19 February 2019 16:47:35
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Artikel indsendt af Lene Lind:

Lene Lind har indsendt en artikel med titlen ”Børns liv i de danske daginstitutioner; En farmors bekymringer” som FOLA naturligvis bringer i sin fulde længe.

En lille smagsprøve:

Tilstrækkelig, stabil og tryg voksenkontakt er afgørende for børn.
Til erstatning for manglende voksenkontakt i de danske daginstitutioner får børn i dag lærerplaner, screeninger og deres forældre samt politikerne får dokumentation, så de kan holde kontrol med kvaliteten. Brugerne, hvilket i dag vil sige forældrene, skal overbevises om høj kvalitet, om at deres børn bliver stimuleret og aktiviseret. De skal først og fremmest lære hvad vi voksne vurderer som brugbart og det kan ikke gå hurtigt nok, vi arbejder frem mod at kunne udkonkurrere udlandet med en veluddannet arbejdsstyrke.”

Hele artiklen kan læses her: ”Børns liv i de danske daginstitutioner; En farmors bekymringer”

God fornøjelse!

Pressemeddelelse
"Vi forstår forældrenes bekymring og frustration over kvaliteten i mange daginstitutioner. Den bekymring og frustration deler vi, fordi vi dagligt oplever, hvilken betydning det har, når færre ansatte skal drage omsorg for flere børn" siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA "Men vi vil også gerne understrege, at vi tager afstand fra ulovlige aktioner og opfordringer til sådanne, uanset hvilken målgruppe der er tale om." Vores opfordring til såvel forældre som forældrebestyrelser skal klart være, at man satser på dialog frem for konfrontation.” fortsætter Mette Grønvaldt.

"Vi er af den klare opfattelse, at der er råd til velfærd for alle. Som forældreorganisation drejer vores bekymring sig primært og udelukkende om vores børns vilkår i daginstitutionen. Og vi håber da, at godt 158.000 underskrifter fra bekymrede borgere vil gøre et indtryk på politikerne" slutter Mette Grønvaldt.

Mette Grønvaldt kan kontaktes på mobil 23252362.

Med venlig hilsen

Lotte Hansen
Sekretariatsleder
Fogh dukkede ikke op til huskekage
Statsministeren holdt sig væk, da tre foreninger mandag afleverede over 150.000 underskrifter og en huskekage i protest mod besparelser på børneområdet.

- Glasuren er godt nok krakeleret lidt. Der er faktisk en stor revne ned gennem Fogh. Men det skal han nu ikke lægge så meget i, det må være sket under transporten, skæmtede BUPL's formand, Henning Pedersen.
Han afleverede mandag sammen med fagforeningen FOA og forældreorganisationen FOLA en marcipanbelagt huskekage og 158.748 underskrifter mod besparelser i landets daginstitutioner i Statsministeriet.

Den store marcipankage havde to glasurbilleder af en smilende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), der er på besøg i en børnehave. Under billedet står der "husk, hvad du lovede" - en henvisning til Foghs valgløfte om bedre børnepasning. Selvom statsministeren ikke var til stede til at modtage kagen, håber de tre foreninger, at han alligevel fanger beskeden.

- Antallet af underskrifter har overgået mine forventninger. Det viser, at rigtig mange over hele landet har hørt regeringens valgløfter, men i praksis oplever forringelser af vilkårene. Nu er Anders Fogh her ikke til at tage imod, men vi håber, at hans embedsmænd vil nyde kagen. Og mon ikke statsministeren også får budskabet, siger Henning Pedersen.

Underskrifterne var samlet i 55 kasser, og der opstod en trafikprop ved indgangen til Statsministeriet, da medlemmer fra de tre organisationer fik lov til at stille kasserne lige inden for ministeriets glasdør. Samtidig forsøgte statsministerens pressechef ihærdigt at genne pressen ud, så de tre foreninger ikke kunne bruge Statsministeriets indgangsparti til at holde pressemøde i.
Blandt kassebærerne var flere medlemmer af bestyrelsen i forældreorganisationen FOLA. Selvom den seneste tids aktioner bliver kritiseret skarpt af statsministeren, er foreningens formand ikke bange for, at forældrene bliver spændt for en faglig kamp organiseret af de store fagforbund.
- Som organisation spænder vi over mange politiske partier og mange holdninger. Men her er der tale om alvorlige besparelser, som rammer vores børn. Det kan forældrene godt se, og det vidner de mange underskrifter også om, siger Mette Grønvaldt fra FOLA.Kilde Ritzau den 2.10.2006
158.748 underskrifter til Anders Fogh Rasmussen
Repræsentanter fra FOLA, FOA og BUPL afleverede mandag 158.748 hilsner fra befolkningen til statsminister Anders Fogh Rasmussen. Underskrifterne skal minde statsministeren om, at han i valgkampen omgivet af børnehavebørn og bålstegte pandekager lovede bedre kvalitet og mere personale i daginstitutionerne.

"Påmindelsen er nødvendig i en tid, hvor det går i den stik modsatte retning af valgløfterne ude i kommunerne. Forældrene kan se med deres egne øjne, at personalet er stresset, og at der er for lidt af det. Særligt forældre, der har haft børn i institution over en årrække, ser tydeligt forringelser," siger Mette Grønvaldt, formand for forældreorganisationen FOLA.

De 158.748 underskrifter er fra den 6. september samlet på internettet, i institutionerne og på gader og stræder.

"Det store antal underskrifter er samlet på kort tid og kan forhåbentlig overbevise regeringen om, at den har et alvorligt problem. Folk kan simpelthen ikke få øje på valgløfterne ude i den kommunale virkelighed. Regeringen må indse, at vækstrammen er for lille, og at det ikke er rimeligt, at det bliver børnene, der betaler for kommunalreformen," siger Jakob Sølvhøj, formand for FOA's pædagogiske sektor.

De tre organisationer vil nu tage initiativ til en arbejdsgruppe, der skal fremlægge et bud på, hvordan man får de ressourcer, der er til rådighed ude i institutionerne, til at harmonere bedre med de politiske ambitioner. Organisationerne inviterer derudover regeringen til et konstruktivt samarbejde, der skal bilægge den store talstrid, der har huseret i medierne de sidste uger, blandt andet om antallet af børn per voksen.

"Underskrifterne vidner om, at det går alt for langsomt med valgløftet om mere personale og bedre faciliteter i daginstitutionerne. Der er ingen tvivl om, at regeringen nok skal afsætte de 2 mia. kr. i regeringsperioden, som er lovet til at indfri valgløftet, og de fleste af pengene vil formentlig blive udmøntning tæt på næste valg. Men foreløbigt har regeringen udelukkende brugt pengene til puljer og projekter, som kan være gode nok, men som ikke giver det løft af den daglige standard i form af flere hænder, som der er så hårdt brug for. Og det er altså flere hænder, regeringen har lovet. På det punkt kan vi konstatere, at det går den helt forkerte vej," siger Henning Pedersen.For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Mette Grønvaldt
Formand for FOLA
Tlf. 23252362


Henning Pedersen
Formand for BUPL
Tlf. 20204984


Jakob Sølvhøj
Formand for FOA's pædagogiske sektor
Tlf. 26723182

Blokade og nedlæggelse af mandatet i forældrebestyrelsen.
Vi har fået en del henvendelser vedr. selvejende institutioners deltagelse i blokade af daginstitutioner.
Rent juridisk har medlemmer af en selvejende bestyrelse et ansvar i forhold til driftsaftalen med kommunen. Bestyrelsens aktive deltagelse i blokade, kan anses som brud på driftsaftalen og må derfra frarådes. Også nedlæggelse af bestyrelses-hvervet som protestaktion har vi haft forespørgsler om.

Generelt skal vi fraråde, at bestyrelserne nedlægger deres hverv. Selvejende daginstitutioners øverste myndighed er forældrebestyrelsen, så hvis de smider håndklædet i ringen, har de så godt som "nedlagt" sig selv, og kommunen kan derefter med rette opsige driftsaftalen. Også i kommunale institutioner skal vi fraråde denne aktionsform, da resultatet vil være, at forældrene sætter sig uden for indflydelse.
Forældre på barrikaderne!
Rundt omkring i landet ser vi i disse dage forældrebestyrelser- og nævn, der på kreative og engagerede måder søger at få politikerne i tale. FOLA er forældrenes forening, og vi bakker derfor op omkring de forskellige initiativer, der sættes i værk for at gøre politikerne opmærksomme på, at grænsen for længst er nået. Det er godt at se, at vi forældre omsider tager bladet fra munden og fortælle om den hverdag, vi og vores børn oplever. Den er nemlig markant anderledes end den hverdag, politikerne mener, de tilbyder vores børn.

Vores børn kan ikke selv tale deres sag, derfor må vi gøre det for dem. Som forældre har vi ret til at stille krav til de rammer, vores børn passes i. Jeg håber, at forældrebestyrelser og forældrenævn rundt om i landet vil engagerer sig i debatten på deres børns vegne, som vi ser det i Århus, Aalborg og Frederikssund f.eks. Aktionerne efterlader måske nogle forældre i klemme, hvis de ikke kan få passet deres børn. Det er mit håb, at I rundt omkring i forældregrupperne bruger anledningen til at få udvekslet synspunkter og diskuteret, hvilken hverdag vi vil tilbyde vores børn væk fra hjemmet i institutionen. Samtidigt håber jeg, at de mange initiativer også bliver signal til, at det atter bliver moderne at engagere sig børnepolitisk, så de kommende forældremøder rundt omkring i landets institutioner bliver tilløbsstykker med kampvalg til bestyrelsen.

Vi vil i FOLA meget gerne orienteres om jeres initiativer, så vi kan bistå med at videreformidle forældrenes udsagn til medierne. FOLA kontaktes jævnligt af journalister, og dette netværk skal vi udnytte til at fremme vores pointer. Vi kan opnå mere, hvis vi arbejder og står sammen.
Husk derfor også at overveje et medlemskab af FOLA for jeres bestyrelse eller forældrenævn.

Mette Grønvaldt
Formand
FOLA
Husker du, Fogh?
I sidste valgkamp fik statsministeren endelig øjnene op for det forsømte børneområde. Det resulterede i et løfte om reduceret forældrebetaling samt bedre kvalitet i børnepasningen. Forældrebetalingen er på vej ned; i første omgang på 0-3 års området og med den kommende finanslov på 3-6 års området; på trods af at kun ganske få forældre reelt har udtrykt ønske om en lavere egenbetaling.

Nu venter vi spændt på det lovede kvalitetsløft i børnepasningen – på de 2 mia. kr. Regeringen har da også foreløbigt sat 300 mio. kr. til side til forbedring af de fysiske rammer, men pengene er gemt i en pulje, som institutionerne kan søge af. Vi har desværre dårlige erfaringer med puljer; som regel er det ikke de mest trængende institutioner og områder, der får gavn af midlerne, og andre gange oplyser man slet ikke om puljernes eksistens. Den stramme økonomiske politik, som regeringen fører, sammenholdt med udlignings- og kommunalreform betyder, at landets kommuner skal spare et større beløb på børneområdet, end staten tilfører. Besparelserne udmøntes forskelligt fra kommune til kommune. Nogle steder skal forældrenes selv tage bleer med fremover, andre steder afskaffes velfungerende madordninger og de fleste steder overvejer man at reducere åbningstiden enten via lukkeuger eller ved simpelthen at skære en times pasning væk om dagen.

Alt i alt går regnskabet i minus for vores børn, og det kan vi i FOLA ikke længere sidde overhørigt. Derfor vil vi sammen med BUPL og FOA minde statsministeren om hans valgløfter i en fælles kampagne og underskriftsindsamling. Vi ønsker, at statsministeren slækker på den stramme økonomiske politik overfor kommunerne, så vores børn ikke betaler prisen.

Vi har slet ikke råd til at lade være!

Mette Grønvaldt
Formand
FOLA
Forældrenes Landsforening.
Børnenes regnskab
Regeringen lovede i begyndelsen af 2005 2 mia. kr. til bedre kvalitet i daginstitutioner. Men samtidig har regeringen lagt så stramme økonomiske rammer om kommunerne, at der bliver sparet mere end der bliver givet på børnepasningen.

I finansloven for 2006 blev der givet 400 mio. kr., som udbetales med 100 mio. kr. om året i perioden 2006 til 2009. De resterende 1,6 mia. kr., som gives på 2007-Finansloven, uddeles i perioden 2007-2009 med 300 mio. kr. i 2007.

Siden valgkampen er der sket følgende:

 • I 2005 og 2006 har kommunerne reduceret udgifterne med i alt 200 mio. kr. på børne¬pas¬ning (nettodriftsudgifter fra regnskab 2004 til budget 2006) (Kommunal budgetredegørelse 2006, KL. ). Besparelsen på 200 mio. kr. svarer til ca. 510 ansatte på området. (Det antages, at omtrent 70 procent af driftsudgifterne udgøres af lønninger. Det ses i sammenhæng med gennemsnitslønnen for pædagogisk personale på 274.000 kr.).

 • Nettodriftsudgifterne pr. dagtilbudsplads er faldet fra 48.514 kr. i 2004 til 47.621 kr. i 2006 (Kommunal budgetredegørelse 2006, KL). Det svarer til et fald på 893 kr. pr. dagtilbudsplads. ( Disse tal er vel og mærke inden kommunerne i starten af 2006 reducerede 2006-budgetterne efter ordre fra finansministeren. Der findes ikke nøjagtige tal for, hvor meget lavere tallet er i 2006, men det endelige budgettal er lavere).

 • I 2007 forventes det nu, at mellem 40 og 60 pct. af kommunerne vil spare på børneområ¬det; svarende til op mod 1 mia. kr. (Vilstrup-undersøgelse for BUPL, sept. 2006).

 • Siden valget i 2005 har regeringen udbetalt 100 mill. kr. til daginstitutionsområdet. Penge der er givet til projekter uden præcise normeringsforbedringer. I 2007 vil regeringen udbetale yderligere 300 mio.kr. oven i de 100 mio. kr.
  Med de forventede budgetter for 2007 vil de samlede besparelser på området nemt runde 1,2 mia. kr. (1 mia. kr. plus besparelsen på 200 mio. kr. i 2005-2006).

  Regeringen giver fra 2005 til 2007 ½ mia. kr. ekstra på området.(100 mio. kr. plus 100 mio. kr. plus 300 mio. kr.) Men i samme periode bliver der sparet 1,2 mia. kr. på børnepasningen i kommunerne på grund af de stramme økonomiske rammer, som regeringen har lagt. Altså samlet set besparelser på mindst 0,7 mia. kr. på trods af valgløfterne.

  Samtidig har Ministeriet for Familie- og forbrugeranliggender oplyst, at ændringerne i kommunernes udgiftsbehov vil være omtrent uændrede i samme periode frem til 2007 (Besvarelse af Finansudvalget § 7 spørgsmål 3 – aktstykke nr. 189.). Efterspørgslen opgjort i kroner og ører vil altså være omtrent uændret, hvilket betyder, at der som minimum er brug for uændrede midler og ikke besparelser.
  Fogh får genopfrisket sine egne valgløfter (6. september 2006)
  En landsdækkende underskriftindsamling, der starter i dag, skal minde Anders Fogh Rasmussen om, at han i valgkampen lovede børn i daginstitutioner flere ansatte og bedre faciliteter. BUPL, FOA og forældreorganisationen FOLA står bag.  "Kommunerne skærer lige nu ned på kvaliteten i dagtilbuddene i en grad, som vi ikke har set mage til i mange år. Statsministeren skal holdes fast på, at han har lovet børnene bedre kvalitet. De 2 mia. kr. over fire år, han har sat af til de lovede forbedringer, er væk, når de kommunale besparelser modregnes. Faktum er derfor, at regeringen giver med den ene hånd, mens den tager med den anden" siger Henning Pedersen, formand for BUPL.

  Underskriftindsamlingen, som skydes i gang i dag i landets aviser, løber til torsdag den 28. september. Herefter vil underskrifterne blive afleveret til statsministeren. Tirsdag d. 12. september er udpeget til landsdækkende kampagnedag.

  ”Daginstitutionerne skal både spare næste år og indefryse store beløb i dette års budget. Mange steder betyder det, at bygninger og legepladser ikke vedligeholdes, at forældrene fremover selv skal medbringe bleer, og at velfungerende madordninger afskaffes. Værst er det dog, at besparelserne ikke kan undgå at gå ud over pædagogtimerne. Konsekvensen er typisk færre udflugter og ringere bemanding i ydertimerne; alt sammen tiltag der forringer kvaliteten for vores børn og skaber utryghed," siger formand for FOLA, Mette Grønvaldt.

  Over hele landet meldes der om store besparelser på børnepasningsområdet. Det er sammenfaldet af skattestop, lav vækstramme i kommuner, udligningsreform og kommunalreform, der giver mange kommuner problemer. I Frederikssund skal der f.eks. spares, hvad der svarer til 4.800 kr. pr. barn.

  "Med initiativet håber vi at kunne råbe regeringen og de folketingspolitikere op, der bærer det afgørende ansvar for kommunernes økonomiske situation. Det alt for stramme greb om kommunernes økonomi må slækkes nu, hvis drastiske forringelser på børneområdet skal undgås," siger Jakob Sølvhøj, der er formand for den pædagogiske sektor i FOA.

  Man kan skrive under på de tre organisationers hjemmesider:
  www.bupl.dk
  www.foa.dk
  www.fola.dk (Klikker du på linket kommer du direkte ind på underskriftssiden)

  Her kan man også høre, hvordan Anders Fogh Rasmussen lovede flere ansatte og bedre faciliteter, da der var valgkamp i 2005.

  Lyt til Anders Fogh Rasmussen HER

  Du kan også under vores download sektion finde 2 plakater - den ene til underskriftsindsamlingen.

  For yderligere oplysninger kontakt venligst:
  Henning Pedersen
  Formand for BUPL
  Tlf. 2020 4984
  Jakob Sølvhøj
  Formand for FOAs pædagogiske sektor
  Tlf. 26723182
  Mette Grønvaldt
  Formand for FOLA
  Tlf. 2325 2362

  2,300,437 Unikke besg