FOLA om tilsyn og forældresamarbejde i dagtilbud. En artikel i "Børns Hverdag"

Tilsyn og forældresamarbejde er for FOLA to vigtige mærkesager. For FOLA er det en naturlighed, at forældrene tages med ind i maskinrummet i dagtilbuddene; - også når der er tilsyn.

Det har FOLAs formand Signe Nielsen og rådgivningschef Julie Kyndesgaard har skrevet en artikel til Daginstitutionernes Landsorganisations (DLO) magasin Børns Hverdag, hvor temanummeret er tilsyn.

"Tilsyn er en unik kanal til at tale om, hvordan hverdagen ser ud. (...) Tilsyn er her ikke tænkt som kontrol, men som et dialogbaseret evaluerings- og udviklingværktøj. Det er det værktøj, der kan fremme forældresamarbejdet i det enkelte dagtilbud." (Citat FOLA, Børns Hverdag, nr. 3, juni 2021)

For FOLA er det naturligvis også afgørende, at tilsynet ikke detailstyrer, men give rum til pædagogisk og værdimæssig forskellighed. Et tilsyn må ikke betyde mere kontrol, bureaukrati eller mistillid – tilsynet er til for børnene skyld.

Læs vores artikel i Børns Hverdag på side 14 til 15.