Nyhedsbrev fra April

Kære alle forældre
 
Vi håber, I er okay derude, mens vi alle venter på at hverdagen bliver mere og mere, som vi kender den. Nogle af jer har igen kunnet aflevere jeres børn i dagtilbud, skole, SFO og klub, og andre venter stadig på, at deres børn igen kan blive del af de børne- og ungefællesskaber, de plejer at være en del af.

Er der noget, denne krise har fået skåret ud i pap for os alle sammen, så er det, at vi ikke kan undvære hinanden.
Vi har brug for fællesskaber!
 
Dagtilbud, skole, SFO og klub for de mindste åbnede umiddelbart efter påske. Op til genåbningen var bekymringerne store, og der var udpræget forvirring. Retningslinjerne var måske ikke helt børneegnede, og for de ansatte var det temmelig ukendt land at betræde. Nogle forældre følte, at det var meget utrygt. De bekymrede sig selvfølgelig om det sundhedsmæssige forsvarlige i at sende børnene afsted. Bliver vores børn nu smittet i stor stil, og smitter de videre i hjemmene? Men I FOLA oplevede vi, at bekymringerne også i høj grad handlede om, om institutionerne under de nye retningslinjer kunne skabe en glad, god og tryg hverdag for børnene. Mange forældre glædede sig også over at få en mere normal hverdag, og rigtig mange børn glædede sig til en hverdag med vennerne. En del af børnene trængte også hårdt til en pause fra deres stressede forældre, som blev pressede af at skulle hjemmearbejde, hjemmepasse og bedrive hjemmeskole på samme tid.  I FOLA har vi haft travlt ved telefonerne. Især københavnske forældre kontaktede os med frustrationer over ikke at kunne få plads. Det problem fyldte også meget i medierne. Noget tyder på, at det er gået noget bedre i andre kommuner. Men samtidig ved vi også, at det er lidt skrøbeligt derude. Hvis medarbejderne bliver syge i større antal, så bliver institutionerne udfordrede, da de nye rammer kræver, at alle kræfter og flere til er sat ind. Regnvejr kan også presse kvadratmeterne. Vi ved også, at forældre, der har mulighed for det, i ret stor stil vælger at holde deres børn hjemme. Men flere og flere vælger pasning til. Vi følger med og følger op. Pressemeddelse fra KL - flere har efterspurgt pasning
 
Hverdagen

Vi oplever her i uge 2-3, at tingene er ved at falde lidt til ro, og at de fleste forældre og ansatte så småt er ved at finde sig til rette i den nye virkelighed. Mange steder er der faktisk også en helt uvant ro, glæde og mange flere åbne muligheder end sædvanligt under de nye vilkår. Hvis ikke det var for COVID-19 – ja, så er mange af FOLAs ønsker pt. indfriet: Supergod normering, små gruppestørrelser og flere kvadratmeter pr. barn, meget mere udetid og grundig rengøring.   Vi håber, at det kan inspirere politikere i hele Danmark i mange år frem #minimumsnormingerNU
 
FOLAs nye bestyrelse
 
FOLA har holdt generalforsamling - online som man jo skal – og vi har fået sammensat en supersej, handlekraftig bestyrelse med repræsentanter fra Egedal, Gentofte, Odense, København, Århus, Sønderborg og Fredensborg. Find dem her.

FOLAs forældrerådgivning er åbnet

Det er med stor glæde og stolthed, at vi har åbnet vores forældrerådgivning. Forældrerådgivningen er åben for alle forældre med børn i dagtilbud, fritidshjem, SFO, fritids- og ungdomsklubber.

  • ​Ring anonymt ind til vores frivillige rådgivere.
  • Er det svært at aflevere?
  • Er du bekymret vedrørende forhold i institutionen?
  • Mistrives dit barn?
  • Er dialogen med medarbejdere og leder svær?
  • Er du i tvivl om lovgivningen?
  • Har du brug for inspiration eller viden om forældredemokrati?

Kontakt forældrerådgivningen, hvis du har brug for en snak eller gode råd og vejledning om forhold vedrørende det at have barn i institution og livet omkring det. ​

  • Find Åbningstider mv. på vores hjemmeside
  • Retningslinjerne for institutionerne ændres stadig – og de bliver heldigvis mere og mere børnevenlige
  • Snot i små mængder uden andre symptomer er nu igen tilladt….

Håndvaskereglerne nu er knap så rigide – og det er godt for sarte børnehænder.  
Gruppestørrelserne er nu opgjort som ’små’ frem for med et eksakt antal.
Læs de seneste nye retningslinjer her…
 
FOLAs mærkesager under COVID-19
 
Børneorlov: Som et led i at sikre plads til alle børn i landets dagtilbud har FOLA foreslået, at man genopliver en idé om forældres ret til Børneorlov. Hvis forældre på dagpengesats kunne holde deres børn hjemme under denne krise, så vil det være ren win win. Forlænget barsel: Flere institutioner melder ud, at indkøring af helt små børn i vuggestuerne er svære under de nuværende forhold, hvor forældre kun i meget begrænset tid eller slet ikke må komme indenfor. Derfor foreslår FOLA en mulighed for forlængelse af barslen Ret til at passe egne syge børn: FOLA har også fokus på, at hvis et barn f.eks. får Corona, vil forældrene have meget svært ved at få etableret pasning, og de nuværende vilkår for at passe egne syge børn forslår ingen vegne, ikke engang for de der er bedst stillede gennem deres overenskomst. Bedsteforældre er ude af billedet, og ikke mange af vennerne har lyst til at udsætte sig selv for smitte ved at passe. Så derfor foreslår FOLA, at børns sygdom skal give forældrene samme ret til at blive hjemme, som hvis de selv var syge.
 
Refusion af forældrebetaling 
 
I FOLA er vi meget glade for, at forældre kan slippe for at betale takst, hvis de ikke kan få deres barn passet pga. pladsmangel. Alt andet manglede da bare. Læs mere her 
 
Udpluk af FOLA i medierne 
 
Fælles debatindlæg af FOLAS formand og  Pernille Rosenkrantz Theil
Politiken ingen chance for at åbne for alle
DR Buster skal køres ind på legepladsen