Snotnæser i en corona-tid

Ens retninglinjer- forskellige fortolkninger

 

I FOLAs forældrerådgivningen oplever vi en stigning i henvendelser omkring hjemsendte børn, corona-retningslinjer og forkølelses-sæson. Hvis man har eller har haft barn i institution om vinteren ved man godt, at næsen ofte løber. Men skal man sendes hjem? Må man sende hjem?

 

Selvom der er fælles retningslinjer  udsendt fra Sundhedsstyrelsen, så er det stadig op til kommunerne at tolke dem. I nogen kommuner bliver den mindste snotnæse sendt hjem, mens der i andre ses lidt videre rammer.  For på den ene side siger retningslinjerne, at man ikke må komme i institution med tegn på COVID 19 og det understreges at børn har et mildt forløb med få symptomer. Derfor vælger nogen kommuner at handle hurtigt, for at være sikre. Omvendt siger Sundhedsstyrelsen også at ”Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19.” Det gør at andre kommuner lægger snittet anderledes og tillader snotnæser. Hos FOLA oplever vi forældre, der er glade for at der er stramme retningslinjer, mens andre er meget frustreret over det. Vi har ingen holdning til retninglinjerne. De skal følges, men de skal være tydelige.

Der er altså rum for forskellige fortolkninger. Vi har brug for en tydeligere udmelding fra Sundhedsstyrelsen. Vi ved nemlig godt at fra nu af og til marts er der masser af forkølelse i omløb. Hos FOLA oplever vi forældre, der er glade for at der er stramme retningslinjer, mens andre er meget frustreret over det. Vi har ingen holdning til retninglinjerne. De skal følges, men de skal være tydelige.

Det, der især udfordrer familierne, er at få arbejdsliv, økonomi og familieliv til at hænge sammen. Vi oplever familier, der godt forstår alvoren og gerne vil hjælpe til, men også bliver urimeligt presset af, at børn skal holdes hjemme. Enten fordi de mister deres indkomst eller simpelthen fordi de ikke kan få lov af deres arbejdsplads til at blive hjemme. Vi arbejder derfor også for at få politikerne og arbejdsmarkedets parter til at tale om løsninger, så vi sammen kommer igennem vintersæsonen og Corona.