Kontakt

Telefon: 70 20 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Modulordninger

Modulordninger
Med argumenter som øget fleksibilitet, at børnene vil tilbringe kortere tid i institutionen, bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer ect. har vi gennem en årrække oplevet kommuner forsøge sig med modulordninger i forskellig udformning. Jævnligt svirrer der rygter om snarlig lovgivningstiltag om obligatoriske modulordninger.

De eksisterende modulordninger er udformet forskelligt fra kommune til kommune, men generelt er de positive konsekvenser ikke i overtal:

Pressemeddelelse 14. maj 2008

Pressemeddelelse onsdag den 14. maj 2008.

Pædagogerne har stemt nej til det indgåede forlig. Det betyder strejke i en lang række kommuner fra på mandag.

"Det vil selvfølgelig ramme mange børn og forældre, men det er en lovlig konflikt og strejkevåbenet er nu engang det våben man har, hvis man vil vise sin utilfredshed – her med lønnen" siger Lars Klingenberg, Formand for FOLA

"Af hensyn til såvel børn som forældre, så håber vi at konflikten bliver kort, for det er selvfølgelig en stor belastning, at være uden pasning" fortsætter Lars Klingenberg

"Som forældreorganisation er vi ikke part i sagen, men omvendt så skal det da ikke være nogen hemmelighed, at bedre arbejdsvilkår for de ansatte på daginstitutionsområdet generelt vil gavne området og dermed vores børn. Mange steder har vi svært ved at rekruttere og fastholde kvalificeret personale, så de generelle arbejdsvilkår har selvfølgelig betydning" slutter Lars Klingenberg.


Lars Klingenberg kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf. 23240779


Med venlig hilsen


Lotte Hansen

Sekretariatsleder


Ny bestyrelse i FOLA
FOLA har d. 29. marts 2008 valgt ny bestyrelse. Bestyrelsen har d. 16. april konstitueret sig som følger:

Formand: Lars Klingenberg, København - tlf. 23240779
Næstformand: Jakob Lindahl, København
Kasserer: Lotte Rønn, Århus

Suppleanter:
Maibrit Kristiansen, Næstved
Mette Linell Bruhn, Næstved

Brud med den negative sociale arv kræver flere kvalificerede ansatte i vores daginstitutioner!
Images: Strandbred.jpgPressemeddelelse 12. november 2007. 

Brud med den negative sociale arv kræver flere kvalificerede ansatte i vores daginstitutioner!
  

En nylig offentliggjort undersøgelse fra AErådet viser at antallet af voksne pr. barn er faldet med ca. 7% i vuggestuer, 10% i børnehaver og 6% i integrerede institutioner i tidsrummet 2001-2007 samtidig med at den tid der går til andet arbejde har været stigende.  

”Alle børn og specielt de udsatte børn har brug for at der er kvalificerede voksne, som kan yde omsorg og støtte dem i deres udvikling. Det er en grundlæggende forudsætning for at vores børn trives og udvikles” siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA. 
Gi´ dem stemmer, plads og hænder!
Pressemeddelelse 8. november 2007.  

Gi´ dem stemmer, plads og hænder! 

”Det tenderer et angreb på vores børns velfærd, når udviklingen på daginstitutionsområdet i årevis har været færre ansatte til flere børn. Derfor er det på høje tid med konkret og håndgribelig lovgivning på området” siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA

 

Nedsat forældrebetaling og skjult brugerbetaling i daginstitutioner!

                                                                                                                    
Pressemeddelelse 7.november 2007 

Nedsat forældrebetaling og skjult brugerbetaling i daginstitutioner ! Et flertal i Folketinget har i løbet af de seneste år nedsat den procentvise forældrebetaling i vores daginstitutioner, men i samme periode viser en undersøgelse fra FTF at forældrene i 89% af daginstitutionerne står klar med kontanter og gratis arbejdskraft, når de kommunale midler ikke slår til. 

Velfærd i børnehøjde.

Pressemeddelelse udsendt 30.oktober 2007
Velfærd i børnehøjde!

I sidste valgkamp lovede regeringen bedre normeringer i vores daginstitutioner, men den faktiske udviklingen har bevæget sig i den modsatte retning, hvilket for få uger siden blev dokumentet i en rapport fra AErådet.

Budget 2007: Der blev skåret på børneområdet (7.oktober 2007)
Pressemeddelelse.

Budget 2007: Der blev skåret på børneområdet


Sidste år gik pædagoger, pædagogmedhjælpere og forældre på barrikaderne imod nedskæringer på børne- og ungeområdet. Regeringen forsøgte at modbevise, at der ville komme nedskæringer, og kritiserede BUPL, FOA og FOLA for fejlagtige oplysninger. Nu viser en ny rapport fra AE-rådet, at der er sket forringelser.
Høringssvar til dagtilbudslov.

Pr. 1.august 2007 har daginstitutionsområdet fået ny lovgivning. Reglerne om dagtilbud har få et sin egen lov - kaldet dagtilbudsloven.

FOLA udarbejdede i starten af december 2006 et høringssvar til dagtilbudsloven.

Hent det oprindelige lovforslag her og  FOLAs høringssvar HER eller download det som PDF fil.

Hent den vedtagne dagtilbudslov her

Artikel indsendt af Lene Lind:

Lene Lind har indsendt en artikel med titlen ”Børns liv i de danske daginstitutioner; En farmors bekymringer” som FOLA naturligvis bringer i sin fulde længe.

En lille smagsprøve:

Tilstrækkelig, stabil og tryg voksenkontakt er afgørende for børn.
Til erstatning for manglende voksenkontakt i de danske daginstitutioner får børn i dag lærerplaner, screeninger og deres forældre samt politikerne får dokumentation, så de kan holde kontrol med kvaliteten. Brugerne, hvilket i dag vil sige forældrene, skal overbevises om høj kvalitet, om at deres børn bliver stimuleret og aktiviseret. De skal først og fremmest lære hvad vi voksne vurderer som brugbart og det kan ikke gå hurtigt nok, vi arbejder frem mod at kunne udkonkurrere udlandet med en veluddannet arbejdsstyrke.”

Hele artiklen kan læses her: ”Børns liv i de danske daginstitutioner; En farmors bekymringer”

God fornøjelse!

Pressemeddelelse
"Vi forstår forældrenes bekymring og frustration over kvaliteten i mange daginstitutioner. Den bekymring og frustration deler vi, fordi vi dagligt oplever, hvilken betydning det har, når færre ansatte skal drage omsorg for flere børn" siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA "Men vi vil også gerne understrege, at vi tager afstand fra ulovlige aktioner og opfordringer til sådanne, uanset hvilken målgruppe der er tale om." Vores opfordring til såvel forældre som forældrebestyrelser skal klart være, at man satser på dialog frem for konfrontation.” fortsætter Mette Grønvaldt.

"Vi er af den klare opfattelse, at der er råd til velfærd for alle. Som forældreorganisation drejer vores bekymring sig primært og udelukkende om vores børns vilkår i daginstitutionen. Og vi håber da, at godt 158.000 underskrifter fra bekymrede borgere vil gøre et indtryk på politikerne" slutter Mette Grønvaldt.

Mette Grønvaldt kan kontaktes på mobil 23252362.

Med venlig hilsen

Lotte Hansen
Sekretariatsleder
2,179,221 Unikke besøg