Forældrerådgivning

Har coronaen lært os, at forældresamarbejdet ikke er vigtigt?

Afleveringen og afhentning i døren, er blevet hverdag flere steder i landet. Først fordi det var nødvendigt og stadig er pga. corona, men i FOLAs forældrerådgivning og i vores bagland  hører vi om flere steder, hvor det indføres som normal praksis. Senest i Egedal kommune, hvor Familieudvalget lægger op til at det skal være almindelig praksis- også efter corona. Dette gør de uden for alvor og tænke over konsekvenserne for forældresamarbejdet - og det er et stort problem.  

Behovet er forståeligt

Vi genkender problemerne. Vi hører det igen og igen, når vi er i dialog med forældre eller er i daginstitutionerne;  Vi forældre kan ind i mellem have svært ved at finde vores plads i institutionen. Vi bliver måske hængende for længe i døren, fordi vi ikke vil forstyrre på stuen, men heller ikke ved hvor vi må være eller om vi skal gå,  og kommer derfor til at fylde for meget i en hverdag – stik mod hensigten.  Omvendt oplever pædagogisk personale, at det er svært at få os ”anvist” rigtigt. De er måske heller ikke internt enige om hvad der skal ske. Der er ingen tvivl om, at forskellige corona-tiltag har åbnet øjnene op for hvor meget værdi, der er i tydelighed. En tydelighed, der kommer blandt andet kommer til udtryk ved afleveringer ved lågen. Vi er helt enig i at denne tydelighed er værd at bygge videre på og at forventninger til hinanden skal dyrkes og udfoldes. En pointe, som altid er central, når FOLA eksempelvis er ude og afvikle forældremøder, hvor vi ofte slutter af med at lave fælles aftaler mellem forældre og personale.  Tydeligheden skal findes i institutionen, så det passer til den enkelte institution- ikke i et byråd.

Det er en farlig vej 

At afleveringen kun foregår i døren med en personale, kan altså have mange fordele, men det har også mange ulemper. En af dem er, at det mere uformelle forældresamarbejdet kan ryge og al samarbejde mellem hjem og institution bliver enten digitalt kommunikation eller til de formelle møder. Den daglige dialog er ofte limen, der skaber tillid og forståelse for hinanden. I en undersøgelse FOLA lavede i efteråret 2019 påpegede halvdelen af forældrene( 760 deltager), at det allerede dengang, var svært at få viden om barnets dag og at videregive info til personalet i hente-bringesituation. Dialogen skal ikke presses mere. 

Ingen snuptagsløsninger

Samarbejde mellem hjem og institution er hverken er til for forældrene eller personalet, men for at børnene oplever sammenhæng. Der er en del forskning der understreger, at forældresamarbejdet er centralt i forhold til at skabe daginstitutioner med høj kvalitet. Selvom vi forældre måske ind i mellem er uvidende og besværlige, er det indsatsen værd. 

FOLA har derfor 2 store ønsker inden kommunalbestyrelser landet over beslutter, at alle børn skal sluses ind og ud af hverdagen i institutionerne: 

  • Lad det være op til den enkelte institution. Der kan være mange gode grunde til at det lige præcis i en bestemt institution er den rigtige måde at gøre det på. Den beslutning tages bedst lokalt
  • og uanset husk at inddrage forældrene i form af bestyrelse og forældreråd. På den måde kvalificeres beslutningen allerbedst. Vi vil jo det samme. Gode dage for vores unger. 

 

 

 

Husk du kan ringe til os på forældrerådgivningen på 73707379, hvis du har spørgsmål om hvordan det foregår i din kommune. 

Bliv klogere på om dit barn er skoleparat

Er du i tvivl om dit barn er klar til skolestart? Og hvordan du finder ud af det? Hvordan foregår det hvis man skal have skoleudsættelse? Du er ikke alene og det vil vi gerne hjælpe med. 
 
Forældrerådgivning hos Skole og Forældre og FOLA modtager jævnligt spørgsmål, der kredser om rettigheder og modenhed. Derfor inviterer vi til online foredrag om skoleparathed. 
 
Det er pædagogisk vejleder og familievejleder Christina Drachmann, der skal tage os igennem de mange overvejelser og spørgsmål vi som forældre kan have, når vi skal tage stilling til om barnet er klar til skole. Christina er uddannet pædagog og har de seneste 12 år arbejdet med børn, unge familier, både i daginstitutioner skoler som støttepædagog og som pædagog med anbragte børn og unge og deres familier og familiebehandling i PPR. De seneste 4 år har hun arbejdet i PPR som pædagogisk vejleder og familievejleder i dagplejen, daginstitutioner, skoler og familier i Tårnby kommune.

Hun er i øjeblikket ved 5. modul diplomuddannelse i pædagogik og psykologi, som hun med hendes andre uddannelser som Marte Meo terapeut, uddannelse i Neuroaffektive udviklingspsykologi hos Susan Hart og et hav af kurser kombinere sin teoretiske viden med.

Husk at tilmelde dig via link her i eventen
 
Har du spørgsmål du gerne vil have svar på, skal du sende dem på forhånd til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest en uge før.
.
 
Foredraget er gratis og foregår via zoom d.29. oktober 2020 kl 20:00. men kræver tilmelding via linket.

Nye åbningstider i Forældrerådgivingen

Vi udvider og ændrer lidt i åbningstiderne. Ring til os på 73707379

FOLAs Forældrerådgivningen er rådgivning, hvor forældre og andre pårørende, der oplever, at de og deres børn har problemer i institutionen kan få anonym rådgivning.

Forældre og andre pårørende kan have brug for at vende mange forskellige spørgsmål og problematikker i forhold til deres barns tid i en dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, fritids- eller ungdomsklub. Det kan blandt andet være at;

  • afleveringen er svær eller konfliktfyldt
  • du oplever, at dit barn mistrives i instituionen
  • samarbejdet med personalet eller lederen er svært
  • du har brug for gode råd til, hvordan du får sagt, hvordan du gerne vil samarbejde med institutionen
  • du har spørgsmål til lovgivningen
  • du har spørgsmål til dit barns opstart i institution

I FOLAs forældrerådgivningen lytter vi til dine spørgsmål og bekymringer, og sammen finder vi de muligheder og løsninger, der hjælper dig og dit barn bedst videre. Sammen tager vi første skridt.

Forældrerådgivningen varetages af en række rådgivere, der alle har erfaring med rådgivning og stor erfaring inden for området.

Forældrerådgivningen er åben:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9:30 -13:30

Telefonnummer: 73 70 73 79

FOLA tilbyder forældrerådgivning

Forældrerådgivningen er åbenfor alle forældre med børn i dagtilbud, fritidshjem, SFO, fritids- og ungdomsklubber.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os