Pressemeddelelse: Tryghedspakke til personale, børn og forældre i dag- og fritidstilbud 

Opdatering  5/1-2020 kl 21:00: Efter drøftelse i bestyrelsen er det besluttet at punkt 9 om vacciner udgår


Corona er her stadig, og det har stor betydning for vores børns liv i dag og fritidstilbud. Vi er pressede som familier i en tid, hvor vi ikke kender hverdagen en uge frem, hvor arbejdsgivere stiller krav om 37 timer også med småbørn om benene. Så hvordan sikrer vi en kvalitet og trivsel for personale, familielivet og ikke mindst vores børn samtidige med, at det kan være svært for alle parter, at planlægge bare to dage frem?

Signe Nielsen formand for FOLA udtaler: ”Hvis vi skal bryde smittekæderne og nedbringe smitten, så skal vi i dagtilbuddene tilbage til de små faste børnegrupper, som der var i foråret. Det nytter ikke, at vi som forældre oplever sampasning med 30-60 børn morgen og eftermiddag, fordi der ikke er råd til personale nok i ydretimerne.”

Hvis ikke alle børn skal møde ind i institutionerne mandag morgen, så skal politikerne sikrer forældrene rettigheder til at gå hjemme med deres børn. Det kan være barselsdagpenge til dem, som kan få lov til det af arbejdsgivere i en kort periode, eller også at vi ikke skal betale for vuggestuepladsen.” udtaler Signe Nielsen formand for FOLA.

Vi forstår, at vi står midt i en krise, hvor det er vigtigt at alle løfter i flok. Også os forældre. Det vil vi rigtig gerne og herunder peger FOLA på nogen konkrete tiltag, der kunne hjælpe os alle med at komme igennem den næste tid.

  • Ingen sampasning i ydretimer.Som det er i dag, så er det almindeligt at stuerne slås sammen i ydretimerne. Det vil sige at de faste grupper, som ellers anbefales, ophæves og smittekæderne kan dermed vandre mellem flere familierne. Det er ikke rimeligt.  
  • Mere fast personale. Der skal være kendte voksne nok.Det er ikke nok, at der blot er ansatte til at tage imod vores børn. Det skal være ansatte som børnene kender, og som kan garantere en faglighed.Når en institution rammes af et smitteudbrud, venter der alt for dårlige normeringer, og for mange ukendte vikarer. Institutionerne skal have midler til at fastansættevikarerne, så børnene kender dem.  Det vil også minimere behovet for sampasning på tværs af stuerne.  og det vil sikre tryghed og trivseltilde perioder, hvor flere blandt personalet er syge eller til test. 
  • Mulighed for barselsdagpenge under særlige forhold.Pressede forældre kan i en kort periode søge barselsdagpenge, så de kan holde børn hjemme og dermed aflaste institutionerne
  • Lokal tilpasningDer skal gives ret til, at den enkelte leder i samarbejde med sin forældrebestyrelse kan dimensionere. Det vil sige skrue op og ned for åbningstiden eller antal pladser sådet alene sker med afsæt i pædagogiske faglige hensyn og/eller sundhedsfaglige hensyn
  • Børneorlov: Der skal være fritagelse for forældrebetaling hvis børn holdes hjemme. I en tid hvor vi har brug for at bryde smittekæderne og have et lavt børnetal i landets institutionerne, skal det gøres muligt at have orlov for daginstitutionen. Hvis man kan holde sit barn hjemme, skal forældrene ikke betale. 
  • Gratis klub og SFO. SFO og klub skal gøres gratis indtil sommer. Igennem hele corona oplever flere steder i landet at børnene ikke benytter tilbuddet og nogen steder melder de om udmeldelser. Det giver dårlig økonomi for stederne. Vi har derfor en reel bekymring for hvilket tilbud, der står tilbage efter corona, og opfordrer derfor at gøre klub og SFO’er betalingsfri, så ingen melder sig ud. På den måde sikrer vi at der stadig er et godt tilbud, når corona slipper sit tag. Oven i det må vi understrege at klub og SFO-tilbud, slet ikke er det samme under Corona. Det virker derfor rimeligt, at betaling standes. 
  • Tydelige retningslinjer. Vi oplever at retningslinjerne er utydelige, og at der meldes for upræcist ud.
  • Nem klage/bekymringsadgang -både lokalt og nationalt for forældre, der oplever brud på Corona-retningslinjerne eller oplever, at der ikke lukkes delvist ned (dimensioneres) i forbindelse med smitteudbrud. Som det er i dag oplever mange, at det er svært at nå igennem til rette person i en kommune og vi oplever som FOLA at der er meget stor forskel på, hvordan kommunerne handler. 
  • Kommunerne skal have en økonomiske børnepakkePå den mådesikrer virammer og vilkår i den kommende periode for vores børn ikke afhænger af den enkelte kommunes lokale økonomi eller prioritering. 

For flere kommentarer kontakt Formand Signe Nielsen på 40 12 98 09

corona daginstitution opslag 2