoger pr. barn i dag i vores dagtilbud.

I virkeligheden svarer det til at påstå, at når 3 ud af 4 medarbejdere ofte står alene med 17 børn, så skyldes det manglende planlægning eller ringe ledelse. Nej, vel?

Hvis vi skal styrke kvaliteten i vores dagtilbud, sådan som der er langt op til i Regeringsudspillet ’Stærke dagtilbud’, så kommer vi ikke uden om flere voksne til vores børn.

Vi er ganske enige i at vi skal have ’stærke dagtilbud’, men vi bliver nødt til at rette fokus på omsorg, trivsel og udvikling. Og ja, også læring, forstået i det brede perspektiv, hvor legen og børns egen nysgerrighed er grundlaget.

Pressemeddelelse: Gode takter i regeringsudspillet

Gode takter om forældreindflydelse i Regeringsudspillet ’Stærke dagtilbud’Hovedfolder: mariehons.jpg

Der er gode takter omkring forældrenes indflydelse i regeringsudspillet ’Stærke dagtilbud’ ’ siger Einar Gylling Dørup, næstformand i FOLA – Forældrenes Landsforening.

’Undersøgelser viser at samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale er betydningsfuldt for børns trivsel og udvikling, så det varmer naturligvis vores forældre-hjerter, når regeringsudspillet har fokus på at styrke forældrebestyrelsernes indflydelse.

Regeringsudspillet har fat i noget essentielt, når det nævnes at forældrebestyrelsernes indflydelse er begrænset og, at alle enheder skal have ret til repræsentation i den fælles forældrebestyrelse, der hvor vi har store områdeinstitutioner’ siger Einar Gylling Dørup

’Vores opfordring til regeringen er, at vi går skridtet videre og genindfører obligatoriske forældrebestyrelser med lovsikret kompetence i alle fysiske enheder.

Pressemeddelelse: Der skal minimumsnormeringer til

Hovedfolder: dorthe.jpg’Alle forældre skal gå på arbejde velvidende, at deres børn er i et dagtilbud med tryghed, udfordringer og leg’ lyder det i regeringsudspillet ’Stærke dagtilbud’

’Gode toner, men udspillet giver langt fra løsningen på den altoverskyggende udfordring på dagtilbudsområdet, nemlig at der er en eklatant mangel på voksne i vores børnehaver, vuggestuer og fritidsinstitutioner’ siger Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening

’Vi kan ikke lede os til flere pædagogiske medarbejdere. Kompetenceløft, som det foreslås i udspillet, er principielt svært at anfægte, men heller ikke kompetenceløft er løsningen på det grundlæggende problem, at der er alt for mange børn til alt for få pædagogiske medarbejdere. For hvilket barn har glæde af det pædagogiske personales kursusdeltagelse, hvis personalet og den tilegnede viden aldrig når ud på gul og grøn stue?

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse.

Løft alle børn med flere pædagogiske medarbejdere.

Hovedfolder: lille_boern_i_glas.png’Det er positivt at regeringen har fokus på de udsatte børn, men det er samtidig uhyre vigtigt at holde fast i at vi løfter de udsatte børn ved at løfte alle børn’ siger Einar Gylling Dørup, næstformand i FOLA – Forældrenes Landsforening.

’For nylig har en undersøgelse vist at pædagoger ofte er alene med 17 børn. Det er fra dét niveau vi skal løfte den generelle normeringen – dvs. flere pædagogiske medarbejdere til alle børn, for i virkeligheden skaber vi jo udsatte børn, når vi præsenterer dem for en hverdag hvor 17 børn må dele en voksen’ fortsætter Einar Gylling Dørup

’Som samfund har vi forladt pasningstanken – det slår regeringsudspillet også fast. Vi har som samfund besluttet, at vores dagtilbud skal skabe trivsel, udvikling og læring. Vi ved også godt, at det der skal til for at løse opgaven, er flere veluddannede pædagogiske medarbejder til vores børn.  Derfor bliver vi nødt til at sikre alle børn den helt fundamentale voksenkontakt. Og det kan kun lykkes, hvis vi er villige til at investere i flere pædagogiske medarbejdere til alle vores børn i samtlige dagtilbud. Så det er helt klart vores anbefaling til regeringen’ slutter Einar Gylling Dørup

Einar Gylling Dørup kan kontaktes på mobil: 5234 7982

Flere pædagoger

Hovedfolder: dorthe.jpgForældre kalder på flere pædagoger i børnehaven.

Regeringen vil ansætte flere pædagoger til udsatte børn. Forældreformand kalder det et greb i den rigtige retning.

Der er generelt for få pædagoger til at passe på de små poder i børnehaver og vuggestuer.

Det mener formand for forældreforeningen Fola, Louise Gjervig Lehn, der derfor hilser regeringens forslag om flere pædagoger til udsatte børn velkommen.

- Det er et greb i den rigtige retning. Normeringen er noget af det, som betyder rigtig meget. Det har længe været en stor efterspørgsel fra os forældre, til at få flere voksne omkring vores børn.

Læs hele historien i Information https://www.information.dk/telegram/2017/04/foraeldre-kalder-paa-flere-paedagoger-boernehaverne?lst_ltst

Landsdækkende aktioner 10. maj 2017

Velfærdsalliance.dk - aktioner 10. maj 2017

Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpgMed stort pres fra bl.a. Velfærdsalliance.dk, hvor FOLA deltager aktivt, lykkedes det med 74 kommunale aktioner d. 12. maj sidste år mod omprioriteringsbidraget og for velfærd, at få tilbageført 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget.

Det var en stor sejr, som skyldes en bred modstand med besparelser på velfærden og opbakning til kommunernes forhandlere, som i juni forhandlede aftalen om kommunernes økonomi. Desværre lykkedes det ikke at få alle besparelser taget af bordet.

Omprioriteringsbidraget er erstattet af et ’moderniserings- og effektiviseringsprogram’, som vil betyde forringelser – også på dagtilbudsområdet.

Derfor er vi atter med, når Velfærdsalliancen kalder til fælles markering mod kommunale besparelser d. 10. maj 2017.

En række kommuner har allerede meldt sig til at markere dagen. Se her hvilke kommuner der er med. Man kan koble sig på allerede igangsatte aktioner, men man kan også lave mindre og mere enkle markeringer, som passer lokalt. Vi håber I er med

Forslag til enkle happenings/aktioner 10. maj 2017:

2,250,368 Unikke besg