Tilsynspolitik  

 

Tilsyn betyder meget for at sikre en gennemsigtighed for forældrene med børn i dagtilbud. Derfor har FOLAs bestyrelse besluttet, at nedenstående punkter er vores fokuspunkter i debatten og forhandlingerne om det kommunale tilsyn:

  • Attilsynet gerne skal laves på regionalt eller statsligt niveau. I store kommuner kan det også være på tværs af områder.
  • At der skal være en tilsynstelefon, som forældrene kan ringe og anmelde dagtilbud til, hvor de oplever børn, som mistrives.
  • At alle tilsyn skal være observerende, gerne i kombination med andet materiale, men der skal mindst være en ”person” i tre timer og observere børn og personale. 
  • At tilsynet også skal have fokus på normeringen i dagtilbuddet.
  • At forældrerådet/bestyrelsen skal være en del af afrapporteringen på tilsynet, så forældrene sammen med personalet bliver hørt, inden den endelige rapport sendes til forvaltningen. 
  • At der laves en handleplan efter tilsyn, som der er datoer på, hvornår der følges op. 
  • At alle tilsynsrapporter ligger offentlig tilgængeligt på institutionernes hjemmesider.
  • Telefonlinje i staten som forældre kan ringe og klage til, hvis de oplever institutioner som ikke levet op til dagtilbudsloven