Kontakt

Telefon: 70 20 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Det frie valg - debat

Det frie valg.Nyheder: emilio_og_aila.png

Der er lige nu debat på Facebook om gode og dårlige daginstitutioner og forældrenes frie valg.

Desværre er det ikke alle forældre, der kan vælge en lille daginstitution med gode normeringer og kort åbningstid. Det frie valg eksisterer langt fra for alle:

  • Fordi dén børnehave ikke findes i den geografiske nærhed
  • Fordi børnehaven ikke har ledige pladser
  • Fordi familiens udgifter til almindelige fornødenheder kræver to forældre som arbejder fuld tid
  • Fordi deltidsstillinger kan være næsten umulige på en række fagområder
  • Fordi mor eller far er eneforsørger og en deltidsindtægt ikke rækker

Der findes altså nogle strukturelle rammer, som begrænser det frie valg. Det er de rammer vi skal arbejde på at ændre frem for at gøre det til dit og mit problem – og i sidste ende vores børns problem.

Vi synes at alle børn, uanset forældrenes valgmuligheder, har ret til en god daginstitution med gode normeringer – altså et tilstrækkeligt antal voksne. Derfor arbejder vi, sammen med andre organisationer, for lovfæstede minimumsnormeringer i alle daginstitutioner, lige som vi arbejder på øget balance i familie- og arbejdsliv. Gode daginstitutioner og fleksibilitet i familielivet vil give alle børn og deres familier mulighed for en langt bedre hverdag.

Politik – Normeringer, minimumsnormeringer

Politik – balance mellem familie- og arbejdsliv

Generalforsamling 2016

12. marts kl. 11.00 er der generalforsamling.Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpg

Se bestyrelsens beretning inkl. forslag til fremtidigt arbejde her

Se en længere udgave af bestyrelsens beretning her og liste over eksterne møder her

Se forslag til budgetter her

Se regnskab 2014 og regnskab 2015

Vi håber at se jer. Tilmelding kan stadig nås.

Se dagsordenen her

Mailkampagne

Inspireret af KFO - Københavns Forældre Organisation opfordrer vi jer hermed til at sende mail til politikerne i Folketingets Børne og Undervisningsudvalg:

Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpgFORTÆL POLITIKERNE PÅ CHRISTIANSBORG HVAD DU MENER OM BESPARELSERNE.

Har du lagt mærke til hvor lidt børnene udenfor skolen fylder i debatten?

Når regeringen taler om hvad der skal bruges penge på siger de: ældre og sundhed og en sjælden gang i mellem folkeskolen. Men aldrig daginstitutioner!

Det vil FOLA - Forældrenes Landsforening gerne lave om på.

I FOLA vil derfor lave en mailkampagne, hvor I nemt kan skrive til folketingsmedlemmerne og gøre opmærksom på den manglende fokus på dagtilbudsområdet..

Regeringens omprioriteringsbidrag vil betyde, at rigtig mange penge fjernes fra børneområdet. Samlet skal kommunerne spare 4,2 mia kr. årligt over de kommende år.

Åbent brev til alle borgmestre: Boykot omprioriteringsbidraget

Åbent brev til alle borgmestre Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpg

Boykot omprioriteringsbidraget. 

Kære borgmestre: Slå hælene i, lyt til forældre og personale, og boykot omprioriteringsbidraget, som vil medføre eklatante besparelser på kernevelfærden.

Som I ved tvinger omprioriteringsbidraget kommunerne til voldsomme besparelser på centrale velfærdsydelser. I skal spare 4,2 mia.kr. årligt over de kommende år.

Københavns overborgmester Frank Jensen opfordrer til boykot af beslutningen, Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler er på samme kurs og støttes af flere andre borgmestre. og Martin Damm, formand for KL udtaler, at kommunernes oprør bunder i afmagt og at kommunerne siden 2010 har sparet 11 mia kr. årligt og der er blevet 28.000 færre ansatte. En hel del af de 28.000  er pædagoger på dagtilbudsområdet.

 

 
Foredragsaftener forår 2016

Foredragsaftener i foråret 2016.

Nyheder: bobler.jpgSå er forårets første foredragsaftener på plads. Spændende aftener om børns karakterdannelse, den livsvigtige leg og forbygning af mobning.

Århus d. 29. februar kl. 19-21 ’Den livsvigtige leg – om leg og legekultur’ v/ Carsten Jessen, forsker

København d. 2. marts kl. 19-21 ’Forebyg mobning – i hjem og dagtilbud’ v/ Rikke Marianne Bille, cand. Pæd og konsulent

Generalforsamling i FOLA 2016

Generalforsamling i FOLA – d. 12. marts kl. 11-17 i Nyborg. Kom og vær med.Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpg

Kom til generalforsamling i FOLA. Vi har brug for alle aktive forældre. Kom og vær med til at planlægge og prioritere det fremtidige arbejde og drøfte det tidligere.

Centrale emner bliver: Minimumsnormeringer, balance mellem familie- og arbejdsliv, børns ret til fritid og naturligvis finansloven og omprioriteringsbidraget.

Det plejer at være både interessant og fornøjeligt

Se indbydelsen her

Områdeinstitutioner og forældredemokrati

Forældredemokratiet har det skidt i nye kommunale strukturer med områdeinstitutioner

 - det fremgår af rapporten ”Forældreindflydelse og forældremedvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner” som Bureau 2000 lavede for FOLA - Forældrenes Landsforening og FOA- Fag og Arbejde i 2013.

956 forældrebestyrelsesformænd har svaret på spørgsmål om bl.a forældredemokratiet og graden af indflydelse.

Det fremgår af undersøgelsen at forældreindflydelsen er mindst i kommunale institutioner. Og især vurderes forældrenes indflydelse i områdeinstitutionerne som et demokratisk tilbageskridt.(fig.2). Reelt er det kun 20% af de adspurgte i forældrerådene ved områdeinstitutioner der mener, at de ”i høj grad har indflydelse”.

Siden rapporten udkom har en lang række kommuner indførts områdeledelse med tab af forældreindflydelse til følge. Læs rapporten ”Forældreindflydelse og forældremedvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner” og læs pressemeddelelse i forbindelse med rapporten.

Se folder om medlemskab af FOLA her

Debatindlæg: Vi glæder os i denne tid.

Vi glæder os i denne tid.Hovedfolder: lille_boern_i_glas.png

'Vi glæder os i denne tid..........' . Men spørgsmålet er om vi reelt har noget at glæde os til? En børnepakke, som vi i øvrigt fandt meget lidt ambitiøs, blev med finansloven - og dermed omprioriteringsbidraget - forvandlet til besparelser. Jamen, er det ikke blot nogle tal på et stykke papir, vil nogen måske spørge. Og svaret er nej. Besparelser dækker reelt over mindre nærvær til vores børn, mindre samtale, mindre trøst, mindre støtte i deres udvikling og mindre glæde og velfærd. For der bliver længere mellem de pædagogiske medarbejdere på gul og grøn stue i vores dagtilbud.

Stop besparelser på børn. Lancering af badge

Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpgStop besparelser på børn. Lancering af badge.

I dag lancerer FOLA- Forældrenes Landsforening sit eget badge, der opfordrer til at stoppe besparelser på børn.

’Vi støtter fuldt op om Odense-initiativet, som også har lavet en badge, men vi synes der er brug for et landsdækkende badge’ siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening.

'Der er vedtaget en finanslov, som samlet kommer til at betyde eklatante besparelser på kernevelfærden over hele landet. Det er den helt gale vej. Vi har i forvejen skåret på området igen og igen. De fortsatte besparelser, som allerede er varslet i København, Odense og Århus kommer til at kunne mærkes af det enkelte barn. Der bliver mindre omsorg, udvikling og trivsel. Vores børn betaler prisen - dit barn og mit barn.' fortsætter Dorthe Boe Danbjørg

 

Åbent brev til Folketingets medlemmer

Åbent brev til Folketingets politikere.Nyheder: emilio_og_aila.png

Stop katastrofekursen.

I dag og i morgen 3. behandles forslaget til finanslov for 2016. Det kommer til at betyde eklatante besparelser på kernevelfærden - det bliver i praksis umuligt at holde dagtilbudsområdet fri. 0-vækst, som er princippet for finansloven, er ikke blot lig med status quo. Når 0-vækst så kombineres med det såkaldte omprioriteringsbidrag, så medfører det katastrofale besparelser på kernevelfærden i kommunerne.

Vi er på katastrofekurs, når vi lader børnene betale prisen i form af færre voksne i deres dagtilbud. Besparelser i den størrelsesorden, som meldes ud fra kommunerne, kan ikke undgå at kunne mærkes af det enkelte barn - mit barn og dit barn.

Pressemeddelelse - Børns fritid under folkeskolereformen er presset.

Hovedfolder: konfPressemeddelelse.

Børns fritid under folkeskolereformen er presset
Efter en uge, hvor folkeskoleelever har demonstreret mod den lange skoledag og børnenes minister har været kaldt i samråd om samme emne, inviterer FOLA - Forældrenes Landsforening og Folkeskoleforældre til fælles konference om "Børns fritid under folkeskolereformen' på Christiansborg d. 10. november 14-17. Baggrunden for konferencen er en fælles bekymring for den lange skoledag, som gør et stort indhug i børnenes fritid – den tid, børnene selv har til rådighed og som også udvikler dem som initiativrige og selvstændige mennesker. Hvis de ellers havde tid og overskud.

Hent den endelige indbydelse/program her

1,925,462 Unikke besøg