19 February 2019 15:51:17
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Vidensbank

Her kan I finde en række dokumenter, artikler m.v. som kan bruges som baggrundsmateriale i bl.a. debatten om minimumsnormeringer.

Forskningsdatabase.

Forskningsdatabase dagtilbudsområdet

Artikler: rapporter.pngRapporter.

Forskningsrapport Forældresamarbejde i fritids -og klubtilbud - en upåagtet praksis med oversete potentialer

Normering: Hvor mange pædagoger er der til dit barn? BUPL 2018

Daginstitutionens hverdag_FOA_2018

Udviklingen i pædagogisk personale fra 2009 til 2015 i daginstitutioner. Faktaark BUPL 2016

Daginstitutionens betydning for børns udvikling. Forskningsopsamling SFI 2014

Stærke dagtilbud – den politiske aftale

Master for den styrkede pædagogiske læreplan

Pres på ungdomslivet_Børnerådet 2018

Analysenotat Børnerådet 2018: De pressede unge trives dårligere end andre unge

Forældrenes valg 2018 – Hvad ønsker vi når de mindste skal passes?

Pædagoger står alene med 17 børn. Analysenotat BUPL 2017

En markant stigning i børnetallet frem mod 20125 kræver flere pædagoger. Faktaark BUPL 2016

Forældreundersøgelse Epinion FOLA og BUPL maj 2016

Status for skolefritidsordninger 2016 FOA og Bureau 2000

Heckman: Udsatte børns skæbne er afgjort før 1.klasse

Efterspørgsel efter skolefritidsordninger efter skolereformen. Bureau 2000 juli 2015

Daginstitutionernes Hverdag 2015 - FOA og Bureau 2000

Gode børnehaver giver bedre karakter i 9.klasse

Faktaark normeringer i 0-5 års institutioner BUPL 2014

Notat private dagtilbud Bureau 2000 og FOA 2014

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner. Rapport FOLA og FOA 2013

Embedslægeinstitutionens undersøgelse af børns sygdom i vuggestue 1997

Kortlægning af de 500 mio kr. BUPL 2013

Evaluering af heldagsskolen Rambøll 2012

Verdens Bedste Vuggestue. Børn&Unge Forskning 2012

Indemiljø i et børneperspektiv. Børnerådet 2012

Normeringsundersøgelse BUPL Århus 2012

Daginstitutionernes hverdag 2012 - FOA og Bureau 2000

Pædagoger og forældre taler forbi hinanden - Analyse 2012

Kvalitet i dagtilbuddet - set med børneøjne (resumé af forskningsrapport) 2012

Baggrundsrapport fra Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud 2012

Fremtidens Dagtilbud Task Forcens 4 pejlemærker

Læring og Inklusion i praksis - Fortællinger fra Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud

Finske daginstitutioner - hvad er det finnerne kan? Udviklingforum m.fl. forår 2012

Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge - Rambøll 2012

Temanummer om klubber Ajour BUPL Nordsjælland 2012

Det Gode Børneliv - Kommunernes Landsforening 2012

Analyse af offentligt -privat samarbejde i Danmark og Sverige. Udbudsrådet 2012

Notat Daginstitutionernes ejerforhold FOA april 2012

Effekter af konkurrence om offentlige opgaver i Danmark og Sverige på ældre og daginstitutionsområdet  AKF 2012

Avis Børnemadsvalg 2012

Børnemadsvalg 2012 folder til KLs Børnetopmøde 2012

Daginstitutionernes betydning for udvikling af børns kreativitet - Lene Tanggaard, Rasmus Birk og Steffen Ernø AUC 2012

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. FOA og Bureau 2000 2011

AKF undersøgelse Long Run Benefit form Unviersal High qualiti pre scooling aug 2011.

AFK undersøgelse dansk sammenfatning Langtidsgevinster af adgang til dagpasningstilbud af høj kvalitet

6-by Nøgletal 2011

Komparativ analyse Norden FOA og Bureau 2000 2011

AE social slagside i brug af dagtilbud

Dagtilbud som investering FOA og Bureau 2000 2011

AFK Rapport kommunernes økonomiske situation nov 2010.

Capacent forældreundersøgelse kvalitet og normeringer 2009.

Daginstitutionernes hverdag, FOA rapport om normeringer 2010.pdf

Resume Daginstitutionens hverdag, FOA rapport om normeringer

Prisen på pasning FOA 2011

Dagpasning, skole og ældrepleje i 4 europæiske byer SFI 2004.pdf

Familie og arbejdslivskommissionens rapport.pdf

Forældre fravælger pædagogiske tilbud, Analyse Arbejderbevægelsens Erhversråd og BUPL.pdf

Mindre tid til børnene Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2001 til 2007.pdf

Normeringer, sygefravær og udstødelse AKF 2010.pdf

SFI forskning Børnehavens betydning for - hele rapporten.pdf

SFI rapport Børnefamiliens balance mellem arbejds- og familieliv.pdf

Tidsundersøegelse dagtilbud, Finansministeriet.pdf

Undersøgelse nedsat børnehavealder.pdf

 

Artikler: artikler.pngArtikler med mere.

Tema om syge børn i daginstitution BUPL 2013

Gør en god skole bedre - regeringens udspil til folkeskolereform 2012

Socialt børneliv kvæles i heldagsskole - udtalelser fra cand. psyk. Pernille Hviid www.dr.dk 2009

Børns Fritidsliv er truet - udtalelser fra cand. psyk. Pernille Hviid Børn&Unge 2010

Rødt kort til leg. Opsumering af heldagskolens betydning for fritiden af Birgitte Barkholt

Folkeskolereformen af Erik Sigsgaard og Per Kjeldsen, Sophia - Tænketank for pædagogik og dannelse

Rystende inkompetence, af Niels Christian Sauer om folkeskolereformen 2012

Fjerner daginstitutioner social ulighed BUPL Forskning marts 2012

Nordisk Daginstitution BUPL Forskning marts 2012

Gode børnehaver giver bedre karakter i 9. klasse. Ugebrevet A4 om AKFs undersøgelse aug 2011. 

Artikel Berlingske Tidende 7.november 2009 vedr. normeringer.pdf

Benchmark udgifter specialundervisning KL.pdf

Beslutningforslag om minimumsnormeringer B105.pdf

Borgmestre raser over budgetlov, Ugebrevet A4 02052011.pdf

Børnene er ved at overtage børnehaverne. Analyse Ugebrevet A4 2011.pdf

Børn snydt for milliarder.pdf

Børn snydt for to milliarder. Artikel Børn og Unge 2008.pdf

Daginstitutioner under pres - powerpoints Dion Sommer 2009.pdf

Danskerne dumper velfærden.pdf

Den sociale arv kan brydes.pdf

Det er allermest synd for børnene, Artikel Børn og Unge.pdf

Et godt børneliv. Artikel af Grethe Kragh-Müller.pdf

Grundnormering, BUPL pjece 2008.doc

Gråzonebørn. BUPL undersøgelse 2009.pdf

Normering Hjertehaven Vordingborg. Henvendelse til FT marts 2011.pdf

Høj kvalitet betaler sig. Artikel Børn og Unge.pdf

Husk lige de mindste. Debatindlæg Stig Broström m.fl..pdf

Information artikler Grethe Kragh Müller.pdf

Inklusion stresser Børn og Unge 29 04 2011.pdf

Kommunerne spænder livremmen ind. Debatindlæg Jan Trøjborg og Erik Fabrin 2011.pdf

Kommunerne økonomi. KL april 2011.pdf

Politikerne skader børnene - Dion Sommer Århus stifttidende 21. juni 09.pdf

Pressemeddelelse SFI vedr. forskningsopsamling.pdf

Sammenfatning kommunernes økonomiske situtation AKF.pdf

Tidlig børnehavealder skader børn. Artikel Børn og Unge.pdf

Vi elsker børnehaver, men det har vi ingen grund til. Artikler Information med udtalelser fra Dion Sommer.pdf

Vuggestuebørn får alt for lidt voksenkontakt. BUPL 21 10 2010.pdf

 

Artikler fra Min Tid kampagnen.

Børn: Shhh ... I larmer

Det siger forskningen

Et godt børneliv? Indlæg af børneforsker Grethe Kragh-Müller

Flertal vil have flere pædagoger til færre børn.

"Jeg kan ikke stå inde for danske daginstitutioner" udtaler Dion Sommer

Mindre tid til omsorg i børnehaverne.

Måling: Derfor dumper kommunalreformen. (2009)

Tid til det enkelte barn.

2,300,396 Unikke besg