Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelse - Ny forskningsoversigt fra SFI

Lars Klingenberg, formand for FOLATid til vores børn - Ny forskningsoversigt[i] fra SFI understreger vigtigheden af kvaliteten i vores daginstitutioner.

 

”Daginstitutioner med engagerede og nærværende pædagoger er hvad danske forældre ønsker sig” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA ”og vi bliver bekræftet i vores krav om gode normeringer med minimum 1 voksen til 3 vuggestuebørn, 1 voksen til 5 børnehavebørn og 1 voksen til 10 fritidshjems/SFO-børn, når vi i dag læser SFIs forskningsoversigt, som netop dokumenterer at gode daginstitutioner med gode normeringer er en rigtig fornuftig samfundsøkonomisk investering” fortsætter Lars Klingenberg

Vuggestueforældre betaler kassen for mad
Klip fra Børn & Unge af Gitte Rebsdorf.

Vuggestueforældre betaler kassen for mad  

Halvdelen af landets kommuner agter at hæve betalingen i vuggestuerne, når de indfører madordning. Dermed risikerer forældre at komme til at betale to gange for mad. 

I Forældrenes Landsforening, FOLA, tager formanden Lars Klingenberg afstand fra taktsstigningerne på vuggestueområdet.
»Det er urimeligt at ramme forældre, som allerede betaler i forvejen. Forældrene får jo ikke noget for det de skal betale ekstra. Og det er ikke småbeløb. En vuggestueplads koster typisk omkring 3000 kroner, så med stigningerne kan en plads nemlig løbe op mellem 3600 og 3700 kroner. Det er et stort beløb, « siger Lars Klingenberg.

Kampagne "Min Tid"

Pressemeddelelse udsendt 24. september 2009

”Min tid - Tid til mig og mine venner"


Landsdækkende kommunalvalgskampagne med fokus på tid til børn.

FOLA – Forældrenes Landsforening sætter i tæt samarbejde med forældrenævn og forældrebestyrelser i hele landet fokus på daginstitutionernes kerneydelser.

”Vi ser den samme tendens over hele landet” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA. ”I Middelfart, Vejle, Stevns, Hillerød, Egedal osv. står vores daginstitutioner for skud, når de kommunale budgetter vedtages, og sådan har det set ud i mange kommuner de sidste mange år”.

Igennem en årrække har vi oplevet, at færre ansatte skal drage omsorg for flere børn i vores daginstitutioner. I samme periode er de ansatte i vores daginstitutioner blevet pålagt flere og flere gode, men tidsrøvende opgaver, som eksempelvis pædagogiske læreplaner, virksomhedsplaner, miljøvurderinger, sprogtests osv.

FOLA: Uacceptabel situation med lukkedage

Uddrag fra Børn&Unge
Af Jesper Nørby, jny@bupl.dk

FOLA: Uacceptabelt
Formanden for Forældrenes Landsorganisation, Lars Klingenberg, mener ikke, at de professionelle fagfolk opvejer det høje antal lukkedage.

"Som forældre kan vi ikke acceptere tingenes tilstand blot fordi der er tale om "professionelle" pædagoger og medhjælpere," siger han.
Situationen, hvor forældre kan blive nødsaget til at aflevere deres børn i fremmede institutioner med ukendt personale, fordi den normale institution holder lukket, er ikke acceptabelt, påpeger han.
"Det er ikke kun en opbevaringsforanstaltning, og forældre skal og vil ikke tage til takke med "det, der er"," siger Lars Klingenberg

Dybt bekymrende udmelding fra KLs børne- og kulturformand Jørn Sørensen

 

Pressemeddelelse Udsendt d. 17. september 2009.

 

”Dybt bekymrende udmelding fra KLs børne- og kulturformand Jørn Sørensen.

 ”Det gør mig dybt bekymret, når formanden for KLs børne-og kulturudvalg Jørn Sørensen, udtaler til MetroXpress, at "20 lukkedage lyder af meget, men forældrene må tage imod de pasningsmuligheder der er”  og ”Det kan ikke være anderledes. Det er jo stadig professionelle, der tager sig af børnene” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA.

”Som forældre kan vi ikke acceptere tingenes tilstand blot fordi der er tale om ”professionelle” pædagoger og medhjælpere” fortsætter Lars Klingenberg. "Vi afleverer vores børn hver morgen i vuggestue, dagpleje og børnehave og for dem handler det i høj grad om tryghed, nærhed og kendte rammer. At aflevere sit barn i en fremmed institution med en masse fremmede børn og voksne, der har en anden pædagogisk hverdag, er ikke en reel mulighed og absolut kun sidste udvej. Personalet kan være nok så kompetent og "professionelt", men det er altså ikke godt nok."

Daginstitutionen er til for børnene og skal understøtte deres trivsel, sundhed, udvikling og læring samt bidrage til, at de får en god og tryg opvækst., sådan som det slås fast i Dagtilbudsloven. "Det er ikke kun en opbevaringsforanstaltning og forældre skal og vil ikke tage til takke med ”det der er”, slutter Lars Klingenberg.

Lars Klingenberg kan træffes på tlf. 70205157 for yderligere kommentarer.

Forældre bøvler med børnepasning

Metro-Xpress 17.september 2009

Lukkedage er et kæmpe problem for familierne.
»Det går absolut den forkerte vej. Det samlede antal lukkedage er et kæmpe problem for familierne. Dels kan man ikke være fleksibel i forhold til arbejdsmarkedet, dels kan det være svært at holde ferie sammen i familien, hvis man skal dække sig ind ved lukkedagene,« siger formanden for Forældrenes Landsforening, Lars Klingenberg.

Når en institution er lukket, kan forældre sende deres barn i en anden institution. Det gør man bare ikke, siger Lars Klingenberg.

Læs hele artiklen her

Forældre er mere optaget af økonomi
P4 Fyn 14. september 2009
Selvom forældrene er bekymrede over, om der er ftalater i det legetøj, deres børn leger med i daginstitutionen og dagplejen, er det ikke det emne, der står øverst på dagordenen hos de aktive forældre. Det billede genkender formanden for Forældrenes Landsorganisation (FOLA), Lars Klingenberg.
Læs hele artiklen her
Forældre: Det er dybt bekymrende

P4 Fyn 11. september 2009.

Dit barn kan lege med sundhedsskadeligt plasticlegetøj i daginstitutionen.

- Jeg må lige tjekke mit barns dagpleje. Det er ikke så rart at vide, at vores børn kan blive udsat for de stoffer gennem gammelt legetøj, som man jo gerne tager imod i daginstitutionerne og hos dagplejerne. Så det problem vil jeg da lige tage op, siger  formanden for Forældrenes Landsorganisation, Lars Klingenberg.

Jacob Neumann er forælder til et barn i dagpleje i Middelfart, og han er også meget bekymret:

- Det er lidt skræmmende, for der er jo fokus på området. Men får de gammelt legetøj helt fra 80´erne, som kan ødelægge deres helbred, så har vi et problem, siger han til P4 Fyn.

Læs hele artiklen her

Nedskæringer kan ramme forældrenes ferie

Politiken 11. september 2009

Kommuner varsler nedskæringer på børneinstitutionerne med tidligere lukning eller flere feriedage.

Planer i mange kommuner om at spare på børneområdet vil føre til yderligere pres på forældrene for at få hverdagen til at hænge sammen. Det forudser Lars Klingenberg, formand for forældreorganisationen Forældrenes Landsforening, FOLA.
Endnu værre er det ifølge Lars Klingenberg, hvis kommunerne griber ind med en ringere normering af personale i institutionerne. Det er på dagsordenen i næsten hver fjerde kommune.

»Her taler vi om børnenes trivsel og udvikling. Vi har allerede hørt fra forskere, at de på grund af den nuværende normering ikke længere kan anbefale den danske institutionsmodel. Det er meget alvorligt«, mener Lars Klingenberg.

Læs hele artiklen her

Nedskæringer vil presse forældrene

Berlingske.dk 11. september 2009 - Ritzau.

Nedskæringer på børneinstitutionerne via tidligere lukning eller flere lukkedage vil presse forældre i hverdagen, mener forældreorganisation.

Lars Klingenberg kan genkende billedet af, at der vil blive skåret ned i kommunerne.

- Vi er naturligvis kede af, at det vil gå ud over serviceniveauet, ikke mindst på børneområdet, siger Lars Klingenberg.

Nedsatte åbningstider og flere lukkedage vil presse familierne og samtidig gøre forældrene mindre fleksible på arbejdsmarkedet, påpeger han. Feriedage skal bruges på at kompensere for lukkedagene. Og den daglige aflevering og afhentning bliver presset.

- Man får lidt mere travlt og må skynde mere på børnene, end det egentlig var nødvendigt. For mange familier kan det blive problematisk, hvis man for eksempel har langt til arbejde, siger han.

Endnu værre er det ifølge Lars Klingenberg, hvis kommunerne griber ind med en ringere normering af personale i institutionerne. Det er på dagsordenen i næsten hver fjerde kommune.

- Her taler vi om børnenes trivsel og udvikling. Vi har allerede hørt fra forskere, at de på grund af den nuværende normering ikke længere kan anbefale den danske institutionsmodel. Det er meget alvorligt, mener Lars Klingenberg.

Læs hele artiklen her

Præcisering af udtalelser vedr. Mosebo i Ribe

10. juli 2009

I medierne i går har man kunnet læse, at FOLA’s formand, Lars Klingenberg, har udtalt sig i forbindelse med Børnehaven Mosebo i Ribe. FOLA vil på baggrund af disse udtalelser gerne komme med en præcisering.

FOLA kommenterede i forbindelse med sagen på nogle overordnede principper omkring forældrebestyrelsernes ansvar og kompetencer. Således udtrykte formanden et ønske om, at forældrebestyrelserne indgik i budgetplanlægning og regnskab. For nuværende har bestyrelserne kun mulighed for at godkende de overordnede økonomiske principper, men har ingen juridisk mulighed for at få medbestemmelse over hverken budget eller regnskab. Dette mener FOLA grundlæggende er forket. Dette synspunkt blev ikke gengivet i medierne.

Hvad angår institutionernes prioritering af de økonomiske midler, så er det FOLA's grundlæggende holdning, at man i institutionerne naturligvis bør prioritere kerneydelserne og afse de nødvendige midler til dette. FOLA mener derudover, at midler til videreuddannelse af personale og personalepleje er essentielle elementer i et budget og helt afgørende for at kunne understøtte de pædagogiske kerneydelser i forhold til børnene. Dette fremgår ikke af de udtalelser, der er gengivet i medierne.

Udtalelserne kan nemt opfattes som en utidig indblanding fra formandens side i en konkret sag. Dette er utilsigtet, da FOLA naturligvis ikke vil blande sig i enkelte institutioners drift og budget.

FOLA beklager meget, at man ikke har formået at understrege og tydeliggøre, at formandens udtalelser har gået på de overordnede principper dels om forældrebestyrelsernes kompetenceniveau i forbindelse med budget og regnskab og dels om de overordnede pædagogiske prioriteter i forhold til at sikre den pædagogiske kerneydelse.

FOLA udtaler sig ikke yderligere i den konkrete sag.

Lars Klingenberg

Formand

Forældrenes Landsforening (FOLA)

2,213,179 Unikke besøg