Kontakt

Telefon: 70 20 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse 29. nov 2009

Vores medlemmer er ikke venstreorienterede mafiamedlemmer.

”Vores medlemmer er ikke en del af en organiseret venstreorienteret børnemafia, som det fremgår af en artikel i Politiken d.d. Vores lokale forældrenævn er nøjagtig lige så forskelligt sammensat som resten af samfundet - dvs. folk som stemmer fra det yderste højre til det yderste venstre og folk, der har forskellige - og stærke - kompetencer og ressourcer”, siger Lars Klingenberg, formand for FOLA, der kun kan forklare nogle journalister og politikeres sammenblanding af interessepolitik, fagpolitik og politiske fløje som manglende research og indsigt.

”Men vi forældre har – uanset politisk observans – ét fælles projekt: vores børns trivsel. Når vi i en lang række kommuner har oplevet forældre sætte fokus på normeringerne i daginstitutionerne skyldes det jo ikke en mafiabevægelse eller venstrefløjskampagne, men derimod, at vi for alvor oplever, at besparelser på området gør ondt. Vi er nået et niveau, hvor det er daginstitutionens absolutte kerneydelse: tiden til vores børn, som står for skud. Det betyder mindre omsorg, mindre dialog, ringere trivsel og udvikling for vores børn. Den udvikling er ganske ikke acceptabel hverken for socialisten, liberalisten eller for den sags skyld det danske samfund”, fortsætter Lars Klingenberg.

Fælles pressemeddelelse forældrenævn-forældregrupper


Offentligt omsorgssvigt?

”Det er hårde ord, men ikke desto mindre så henfører vilkårene i rigtig mange af vores daginstitutioner tanken på, om der i virkeligheden er tale om 'offentligt omsorgssvigt' ”, siger en række forældresammenslutninger rundt omkring i landet.

 

”Vi ved, at gode normeringer giver en samfundsmæssig merværdi i form af mere velfungerende børn, unge og voksne (SFIs forskningsoversigt om ”Børnehavens betydning for børns udvikling). Vi ved, at er der flere end 3 vuggestuebørn til én voksen er der betydelig risiko for, at det går ud over børns trivsel og udvikling. Alligevel skal vi lede meget længe for at finde institutioner med den normering forskerne anbefaler (Dion Sommer http://fola.dk/mintid/news.php?readmore=14)”

Lukkedage og lukkeuger besværliggør børnefamiliernes hverdag


Lars Klingenberg, formand for FOLA

Der er stor forskel på hvor mange lukkedage og lukkeuger kommunerne har indført. Tidligere på året fik kommunerne tilført 65 mio. kr. til at nedbringe antallet af lukkedage. Alligevel så oplever vi fortsat at nogle kommuner har rigtig mange lukkedage f.eks. har Stevns Kommune 12 lukkedage.

Se FOLAs formand Lars Klingenberg på TV2 Øst.

Mindre tid til omsorg i børnehaverne - artikle Berlingske Tidende
Udklip af artikel Berlingske Tidende 7. november 2009 af Nikolaj Rytgaard 

Hos Forældrenes Landsforening, en paraplyorganisation for forældrebestyrelser, får man et stigende antal henvendelser fra forældre, der er utilfredse med tilstanden i deres daginstitution.

»Fremtrædende forskere inden for området siger meget markant, at vi har store problemer. Så det er faktisk kun politikerne, der ikke helt har fået øjnene op for det,« siger formand Lars Klingenberg, der mener, at investeringen i dagtilbuddene betaler sig på lang sigt.
»Man er nødt til at prioritere det her område. Ellers skaber man større sociale og økonomiske problemer senere i børnenes liv. Det kan være, de udgifter man sparer i børne- og ungdomsforvaltningen nu, senere skal bruges i socialforvaltningen«.

Pressemeddelelse 14. oktober 2009

Lars Klingenberg, formand for FOLAPressemeddelelse vedr. KL´s temperaturmåling.


Useriøst at spørge forældrene om deres børn er glade for deres børnehave.


”Det er decideret useriøst og ressourcespild at undersøge om børn er glade for at gå i børnehave og herefter anvende resultatet som et objektivt parameter for kvaliteten i vores daginstitutioner”, siger Lars Klingenberg, formand for FOLA som kommentar til KL's temperaturmåling på daginstitutionsområdet.

 

Pressemeddelelse 8. oktober
Lars Klingenberg, formand for FOLAForældre i hele landet ønsker minimumsnormeringer.

Så enkelt lyder konklusionen på en undersøgelse blandt forældre, foretaget af Capacent for BUPL. 

”Undersøgelsen bestyrker os i vores krav om, at folketinget må påtage sig et ansvar og lovgive omkring minimumsnormeringer”, siger Lars Klingenberg 

”Normeringerne er under pres i rigtig mange kommuner og har været det i en årrække. Og når vi så samtidig ved, hvor stor betydning det har for vores børns liv, at der er tilstrækkeligt med varme, veluddannede og nærværende hænder omkring dem, så findes der ingen rigtig gode og holdbare argumenter for ikke at fastsætte minimumsnormeringer”, siger Lars Klingenberg.

Børn: Shhh ... I larmer
Udklip af Metroexpress 7. oktober 2009 Af Charlotte Holst.

»Hvorfor gælder arbejdsmiljøloven kun for voksne? Her er der regler for, hvordan lokaler skal være indrettet, hvor højt støjniveauet må være og så videre. Hvorfor gælder dette ikke for børn? Børne­haven er jo deres arbejdsplads.« siger Lars Klingenberg, formand for FOLA til Metroexpress.
Radioavisens 9-udsendelse på P1 tirsdag d. 6. oktober.

Dion SommerForholdene i daginstitutioner er mange steder så ringe, at de kan skade børns udvikling, advarer en professor.

 

Forhold i daginstitutioner er nu så ringe, at de kan skade børns udvikling. Den salut kommer fra en psykologiprofessor som opfordrer børnenes forældre til at råbe politikerne op.

Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi ved Århus Universitet. Han har i mange år talt varmt for at børn bør gå i vuggestue og børnehave for at fremme deres udvikling, men nu er det slut. Nedslidte institutioner og først og fremmest fortsatte nedskæringer på normeringerne kan bare ikke forsvares, mener han.

 

Pressemeddelse - Ny forskningsoversigt fra SFI

Lars Klingenberg, formand for FOLATid til vores børn - Ny forskningsoversigt[i] fra SFI understreger vigtigheden af kvaliteten i vores daginstitutioner.

 

”Daginstitutioner med engagerede og nærværende pædagoger er hvad danske forældre ønsker sig” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA ”og vi bliver bekræftet i vores krav om gode normeringer med minimum 1 voksen til 3 vuggestuebørn, 1 voksen til 5 børnehavebørn og 1 voksen til 10 fritidshjems/SFO-børn, når vi i dag læser SFIs forskningsoversigt, som netop dokumenterer at gode daginstitutioner med gode normeringer er en rigtig fornuftig samfundsøkonomisk investering” fortsætter Lars Klingenberg

Vuggestueforældre betaler kassen for mad
Klip fra Børn & Unge af Gitte Rebsdorf.

Vuggestueforældre betaler kassen for mad  

Halvdelen af landets kommuner agter at hæve betalingen i vuggestuerne, når de indfører madordning. Dermed risikerer forældre at komme til at betale to gange for mad. 

I Forældrenes Landsforening, FOLA, tager formanden Lars Klingenberg afstand fra taktsstigningerne på vuggestueområdet.
»Det er urimeligt at ramme forældre, som allerede betaler i forvejen. Forældrene får jo ikke noget for det de skal betale ekstra. Og det er ikke småbeløb. En vuggestueplads koster typisk omkring 3000 kroner, så med stigningerne kan en plads nemlig løbe op mellem 3600 og 3700 kroner. Det er et stort beløb, « siger Lars Klingenberg.

Kampagne "Min Tid"

Pressemeddelelse udsendt 24. september 2009

”Min tid - Tid til mig og mine venner"


Landsdækkende kommunalvalgskampagne med fokus på tid til børn.

FOLA – Forældrenes Landsforening sætter i tæt samarbejde med forældrenævn og forældrebestyrelser i hele landet fokus på daginstitutionernes kerneydelser.

”Vi ser den samme tendens over hele landet” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA. ”I Middelfart, Vejle, Stevns, Hillerød, Egedal osv. står vores daginstitutioner for skud, når de kommunale budgetter vedtages, og sådan har det set ud i mange kommuner de sidste mange år”.

Igennem en årrække har vi oplevet, at færre ansatte skal drage omsorg for flere børn i vores daginstitutioner. I samme periode er de ansatte i vores daginstitutioner blevet pålagt flere og flere gode, men tidsrøvende opgaver, som eksempelvis pædagogiske læreplaner, virksomhedsplaner, miljøvurderinger, sprogtests osv.

2,083,067 Unikke besøg