Delvis åbning af Danmark under covid19 udfordrer dagtilbud

Åbent brev til arbejdsmarkedets parter. Vi står efter påske overfor en delvis åbning af Danmark efter den totale nedlukning som følge af Covid19.

Åbningen af dagtilbud udfordrer politikere og sundhedsmyndigheder, fordi små børn ikke kan holde afstand, og fordi der i dagtilbuddene er mange børn samlet på forholdsvis lidt plads. At få færre børn til at begynde på samme tid er en udfordring: skiftehold, forskudte dage etc. er blevet luftet i offentligheden. Men det er bureaukratiske løsninger, som ikke giver tryghed og forudsigelighed for børn, forældre og ansatte.

I FOLA har vi registreret, at mange forældre giver udtryk for, at de, hvis det kunne hænge økonomisk sammen, ville vælge at holde deres børn hjemme under den delvise åbning. I FOLA ser vi derfor et stort potentiale i at der arbejdes for en økonomisk løsning. Ved at skabe økonomisk sikkerhed for forældrene kan vi løse problemet af frivillighedens vej.

FOLA vil derfor opfordre arbejdsmarkedets parter til at stille forslag overfor regeringen om at give mulighed for børnepasningsorlov. Vi foreslår helt konkret, at I kigger på den gamle børnepasningsorlov: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=3322#K1) (LOV nr. 402 af 31/05/2000).

Syge børn skaber smittekæder

Et andet problem, som følger med denne sundhedskrise, er at de nuværende regler for børns sygedag er utilstrækkelige. Vi ved alle, at det tager mere end to dage at komme sig ovenpå en covid19-infektion. Samtidig har sundhedsmyndighederne stillet krav om 48 timers isolation efter symptomerne er ophørt. Det betyder at selv forældre, som igennem deres overenskomst er så heldige at have ret til barnets to sygedage, vil blive udfordret, hvis deres børn smittes. Under en pandemi som covid19, som udelukker at f.eks. bedsteforældre træder til, er det særligt vanskeligt at finde alternative pasningsmuligheder.

Hvis vi vil sikre, at der ikke kommer syge børn i institutionerne, er det afgørende, at vi sikrer forældre mulighed for at holde syge børn hjemme og overholde karensdagene. I FOLA vil vi derfor anbefale at der laves en løsning, hvor forældre kan passe deres syge børn med løn eller lønkompensation i længere tid end sædvanligt. Vi håber, at I også vil være med til at rejse denne problemstilling over for regeringen.

Vi ser et stort potentiale i at hele fagbevægelsen over for regeringen insisterer på, at den danske model kan hjælpe forældrene og samfundet ved at sikrer at familierne kommer igennem denne krise uden at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Med venlig hilsen Signe Nielsen, Formand for FOLA, Forældrenes Landsforening