19 March 2019 16:00:16
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Forældre kræver ligestilling i Skolefritidsordninger
Pressemeddelelse d. 15. december 2008

Forældre kræver ligestilling i Skolefritidsordningerne.
 

I Berlingske Tidende d. 12. december kræver Skole og Samfund loft over forældrebetalingen i skolefritidsordninger. FOLA bakker 100% op om Skole og Samfunds krav. 

“Den offentlige diskrimination, som forældre og børn i SFO udsættes for i sammenligning med fritidshjem, er ganske enkelt uacceptabel”, siger Lars Klingenberg, formand for FOLA. 

“Vi har sagt det før, og siger det meget gerne igen: Der findes absolut ingen rimelig forklaring på, at forældre til børn i SFO kan risikere at skulle betale 100% af driftsomkostningerne i SFO’en, mens der er betalingsloft på fritidshjem.”

 I 2007 blev dagtilbudsområdet taget ud af lov om social service og fik sin egen lov. I den forbindelse havde det været oplagt at give børn og forældre de samme rettigheder og muligheder i SFO´en, som eksisterer i fritidshjem, men desværre talte både vi og andre for døve ører. Konsekvensen er, at skolefritidsordningerne fortsat mangler direkte forældreindflydelse i form af forældrebestyrelser eller forældreråd og, at skolefritidsordningerne fortsat ikke har loft over forældrebetalingen. Sidstnævnte medfører en forøget risiko for, at børn helt ned til 6-7 års alderen tages ud af SFO´en og må tilbringe fritiden alene og uden voksenkontakt”, siger Lars Klingenberg 

“Lovløsheden og forskelsbehandlingen på SFO-området kan hverken forældre eller børn være tjent med. Urimeligheden fremtræder tydeligere, når man tager i betragtning, at mange kommuner end ikke giver muligheden for frit at vælge mellem SFO og fritidshjem, men udelukkende tilbyder SFO”, slutter Lars Klingenberg.  

Lars Klingenberg kan træffes på tlf. 23 24 07 79 for yderligere kommentarer. 

Vores børn skal ikke udsættes for "overgangsproblemer" og plastik-mad
Pressemeddelelse 25. november 2008

Vores børn skal ikke udsættes for ”overgangsproblemer” og plastik-mad.

”Så entydigt er svaret på Karen Jespersen udtalelse vedr. madordninger i daginstitutioner ” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA.  ”Det er ganske urimeligt og slet ikke i tråd med lovforslagets oprindelige intension, at vores børn skal udsættes for færdigpakket catering-mad. At Velfærdsministeren kategoriserer problematikken som et ”overgangsproblem” er en negligering af problemet og en undervurdering af barndommen. Hverken mine eller andres børn skal udsættes for ”overgangsproblemer” af den karakter” siger Lars Klingenberg. 

”Som forældreorganisation har vi gennem flere år arbejdet på, at alle børn i vores daginstitutioner skal tilbydes et sundt måltid mad dagligt. Formålet med lovforslaget var da også at sikre, at alle børn i daginstitutioner får et sundt måltid mad midt på dagen.

Et fælles måltid sund mad i daginstitutionen skal medvirke til at fremme gode kostvaner, forebygge fedme og bidrage til børnenes generelle velvære. Og det formål kan vi kun være enige i, men de faktiske forhold og den økonomiske formåen ude i kommunerne er ikke gearet til opgaven, og derfor vil vi i virkeligheden langt hellere være fri” siger Lars Klingenberg.

 ”Når vi taler om at dét sunde måltid mad er daggammelt plastic-indpakket catering-mad, så finder vi de medbragte madpakker langt mere attraktive og mere inspirerende for vores børn. Ideen med et sundt måltid mad i daginstitutionen skulle jo netop være, at vores børn skulle opleve glæden ved at spise veltilberedt mad, at aktiviteten kunne bruges pædagogisk og ikke mindst at gode og sunde spisevaner skulle forbygge det stigende problem med fedme og livsstilssygdomme. Som billedet tegner sig, så frygter vi at loven udvandes allerede inden den er trådt i kraft” fortsætter Lars Klingenberg. 

”Forslaget kan medføre en ekstraudgift på 9.000 kr. årligt for en vuggestueplads (ifg. Berlingske Tidende). Det er en ganske urimelig ekstraskat på børnefamilierne, som mange forældre vil have meget svært ved at afholde.

Regeringen må sikre økonomien i lovforslaget og sørge for at kommunerne får mulighed for at etablere de faciliteter og ressourcer, som skal til for at maden kan tilberedes i den enkelte daginstitution. Og endelig hvis vi som forældre skal medfinansiere ordningen, så forlanger vi at kvaliteten er i orden. 

Lars Klingenberg kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf. 23240779 
Urimelig forskel på Fritidshjem og SFO
Pressemeddelelse d. 10. november 2008

Urimelig forskel på fritidshjem og SFO.
 

En undersøgelse fra Berlingske Research viser at priserne på kommunale SFO´er er steget voldsomt.

”Resultatet af undersøgelsen skriger på et loft på forældrebetalingen på SFO´er” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA. 

”Vi finder det ganske urimeligt, at forældre med børn i SFO ifølge lovgivningen kan betale 100% af udgiften, mens der lovgivningsmæssigt er et loft på 30% på fritidshjemmene.  Tilsyneladende benytter kommunerne den manglende lovgivning på SFO-området til at regulere de kommunale indtægter, som i virkeligheden burde reguleres over skatten”, fortsætter Lars Klingenberg.

”Vi oplever en meget uheldig social skævvridning, når priserne på SFO-pladser stiger i en sådan grad, at forældre af økonomiske grunde føler sig tvunget til at melde deres børn ud af SFO´en. Og vi taler altså om børn helt ned til 5-6-års-alderen, som så er overladt til sig selv fra endt skoledag og til forældrene kommer hjem sidst på eftermiddagen”

”Regeringen har gennem flere år haft fokus på at bryde med den såkaldte negative sociale arv. De voldsomme prisstigninger på SFO-området vil have den helt modsatrettede effekt, hvor vi risikerer, at netop de børn som har mest brug for voksenkontakt, venskaber og voksenstøtte bliver udelukket fra fællesskabet alene pga. af forældrenes økonomiske formåen eller prioritering” fortsætter Lars Klingenberg

” Vores opfordring til regeringen skal lyde: Giv børnene i SFO de samme lovgivningsmæssige vilkår, som eksisterer på fritidshjemsområdet – den eksisterende forskel er ikke rimelig”

Lars Klingenberg kan træffes på tlf. 23240779 for yderligere kommentarer.

                              
Der skæres atter på daginstitutionsområdet
Der er fuld gang i budgetlægningen i kommunerne. Atter engang står der besparelser på daginstitutionsområdet på menuen.

På BUPLs hjemmeside kan I finde historier fra diverse kommuner samt en oversigt over hvilke kommuner der planlægger besparelser. Klik her for at se BUPLs hjemmeside.


Flere steder rundt omkring i kommunerne er forældrene aktive i forbindelse med budgetforhandlingerne. Bl.a. i København. Se www.kfo.dk hvor I kan se mere om aktiviteter i København
Ændring i telefontider

Fra 4. august har vi ikke længere fast telefontid, men send os i stedet en mail eller læg en besked på vores telefonsvarer, så kontakter vi jer.


For udtalelser til pressen kontakt FOLAs formand Lars Klingenberg på tlf. 23240779

Modulordninger

Modulordninger
Med argumenter som øget fleksibilitet, at børnene vil tilbringe kortere tid i institutionen, bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer ect. har vi gennem en årrække oplevet kommuner forsøge sig med modulordninger i forskellig udformning. Jævnligt svirrer der rygter om snarlig lovgivningstiltag om obligatoriske modulordninger.

De eksisterende modulordninger er udformet forskelligt fra kommune til kommune, men generelt er de positive konsekvenser ikke i overtal:

Pressemeddelelse 14. maj 2008

Pressemeddelelse onsdag den 14. maj 2008.

Pædagogerne har stemt nej til det indgåede forlig. Det betyder strejke i en lang række kommuner fra på mandag.

"Det vil selvfølgelig ramme mange børn og forældre, men det er en lovlig konflikt og strejkevåbenet er nu engang det våben man har, hvis man vil vise sin utilfredshed – her med lønnen" siger Lars Klingenberg, Formand for FOLA

"Af hensyn til såvel børn som forældre, så håber vi at konflikten bliver kort, for det er selvfølgelig en stor belastning, at være uden pasning" fortsætter Lars Klingenberg

"Som forældreorganisation er vi ikke part i sagen, men omvendt så skal det da ikke være nogen hemmelighed, at bedre arbejdsvilkår for de ansatte på daginstitutionsområdet generelt vil gavne området og dermed vores børn. Mange steder har vi svært ved at rekruttere og fastholde kvalificeret personale, så de generelle arbejdsvilkår har selvfølgelig betydning" slutter Lars Klingenberg.


Lars Klingenberg kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf. 23240779


Med venlig hilsen


Lotte Hansen

Sekretariatsleder


Ny bestyrelse i FOLA
FOLA har d. 29. marts 2008 valgt ny bestyrelse. Bestyrelsen har d. 16. april konstitueret sig som følger:

Formand: Lars Klingenberg, København - tlf. 23240779
Næstformand: Jakob Lindahl, København
Kasserer: Lotte Rønn, Århus

Suppleanter:
Maibrit Kristiansen, Næstved
Mette Linell Bruhn, Næstved

Brud med den negative sociale arv kræver flere kvalificerede ansatte i vores daginstitutioner!
Images: Strandbred.jpgPressemeddelelse 12. november 2007. 

Brud med den negative sociale arv kræver flere kvalificerede ansatte i vores daginstitutioner!
  

En nylig offentliggjort undersøgelse fra AErådet viser at antallet af voksne pr. barn er faldet med ca. 7% i vuggestuer, 10% i børnehaver og 6% i integrerede institutioner i tidsrummet 2001-2007 samtidig med at den tid der går til andet arbejde har været stigende.  

”Alle børn og specielt de udsatte børn har brug for at der er kvalificerede voksne, som kan yde omsorg og støtte dem i deres udvikling. Det er en grundlæggende forudsætning for at vores børn trives og udvikles” siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA. 
Gi´ dem stemmer, plads og hænder!
Pressemeddelelse 8. november 2007.  

Gi´ dem stemmer, plads og hænder! 

”Det tenderer et angreb på vores børns velfærd, når udviklingen på daginstitutionsområdet i årevis har været færre ansatte til flere børn. Derfor er det på høje tid med konkret og håndgribelig lovgivning på området” siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA

 

Nedsat forældrebetaling og skjult brugerbetaling i daginstitutioner!

                                                                                                                    
Pressemeddelelse 7.november 2007 

Nedsat forældrebetaling og skjult brugerbetaling i daginstitutioner ! Et flertal i Folketinget har i løbet af de seneste år nedsat den procentvise forældrebetaling i vores daginstitutioner, men i samme periode viser en undersøgelse fra FTF at forældrene i 89% af daginstitutionerne står klar med kontanter og gratis arbejdskraft, når de kommunale midler ikke slår til. 

2,318,840 Unikke besg