Sol, sommer og minimumsnormeringer...

 

Sommerferien er lige om hjørnet, og vi glæder os. Det har være en speciel tid med coronakrise og alt detder følger med den. Vi ser ærlig talt frem til, at vi på den anden side af sommerferien skal arbejde mere fremadrettet på de store liner med vores mærkesager. Når det er sagt, så er der også forhold under coronakrisensom har sat spot på noget af det, vi står for.. 

Vi håberat det er blevet klart for alleat dagtilbud og fritidsinstitutioner ikke er et luksusanliggende for forældre, men at de hører til vores mest samfundsbærende institutioner – uden dem ingen arbejdende forældre. Vi har også fået et tjek påhvordan dag- og fritidstilbud kunne se ud med minimumsnormeringer (eller noget der ligner), små børnegrupper og en kortere skoledag med mere tid i SFO og klub.

Vi har også nået at få afholdt kursus om dagtilbudsloven og det gode forældresamarbejde. Og så sluttede vi første halvår af med at mødes fysisk til etbestyrelsesmødeDet var godt og tiltrængt - vi nærmest hoppede af glæde!

Opsamling på Coronaerfaringer 

Forskningen har i årevis peget på, at små gruppestørrelser og god normering er afsæt for højkvalitetsinstitutioner, som gavner børnene nu og på lang sigt. Det har hverdagen i corona-Danmark bekræftet. Børnene og de ansatte trives. Den kortere skoledag har betydet mere tid i SFO og klub – og det har været skønt. Sygefraværet har været historisk lavt pga. den høje rengøringsstandard, lad os fortsætte af den vej. Det er en kæmpe besparelse for samfundet og en stor lettelse for forældre.  

Men de små gruppestørrelser, hvor børnene ikke må besøge de andre stuer, storebror i børnehaven eller bedstevennen i den anden klasses SFO udfordrer også børnene og den pædagogiske tankegang, som understøtter børns nysgerrighed og leg på tværs af alder og stuer. Så vi glæder os til at vende tilbage til de mere åbne forhold. 

Forældrenes knappe adgang til institutionerne har også indbyggede dilemmaer i sig. Det har skabt mere ro til gavn for både børn og ansatte. Men garderobesnakken er også savnet. Vi er sikre på, at de nye erfaringer skal omsættes på forskellig vis fra sted til sted. FOLA’s opfordring er, at I får snakken personale, forældre og ledelse imellem – hvordan skaber vi ro, samtidig med at forældrene er inddraget og med i deres børn hverdag? I dagtilbudsloven står det også direkte, at forældrene skal være med til at sætte rammerne for forældresamarbejdet, så lad os sætte gang i den dagsorden.   

Vi har samlet et par indlæg fra den offentlige debat om coronaerfaringer:  

Debatindlæg fra FOLAs formand: https://www.altinget.dk/boern/artikel/fola-boernene-trives-selvfoelgelig-med-hoej-normering-og-smaa-gruppestoerrelser 

Debatindlæg fra Direktør i Børn og Unge, Århus: https://www.altinget.dk/boern/artikel/debat-vi-har-laert-for-meget-til-at-faa-den-normale-hverdag-tilbage 

Debatindlæg fra Børn og undervisningsudvalgsformand fra Vejle: https://www.altinget.dk/boern/artikel/boerneudvalgsformand-vi-skal-laere-og-forandre-efter-coronakrisen 

Debatindlæg af Af Kristian Birk, forælder: https://www.altinget.dk/boern/artikel/foraelder-fem-ting-boerneomraadet-kan-tage-med-fra-coronakrisen 

FOLAs mærkesager under corona  

Minimumsnormeringer 

FOLA bakker op om støttepartierne, som opfordrer regeringen til at sætte gang i forhandlinger om minimumsnormeringer nu. Der er landet en aftale på skoleområdet, som giver flere lærere. Nu skal vi i gang med de små!  

Kursus i Horsens om dagtilbudslov og forældresamarbejde 

Vi samlede en lille privilegerede flok forældre til gennemgang af dagtilbudsloven med forældrebrillerne på og til en generel drøftelse af lokalt forældresamarbejde og mobilisering af forældre. Forældre fra de lokale forældreorganisationer i Assens, Horsens, Randers og Århus var med. Vi var omkring alt fra medlemsrekruttering, tilsyn, reel indflydelse, repræsentation og samarbejde med politikere og forvaltninger.  

Vi skal gøre meget mere af det – for det er sådan, vi rykker sammen.  

Bestyrelsesmøde i FOLA  

Endelig kunne vi mødes i FOLAS nyvalgte bestyrelse. Det har været specielt kun at være sammen online, men det er gået godt. Foreningslivet har også lært, at online-møder kan gøre tingene nemmere for travle børnefamilier. Men vi har også brug for at mødes fysisk. Vi kan bare noget mere, når vi ser hinanden i øjnene. Mødet blev afviklet på FOLAs nye kontor i bagende sommerhede - men med en veloplagt bestyrelse, der var superparate til at debattere politik og mærkesager. 

Ny hjemmeside 

Endelig! Nu er vi er i mål med vores nye, lækre hjemmeside. Vi er stolte af resultatet og glæder og til at sikre jer nem adgang til viden om FOLA og nyheder på børne- og ungeområdet. På hjemmesiden kan I også følge med i alt det, som FOLA tilbyder:  

Læs bl.a. om kurser og workshops for forældrebestyrelser, uddannelsesinstitutioner og ledere. I finder også adgang til vores forældrerådgivning, som giver forældre i hele landet adgang til telefonisk rådgivning om alt det, som angår at have et barn i dag- eller fritidstilbud.  

Smut ind forbi og kig med på www.fola.dk   

Sommerferie!

FOLAs sekretariat holder sommerlukket hele juli og er tilbage igen på kontoret mandag d.3. august.  

I FOLA ønsker vi jer alle en rigtig dejlig sommer. Vi håber, I har tid og mulighed for at være sammen med jeres familier, og så glæder vi os, til vi ses på den anden side.

God sommer!