Kontakt

Telefon: 70 20 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Brud med den negative sociale arv kræver flere kvalificerede ansatte i vores daginstitutioner!
Images: Strandbred.jpgPressemeddelelse 12. november 2007. 

Brud med den negative sociale arv kræver flere kvalificerede ansatte i vores daginstitutioner!
  

En nylig offentliggjort undersøgelse fra AErådet viser at antallet af voksne pr. barn er faldet med ca. 7% i vuggestuer, 10% i børnehaver og 6% i integrerede institutioner i tidsrummet 2001-2007 samtidig med at den tid der går til andet arbejde har været stigende.  

”Alle børn og specielt de udsatte børn har brug for at der er kvalificerede voksne, som kan yde omsorg og støtte dem i deres udvikling. Det er en grundlæggende forudsætning for at vores børn trives og udvikles” siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA. 
Gi´ dem stemmer, plads og hænder!
Pressemeddelelse 8. november 2007.  

Gi´ dem stemmer, plads og hænder! 

”Det tenderer et angreb på vores børns velfærd, når udviklingen på daginstitutionsområdet i årevis har været færre ansatte til flere børn. Derfor er det på høje tid med konkret og håndgribelig lovgivning på området” siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA

 

Nedsat forældrebetaling og skjult brugerbetaling i daginstitutioner!

                                                                                                                    
Pressemeddelelse 7.november 2007 

Nedsat forældrebetaling og skjult brugerbetaling i daginstitutioner ! Et flertal i Folketinget har i løbet af de seneste år nedsat den procentvise forældrebetaling i vores daginstitutioner, men i samme periode viser en undersøgelse fra FTF at forældrene i 89% af daginstitutionerne står klar med kontanter og gratis arbejdskraft, når de kommunale midler ikke slår til. 

Velfærd i børnehøjde.

Pressemeddelelse udsendt 30.oktober 2007
Velfærd i børnehøjde!

I sidste valgkamp lovede regeringen bedre normeringer i vores daginstitutioner, men den faktiske udviklingen har bevæget sig i den modsatte retning, hvilket for få uger siden blev dokumentet i en rapport fra AErådet.

Budget 2007: Der blev skåret på børneområdet (7.oktober 2007)
Pressemeddelelse.

Budget 2007: Der blev skåret på børneområdet


Sidste år gik pædagoger, pædagogmedhjælpere og forældre på barrikaderne imod nedskæringer på børne- og ungeområdet. Regeringen forsøgte at modbevise, at der ville komme nedskæringer, og kritiserede BUPL, FOA og FOLA for fejlagtige oplysninger. Nu viser en ny rapport fra AE-rådet, at der er sket forringelser.
Høringssvar til dagtilbudslov.

Pr. 1.august 2007 har daginstitutionsområdet fået ny lovgivning. Reglerne om dagtilbud har få et sin egen lov - kaldet dagtilbudsloven.

FOLA udarbejdede i starten af december 2006 et høringssvar til dagtilbudsloven.

Hent det oprindelige lovforslag her og  FOLAs høringssvar HER eller download det som PDF fil.

Hent den vedtagne dagtilbudslov her

Artikel indsendt af Lene Lind:

Lene Lind har indsendt en artikel med titlen ”Børns liv i de danske daginstitutioner; En farmors bekymringer” som FOLA naturligvis bringer i sin fulde længe.

En lille smagsprøve:

Tilstrækkelig, stabil og tryg voksenkontakt er afgørende for børn.
Til erstatning for manglende voksenkontakt i de danske daginstitutioner får børn i dag lærerplaner, screeninger og deres forældre samt politikerne får dokumentation, så de kan holde kontrol med kvaliteten. Brugerne, hvilket i dag vil sige forældrene, skal overbevises om høj kvalitet, om at deres børn bliver stimuleret og aktiviseret. De skal først og fremmest lære hvad vi voksne vurderer som brugbart og det kan ikke gå hurtigt nok, vi arbejder frem mod at kunne udkonkurrere udlandet med en veluddannet arbejdsstyrke.”

Hele artiklen kan læses her: ”Børns liv i de danske daginstitutioner; En farmors bekymringer”

God fornøjelse!

Pressemeddelelse
"Vi forstår forældrenes bekymring og frustration over kvaliteten i mange daginstitutioner. Den bekymring og frustration deler vi, fordi vi dagligt oplever, hvilken betydning det har, når færre ansatte skal drage omsorg for flere børn" siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA "Men vi vil også gerne understrege, at vi tager afstand fra ulovlige aktioner og opfordringer til sådanne, uanset hvilken målgruppe der er tale om." Vores opfordring til såvel forældre som forældrebestyrelser skal klart være, at man satser på dialog frem for konfrontation.” fortsætter Mette Grønvaldt.

"Vi er af den klare opfattelse, at der er råd til velfærd for alle. Som forældreorganisation drejer vores bekymring sig primært og udelukkende om vores børns vilkår i daginstitutionen. Og vi håber da, at godt 158.000 underskrifter fra bekymrede borgere vil gøre et indtryk på politikerne" slutter Mette Grønvaldt.

Mette Grønvaldt kan kontaktes på mobil 23252362.

Med venlig hilsen

Lotte Hansen
Sekretariatsleder
Fogh dukkede ikke op til huskekage
Statsministeren holdt sig væk, da tre foreninger mandag afleverede over 150.000 underskrifter og en huskekage i protest mod besparelser på børneområdet.

- Glasuren er godt nok krakeleret lidt. Der er faktisk en stor revne ned gennem Fogh. Men det skal han nu ikke lægge så meget i, det må være sket under transporten, skæmtede BUPL's formand, Henning Pedersen.
Han afleverede mandag sammen med fagforeningen FOA og forældreorganisationen FOLA en marcipanbelagt huskekage og 158.748 underskrifter mod besparelser i landets daginstitutioner i Statsministeriet.

Den store marcipankage havde to glasurbilleder af en smilende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), der er på besøg i en børnehave. Under billedet står der "husk, hvad du lovede" - en henvisning til Foghs valgløfte om bedre børnepasning. Selvom statsministeren ikke var til stede til at modtage kagen, håber de tre foreninger, at han alligevel fanger beskeden.

- Antallet af underskrifter har overgået mine forventninger. Det viser, at rigtig mange over hele landet har hørt regeringens valgløfter, men i praksis oplever forringelser af vilkårene. Nu er Anders Fogh her ikke til at tage imod, men vi håber, at hans embedsmænd vil nyde kagen. Og mon ikke statsministeren også får budskabet, siger Henning Pedersen.

Underskrifterne var samlet i 55 kasser, og der opstod en trafikprop ved indgangen til Statsministeriet, da medlemmer fra de tre organisationer fik lov til at stille kasserne lige inden for ministeriets glasdør. Samtidig forsøgte statsministerens pressechef ihærdigt at genne pressen ud, så de tre foreninger ikke kunne bruge Statsministeriets indgangsparti til at holde pressemøde i.
Blandt kassebærerne var flere medlemmer af bestyrelsen i forældreorganisationen FOLA. Selvom den seneste tids aktioner bliver kritiseret skarpt af statsministeren, er foreningens formand ikke bange for, at forældrene bliver spændt for en faglig kamp organiseret af de store fagforbund.
- Som organisation spænder vi over mange politiske partier og mange holdninger. Men her er der tale om alvorlige besparelser, som rammer vores børn. Det kan forældrene godt se, og det vidner de mange underskrifter også om, siger Mette Grønvaldt fra FOLA.Kilde Ritzau den 2.10.2006
158.748 underskrifter til Anders Fogh Rasmussen
Repræsentanter fra FOLA, FOA og BUPL afleverede mandag 158.748 hilsner fra befolkningen til statsminister Anders Fogh Rasmussen. Underskrifterne skal minde statsministeren om, at han i valgkampen omgivet af børnehavebørn og bålstegte pandekager lovede bedre kvalitet og mere personale i daginstitutionerne.

"Påmindelsen er nødvendig i en tid, hvor det går i den stik modsatte retning af valgløfterne ude i kommunerne. Forældrene kan se med deres egne øjne, at personalet er stresset, og at der er for lidt af det. Særligt forældre, der har haft børn i institution over en årrække, ser tydeligt forringelser," siger Mette Grønvaldt, formand for forældreorganisationen FOLA.

De 158.748 underskrifter er fra den 6. september samlet på internettet, i institutionerne og på gader og stræder.

"Det store antal underskrifter er samlet på kort tid og kan forhåbentlig overbevise regeringen om, at den har et alvorligt problem. Folk kan simpelthen ikke få øje på valgløfterne ude i den kommunale virkelighed. Regeringen må indse, at vækstrammen er for lille, og at det ikke er rimeligt, at det bliver børnene, der betaler for kommunalreformen," siger Jakob Sølvhøj, formand for FOA's pædagogiske sektor.

De tre organisationer vil nu tage initiativ til en arbejdsgruppe, der skal fremlægge et bud på, hvordan man får de ressourcer, der er til rådighed ude i institutionerne, til at harmonere bedre med de politiske ambitioner. Organisationerne inviterer derudover regeringen til et konstruktivt samarbejde, der skal bilægge den store talstrid, der har huseret i medierne de sidste uger, blandt andet om antallet af børn per voksen.

"Underskrifterne vidner om, at det går alt for langsomt med valgløftet om mere personale og bedre faciliteter i daginstitutionerne. Der er ingen tvivl om, at regeringen nok skal afsætte de 2 mia. kr. i regeringsperioden, som er lovet til at indfri valgløftet, og de fleste af pengene vil formentlig blive udmøntning tæt på næste valg. Men foreløbigt har regeringen udelukkende brugt pengene til puljer og projekter, som kan være gode nok, men som ikke giver det løft af den daglige standard i form af flere hænder, som der er så hårdt brug for. Og det er altså flere hænder, regeringen har lovet. På det punkt kan vi konstatere, at det går den helt forkerte vej," siger Henning Pedersen.For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Mette Grønvaldt
Formand for FOLA
Tlf. 23252362


Henning Pedersen
Formand for BUPL
Tlf. 20204984


Jakob Sølvhøj
Formand for FOA's pædagogiske sektor
Tlf. 26723182

Blokade og nedlæggelse af mandatet i forældrebestyrelsen.
Vi har fået en del henvendelser vedr. selvejende institutioners deltagelse i blokade af daginstitutioner.
Rent juridisk har medlemmer af en selvejende bestyrelse et ansvar i forhold til driftsaftalen med kommunen. Bestyrelsens aktive deltagelse i blokade, kan anses som brud på driftsaftalen og må derfra frarådes. Også nedlæggelse af bestyrelses-hvervet som protestaktion har vi haft forespørgsler om.

Generelt skal vi fraråde, at bestyrelserne nedlægger deres hverv. Selvejende daginstitutioners øverste myndighed er forældrebestyrelsen, så hvis de smider håndklædet i ringen, har de så godt som "nedlagt" sig selv, og kommunen kan derefter med rette opsige driftsaftalen. Også i kommunale institutioner skal vi fraråde denne aktionsform, da resultatet vil være, at forældrene sætter sig uden for indflydelse.
2,112,818 Unikke besøg