FOLAs politikker

Danmarks vigtigste interesseorganisation

FOLA er Danmarks vigtigste organisation, hvis vi selv skal sige det, for vi er den eneste interesseorganisation i Danmark for forældre med børn i dagtilbud, SFO og klub; - en slags forældrenes fagforening.

Vores ambition er at samle og styrke forældrenes stemme, så det gode børneliv blomstrer i alle dag- og fritidstilbud.

Foruden vores forældrerådgivning for forældre med børn i dag- og fritidstilbud er FOLA også en stemme i det politiske Danmark. Partipolitisk set er vi neutrale og arbejder tværpolitisk.
Politikker
FOLA og god forældresamarbejde går hånd i hånd. Vi giver værdi og tryghed lokalt og nationalt til hver eneste forælder.

Læs i vores politikker om, hvordan vi arbejder for Danmarks forældre.

FRITIDSPÆDAGOGIK: FOLA’s holdning til fritidsområdet samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for

KVALITET I DAGTILBUD: FOLA's holdning til kvalitet i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for

TILSYN: FOLA's holdning til tilsyn i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for

RET TIL BARN SYG: FOLA's politik om ret til barn syg ved almen sygdom samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for

STORE INSTITUTIONER: FOLAs politik for store institutioner samt indsatser, som FOLA arbejder for