Kontakt

Telefon: 70 20 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Åbent brev til alle borgmestre: Boykot omprioriteringsbidraget

Åbent brev til alle borgmestre Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpg

Boykot omprioriteringsbidraget. 

Kære borgmestre: Slå hælene i, lyt til forældre og personale, og boykot omprioriteringsbidraget, som vil medføre eklatante besparelser på kernevelfærden.

Som I ved tvinger omprioriteringsbidraget kommunerne til voldsomme besparelser på centrale velfærdsydelser. I skal spare 4,2 mia.kr. årligt over de kommende år.

Københavns overborgmester Frank Jensen opfordrer til boykot af beslutningen, Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler er på samme kurs og støttes af flere andre borgmestre. og Martin Damm, formand for KL udtaler, at kommunernes oprør bunder i afmagt og at kommunerne siden 2010 har sparet 11 mia kr. årligt og der er blevet 28.000 færre ansatte. En hel del af de 28.000  er pædagoger på dagtilbudsområdet.

 

 
Foredragsaftener forår 2016

Foredragsaftener i foråret 2016.

Nyheder: bobler.jpgSå er forårets første foredragsaftener på plads. Spændende aftener om børns karakterdannelse, den livsvigtige leg og forbygning af mobning.

Århus d. 29. februar kl. 19-21 ’Den livsvigtige leg – om leg og legekultur’ v/ Carsten Jessen, forsker

København d. 2. marts kl. 19-21 ’Forebyg mobning – i hjem og dagtilbud’ v/ Rikke Marianne Bille, cand. Pæd og konsulent

Generalforsamling i FOLA 2016

Generalforsamling i FOLA – d. 12. marts kl. 11-17 i Nyborg. Kom og vær med.Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpg

Kom til generalforsamling i FOLA. Vi har brug for alle aktive forældre. Kom og vær med til at planlægge og prioritere det fremtidige arbejde og drøfte det tidligere.

Centrale emner bliver: Minimumsnormeringer, balance mellem familie- og arbejdsliv, børns ret til fritid og naturligvis finansloven og omprioriteringsbidraget.

Det plejer at være både interessant og fornøjeligt

Se indbydelsen her

Områdeinstitutioner og forældredemokrati

Forældredemokratiet har det skidt i nye kommunale strukturer med områdeinstitutioner

 - det fremgår af rapporten ”Forældreindflydelse og forældremedvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner” som Bureau 2000 lavede for FOLA - Forældrenes Landsforening og FOA- Fag og Arbejde i 2013.

956 forældrebestyrelsesformænd har svaret på spørgsmål om bl.a forældredemokratiet og graden af indflydelse.

Det fremgår af undersøgelsen at forældreindflydelsen er mindst i kommunale institutioner. Og især vurderes forældrenes indflydelse i områdeinstitutionerne som et demokratisk tilbageskridt.(fig.2). Reelt er det kun 20% af de adspurgte i forældrerådene ved områdeinstitutioner der mener, at de ”i høj grad har indflydelse”.

Siden rapporten udkom har en lang række kommuner indførts områdeledelse med tab af forældreindflydelse til følge. Læs rapporten ”Forældreindflydelse og forældremedvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner” og læs pressemeddelelse i forbindelse med rapporten.

Se folder om medlemskab af FOLA her

Debatindlæg: Vi glæder os i denne tid.

Vi glæder os i denne tid.Hovedfolder: lille_boern_i_glas.png

'Vi glæder os i denne tid..........' . Men spørgsmålet er om vi reelt har noget at glæde os til? En børnepakke, som vi i øvrigt fandt meget lidt ambitiøs, blev med finansloven - og dermed omprioriteringsbidraget - forvandlet til besparelser. Jamen, er det ikke blot nogle tal på et stykke papir, vil nogen måske spørge. Og svaret er nej. Besparelser dækker reelt over mindre nærvær til vores børn, mindre samtale, mindre trøst, mindre støtte i deres udvikling og mindre glæde og velfærd. For der bliver længere mellem de pædagogiske medarbejdere på gul og grøn stue i vores dagtilbud.

Stop besparelser på børn. Lancering af badge

Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpgStop besparelser på børn. Lancering af badge.

I dag lancerer FOLA- Forældrenes Landsforening sit eget badge, der opfordrer til at stoppe besparelser på børn.

’Vi støtter fuldt op om Odense-initiativet, som også har lavet en badge, men vi synes der er brug for et landsdækkende badge’ siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening.

'Der er vedtaget en finanslov, som samlet kommer til at betyde eklatante besparelser på kernevelfærden over hele landet. Det er den helt gale vej. Vi har i forvejen skåret på området igen og igen. De fortsatte besparelser, som allerede er varslet i København, Odense og Århus kommer til at kunne mærkes af det enkelte barn. Der bliver mindre omsorg, udvikling og trivsel. Vores børn betaler prisen - dit barn og mit barn.' fortsætter Dorthe Boe Danbjørg

 

Åbent brev til Folketingets medlemmer

Åbent brev til Folketingets politikere.Nyheder: emilio_og_aila.png

Stop katastrofekursen.

I dag og i morgen 3. behandles forslaget til finanslov for 2016. Det kommer til at betyde eklatante besparelser på kernevelfærden - det bliver i praksis umuligt at holde dagtilbudsområdet fri. 0-vækst, som er princippet for finansloven, er ikke blot lig med status quo. Når 0-vækst så kombineres med det såkaldte omprioriteringsbidrag, så medfører det katastrofale besparelser på kernevelfærden i kommunerne.

Vi er på katastrofekurs, når vi lader børnene betale prisen i form af færre voksne i deres dagtilbud. Besparelser i den størrelsesorden, som meldes ud fra kommunerne, kan ikke undgå at kunne mærkes af det enkelte barn - mit barn og dit barn.

Pressemeddelelse - Børns fritid under folkeskolereformen er presset.

Hovedfolder: konfPressemeddelelse.

Børns fritid under folkeskolereformen er presset
Efter en uge, hvor folkeskoleelever har demonstreret mod den lange skoledag og børnenes minister har været kaldt i samråd om samme emne, inviterer FOLA - Forældrenes Landsforening og Folkeskoleforældre til fælles konference om "Børns fritid under folkeskolereformen' på Christiansborg d. 10. november 14-17. Baggrunden for konferencen er en fælles bekymring for den lange skoledag, som gør et stort indhug i børnenes fritid – den tid, børnene selv har til rådighed og som også udvikler dem som initiativrige og selvstændige mennesker. Hvis de ellers havde tid og overskud.

Hent den endelige indbydelse/program her

Foredragsaftener efterår 2015

Foredragsaftener for forældre- og ansatte i dagtilbud.

Traditionen tro så byder efteråret på en række foredragsaftener for forældre og ansatte.Hovedfolder: lille_boern_i_glas.png

Alle foredragsaftener er fra 19-21 og alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til den nedsatte medlemspris.

Konference på Christiansborg

Hovedfolder: konf

Konference 'Børns fritid under folkeskolereformen'.

Vær med når Folkeskoleforældre og FOLA - Forældrenes Landsforening inviterer til konference om  børns fritid under folkeskolereformen. Tirsdag d. 10. november kl. 14-17  i Fællessalen på Christiansborg.

På konferencen sætter vi fokus på fritidens betydning i børns og børnefamiliernes hverdag. Hvad betyder det for børns trivsel, at skoledagen er blevet betydelig længere. Hvad betyder det for legen, fritiden, kreativiteten, dannelsen og  fællesskaberne? Politikerpanelet reflekter over dagens indlæg og debatterer.

Det er gratis at deltage i konferencen. Pladserne fordeles efter 'først til mølle-princippet'. Tilmelding  er nødvendig og sker på fola@fola.dk.

Vi glæder os til at se jer.

Hent indbydelsen her.

Pressemeddelelse - Pilen peger på minimumsnormeringer

Hovedfolder: dorthe2015mini.pngPressemeddelelse: Pilen peger på minimumsnormeringer.

Spørger man vælgerne, som har taget FOLAs kandidattest, så peger pilen på at minimumsnormeringer, øremærkning af midler til bedre normeringer og øget kvalitet i vores dagtilbud prioriteres, når vi går til valg d. 18. juni.

1.052  vælgere har besvaret testen og 98% er enige eller delvist enige i at der skal indføres minimumsnormeringer, altså en grænse for hvor mange børn der må være pr. voksen i dagtilbud, SFO og fritidshjem.

'Det er en klokkeklar tilkendegivelse, som det nye folketing må tage yderst alvorligt. Svarene levner ikke tvivl om, at vi er nået et punkt, hvor bl.a. lovsikrede minimumsnormeringer er helt nødvendige' siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening.

1,879,349 Unikke besøg