Kontakt

Telefon: 70 20 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Husker du, Fogh?
I sidste valgkamp fik statsministeren endelig øjnene op for det forsømte børneområde. Det resulterede i et løfte om reduceret forældrebetaling samt bedre kvalitet i børnepasningen. Forældrebetalingen er på vej ned; i første omgang på 0-3 års området og med den kommende finanslov på 3-6 års området; på trods af at kun ganske få forældre reelt har udtrykt ønske om en lavere egenbetaling.

Nu venter vi spændt på det lovede kvalitetsløft i børnepasningen – på de 2 mia. kr. Regeringen har da også foreløbigt sat 300 mio. kr. til side til forbedring af de fysiske rammer, men pengene er gemt i en pulje, som institutionerne kan søge af. Vi har desværre dårlige erfaringer med puljer; som regel er det ikke de mest trængende institutioner og områder, der får gavn af midlerne, og andre gange oplyser man slet ikke om puljernes eksistens. Den stramme økonomiske politik, som regeringen fører, sammenholdt med udlignings- og kommunalreform betyder, at landets kommuner skal spare et større beløb på børneområdet, end staten tilfører. Besparelserne udmøntes forskelligt fra kommune til kommune. Nogle steder skal forældrenes selv tage bleer med fremover, andre steder afskaffes velfungerende madordninger og de fleste steder overvejer man at reducere åbningstiden enten via lukkeuger eller ved simpelthen at skære en times pasning væk om dagen.

Alt i alt går regnskabet i minus for vores børn, og det kan vi i FOLA ikke længere sidde overhørigt. Derfor vil vi sammen med BUPL og FOA minde statsministeren om hans valgløfter i en fælles kampagne og underskriftsindsamling. Vi ønsker, at statsministeren slækker på den stramme økonomiske politik overfor kommunerne, så vores børn ikke betaler prisen.

Vi har slet ikke råd til at lade være!

Mette Grønvaldt
Formand
FOLA
Forældrenes Landsforening.
Børnenes regnskab
Regeringen lovede i begyndelsen af 2005 2 mia. kr. til bedre kvalitet i daginstitutioner. Men samtidig har regeringen lagt så stramme økonomiske rammer om kommunerne, at der bliver sparet mere end der bliver givet på børnepasningen.

I finansloven for 2006 blev der givet 400 mio. kr., som udbetales med 100 mio. kr. om året i perioden 2006 til 2009. De resterende 1,6 mia. kr., som gives på 2007-Finansloven, uddeles i perioden 2007-2009 med 300 mio. kr. i 2007.

Siden valgkampen er der sket følgende:

 • I 2005 og 2006 har kommunerne reduceret udgifterne med i alt 200 mio. kr. på børne¬pas¬ning (nettodriftsudgifter fra regnskab 2004 til budget 2006) (Kommunal budgetredegørelse 2006, KL. ). Besparelsen på 200 mio. kr. svarer til ca. 510 ansatte på området. (Det antages, at omtrent 70 procent af driftsudgifterne udgøres af lønninger. Det ses i sammenhæng med gennemsnitslønnen for pædagogisk personale på 274.000 kr.).

 • Nettodriftsudgifterne pr. dagtilbudsplads er faldet fra 48.514 kr. i 2004 til 47.621 kr. i 2006 (Kommunal budgetredegørelse 2006, KL). Det svarer til et fald på 893 kr. pr. dagtilbudsplads. ( Disse tal er vel og mærke inden kommunerne i starten af 2006 reducerede 2006-budgetterne efter ordre fra finansministeren. Der findes ikke nøjagtige tal for, hvor meget lavere tallet er i 2006, men det endelige budgettal er lavere).

 • I 2007 forventes det nu, at mellem 40 og 60 pct. af kommunerne vil spare på børneområ¬det; svarende til op mod 1 mia. kr. (Vilstrup-undersøgelse for BUPL, sept. 2006).

 • Siden valget i 2005 har regeringen udbetalt 100 mill. kr. til daginstitutionsområdet. Penge der er givet til projekter uden præcise normeringsforbedringer. I 2007 vil regeringen udbetale yderligere 300 mio.kr. oven i de 100 mio. kr.
  Med de forventede budgetter for 2007 vil de samlede besparelser på området nemt runde 1,2 mia. kr. (1 mia. kr. plus besparelsen på 200 mio. kr. i 2005-2006).

  Regeringen giver fra 2005 til 2007 ½ mia. kr. ekstra på området.(100 mio. kr. plus 100 mio. kr. plus 300 mio. kr.) Men i samme periode bliver der sparet 1,2 mia. kr. på børnepasningen i kommunerne på grund af de stramme økonomiske rammer, som regeringen har lagt. Altså samlet set besparelser på mindst 0,7 mia. kr. på trods af valgløfterne.

  Samtidig har Ministeriet for Familie- og forbrugeranliggender oplyst, at ændringerne i kommunernes udgiftsbehov vil være omtrent uændrede i samme periode frem til 2007 (Besvarelse af Finansudvalget § 7 spørgsmål 3 – aktstykke nr. 189.). Efterspørgslen opgjort i kroner og ører vil altså være omtrent uændret, hvilket betyder, at der som minimum er brug for uændrede midler og ikke besparelser.
  Fogh får genopfrisket sine egne valgløfter (6. september 2006)
  En landsdækkende underskriftindsamling, der starter i dag, skal minde Anders Fogh Rasmussen om, at han i valgkampen lovede børn i daginstitutioner flere ansatte og bedre faciliteter. BUPL, FOA og forældreorganisationen FOLA står bag.  "Kommunerne skærer lige nu ned på kvaliteten i dagtilbuddene i en grad, som vi ikke har set mage til i mange år. Statsministeren skal holdes fast på, at han har lovet børnene bedre kvalitet. De 2 mia. kr. over fire år, han har sat af til de lovede forbedringer, er væk, når de kommunale besparelser modregnes. Faktum er derfor, at regeringen giver med den ene hånd, mens den tager med den anden" siger Henning Pedersen, formand for BUPL.

  Underskriftindsamlingen, som skydes i gang i dag i landets aviser, løber til torsdag den 28. september. Herefter vil underskrifterne blive afleveret til statsministeren. Tirsdag d. 12. september er udpeget til landsdækkende kampagnedag.

  ”Daginstitutionerne skal både spare næste år og indefryse store beløb i dette års budget. Mange steder betyder det, at bygninger og legepladser ikke vedligeholdes, at forældrene fremover selv skal medbringe bleer, og at velfungerende madordninger afskaffes. Værst er det dog, at besparelserne ikke kan undgå at gå ud over pædagogtimerne. Konsekvensen er typisk færre udflugter og ringere bemanding i ydertimerne; alt sammen tiltag der forringer kvaliteten for vores børn og skaber utryghed," siger formand for FOLA, Mette Grønvaldt.

  Over hele landet meldes der om store besparelser på børnepasningsområdet. Det er sammenfaldet af skattestop, lav vækstramme i kommuner, udligningsreform og kommunalreform, der giver mange kommuner problemer. I Frederikssund skal der f.eks. spares, hvad der svarer til 4.800 kr. pr. barn.

  "Med initiativet håber vi at kunne råbe regeringen og de folketingspolitikere op, der bærer det afgørende ansvar for kommunernes økonomiske situation. Det alt for stramme greb om kommunernes økonomi må slækkes nu, hvis drastiske forringelser på børneområdet skal undgås," siger Jakob Sølvhøj, der er formand for den pædagogiske sektor i FOA.

  Man kan skrive under på de tre organisationers hjemmesider:
  www.bupl.dk
  www.foa.dk
  www.fola.dk (Klikker du på linket kommer du direkte ind på underskriftssiden)

  Her kan man også høre, hvordan Anders Fogh Rasmussen lovede flere ansatte og bedre faciliteter, da der var valgkamp i 2005.

  Lyt til Anders Fogh Rasmussen HER

  Du kan også under vores download sektion finde 2 plakater - den ene til underskriftsindsamlingen.

  For yderligere oplysninger kontakt venligst:
  Henning Pedersen
  Formand for BUPL
  Tlf. 2020 4984
  Jakob Sølvhøj
  Formand for FOAs pædagogiske sektor
  Tlf. 26723182
  Mette Grønvaldt
  Formand for FOLA
  Tlf. 2325 2362

  2,034,188 Unikke besøg