fbpx

STYRK FORÆLDRESAMARBEJDET - HELT GRATIS

KFO arbejder konsekvent på at styrke samarbejdet mellem forældre og institution. Vi ved at et godt samarbejde bygger på gensidig respekt, tillid, forståelse og åbenhed for dialog. Vi ved også, at det kan være svært i praksis.

Vi har en bred erfaring i de mange aspekter og kan bidrage konstruktivt til at rykke forældresamarbejdet til næste niveau. Vi tilbyder to typer workshops og de er begge gratis at booke for Københavnske institutioner.

KONTAKT OS OG HØR NÆRMERE

 • Sekretariatet

  26 35 26 63

 • Kontaktmail

  kfo@kfo.dk

Image

WORKSHOP

BLIV KLÆDT PÅ SOM FORÆLDREBESTYRELSE OG RÅD

Workshoppen henvender sig til forældreråd og forældrebestyrelser. Vi underviser hele klyngen eller tilpasser workshoppen til et enkelt forældreråd. Der er ikke noget maksimum eller minimum for antal deltagere.

Vi har altid en dialog med jer forud for afholdelsen af workshoppen, for at sikre, at vi griber fat i det, der er allervigtigst for jer.

Vi uddanner jer i:  

 • Bestyrelsen og forældrerådets kompetencer

 • Kommunikation med resten af institutionen

 • Læreplanen

 • Principper

 • Kommunale politikker og lovgivning

 • Korte summe-øvelser

Varighed: 2-4 timer afhængig af ønsker til fokus og indhold

WORKSHOP

DIALOG OM SAMARBEJDE MED FORÆLDREGRUPPEN

Workshoppen er for alle forældre i en institution og er oplagt at gennemføre på et forældremøde.

Vi har i samarbejde med familievejleder Christina Drachmann udviklet en række dialogkort, der ansporer den gode samtale i forældregruppen, og som giver forældre og personale en større forståelse for hinanden. Vi slutter workshoppen af med en fælles opsamling.

Arbejdet med dialogkortene giver:

 • Forældrene mulighed for at sætte ord på deres tanker, oplevelser og ønsker til institutionen.

 • Forældre og personale anledning til at reflektere over egen ageren.

 • Anledning til at dialogen kommer omkring mange af de samarbejdspunkter og dilemmaer, der kan opstå i mødet mellem forældre og personale.

 • En konstruktiv tilgang til en diskutere og lave aftaler for forældresamarbejdet.

Varighed: 1,5-2 timer

TELEFONISK RÅDGIVNING TIL FORÆLDRE

I vores landsorganisation FOLA, findes en forældretelefon som rådgiver dig der oplever udfordringer i dit barns vuggestue, dagpleje, børnehave eller sfo. Vi lytter først og fremmest til din bekymring. Og så kan vi give svar på faktuelle spørgsmål og ikke mindst vejlede dig til, hvordan du kommer tilbage ind i samarbejdet med dit barns dagtilbud. 

Ring på 7370 7379 eller læs mere her

Image

ALLE OPKALD ER GRATIS OG ANONYME

 • FOLAs forældrerådgivning

  73 70 73 79

© 2020 FOLA, All rights reserved