Pressemeddelse fra FOLA om genåbning af dag og fritidstilbud

Ligesom mange forældre har vi ventet spændt på, at dagtilbuddene vil åbne igen og nu sker det. Det er vigtigt for os som repræsentant for forældre med børn i dag og fritidstilbud, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil blive efterfulgt, så alle kan aflevere deres børn i trygge og sikre rammer.

Der skal være stor fokus på, at hygiejnen og rengøringen skal være helt i top. Dette vil unægtelig være en ekstra udgift for rigtig mange kommuner, som ikke skal tages fra de allerede pressede budgetter i dag og fritidstilbuddene.

 

Vi er bekymrede for om der i udspillet er taget højde for, at især de helt små skal igennem en genindkøring i vuggestuerne, hvordan vil regeringen sikrer at der er hænder nok til en indkøring af måske op til 10-14 børn pr. stue.

udtaler Signe Nielsen formand for FOLA – Forældrenes Landsorganisation.

 

De fleste familier med småbørn har haft en presset hverdag med både arbejde og fuld opmærksomhed på måske to tumlinge og hjemmeskole af en ældre søskende. Men på trods af det har vi I FOLA også talt med forældre om den angst, der er ved at aflevere sine børn igen. Nogle forældre har udtrykt et ønske om at få lov til at bruge den gamle børnepasningsorlov, så de kan holde især de helt små hjemme i en ekstra periode, det vil betyde færre børn i især vuggestuerne og dermed bedre plads til de resterende.

Vi forældre påtager os gerne et ansvar, som vi bliver bedt om på pressemødet, men det ville være godt, hvis regeringen og arbejdsmarkedets parter, også påtog sig et ansvar og f.eks. kiggede på, at mange forældre kun har en dag med løn til at passe syge børn.

 

Vi har tidligere i dag opfordret arbejdsmarkedsparter og regeringen til netop at se på forældres rettigheder til at holde orlov med deres børn, samt hvordan familierne kan holde deres børn hjemme, hvis de bliver syge i mere end to dage, når nu der skal passes særlig godt på bedsteforældre, så de ikke kan passe.

udtaler Signe Nielsen

 

I FOLA savner vi efter pressemødet stadig et svar på, hvor er forhandlingerne om ekstra midler til dagtilbuddene. Det vil koste ekstra at åbne op på de vilkår som statsministeren nævnte i sin tale, og hvem skal betale for det – vel ikke børnene.

 

Det er vigtigt for FOLA, at dagtilbuddene tilføres flere midler, så de har personale nok til at gøre rent, til at køre børn ind samt det ekstra arbejde der er i at sørge for en højere hygiejne standard blandt børnene.

siger Signe Nielsen