Forældre og ansatte slår ’minimumsnormeringsring’ om Christiansborg

Pressemeddelelse fra FOLA

Forældre og ansatte slår ’minimumsnormeringsring’ om Christiansborg

BUPL Hovedstaden, BUPL Storkøbenhavn, LFS og FOLA slår 6. okt. kl. 16.00 ring om Christiansborg for at minde politikerne om, at vi endnu ikke er i mål med minimumsnormeringerne.

I de kommende finanslovsforhandlinger skal regeringen og støttepartierne blive enige om, om de afsatte midler skal fremrykkes. Men en fremrykning gør det ikke alene. Organisationerne insisterer på, at der skal flere midler på bordet. I organisationerne er man bekymrede over, at flere og flere børn mistrives. Bekymringen for børn og unges trivsel deler organisationerne med KL (Kommunernes Landsorganisation), som på topmødet i januar også påpegede, at kommunerne har oplevet en kraftig stigning i psykisk syge unge og børn. Organisationerne håber, at de med ’minimumsnormeringsringen’ får mindet politikerne om, at det er alvorligt og at det haster.

”Vi går på gaden sammen, fordi det haster. Vi vil gerne i fællesskab minde støttepartierne om at holde regeringen fast på, at vi skal have indført minimumsnormeringer i alle landets institutioner – og gerne før 2025. Det er nu at slaget står, det er nu der forhandles finanslov. Vi har ikke råd til at tabe børn på gulvet,” siger Signe Nielsen, Formand for FOLA.

Tvivlerne burde pakke sammen, mener man i FOLA. Corona har bevist det, som forældre og ansatte har sagt i mange år, gode normeringer og trivsel hænger sammen.

Vi har lige været der her under corona, hvor børnene blev opdelt i små grupper, og der var langt flere voksne. Trivsel steg markant. Det burde være et wake Up Call for alle – også for de, som vitterligt tror, at man kan komme uden om, at det vigtigste parameter for kvalitet er gode normeringer,” siger Signe Nielsen, formand for FOLA

I FOLA vil man insistere på, at loven om minimumsnormeringer bliver god. Normeringerne skal i langt højere grad afspejler virkeligheden, end de tal, som f.eks. Dansk Statistik præsenterer. I FOLA vil man insistere på, at der korrigeres for den tid, der ikke bruges sammen med børnene men på ledelse, efteruddannelse mv. når der skal lovgives på området

”Det er fair nok at Dansk Statistik laver tal for den slags normeringer, som afspejler antallet af ansatte i kommunerne. Men det er bare ikke de tal, som vi efterspørger. Vi vil have tallene renset, så de afspejler den virkelighed, som forældre og børn møder ude i institutionerne. Det er med det afsæt, at vi får minimumsnormeringer, som reelt rykker,” siger Signe Nielsen, formand for FOLA

 

For  kommentarer kontakt:

Formand Jon Olufson, 61 96 40 88, BUPL Storkøbenhavn

Formand Henriette Brockdorf, 28264808, BUPL Hovedstaden  

Næstformand Jan Hoby, 30948142, LFS

Formand Signe Nielsen 40129809, FOLA