Kvalitet i dagtilbud

 

 Kvalitet er mere end minnimumsnormeringer

Hvis lovgivningen bliver ambitiøs og forvaltes efter hensigten, vil vi højst sandsynligt se mange positive afledte effekter – også i forhold til den kommunale økonomi. Vi ved, at de mange sparerunder gør ansatte syge. Vi tror på, at investeringer kan få den modsatte effekt, vi ønsker, at det kan give stabilitet i hverdagen for børnene. Kvalitet i dagtilbud er mange ting. I FOLA arbejder vi med kvalitet i prioriteret rækkefølge.

  1. Minimumsnormeringer ved lov:

I FOLA ser vi aftalen om minimumsnormeringer som et afgørende skridt. Minimumsnormeringer er en prop og en bund – et værn mod besparelser. Men det er også et vigtigt signal om, at området skal tages alvorligt. 

I FOLA arbejder vi med en normering på 1-3 og 1-6 på dagtilbudsområdet en normering som selvfølgelig skal være i børnehøjde. Det er et minimum, så den må gerne være højere. På fritidstilbud siger vi 1-9. Det skal være hver dag, hele dagen og på institutionsniveau. Vi anerkender ikke danmarks statistik opgørelse om normering som værende retvisende.Ledelsen, administration og rengøring skal bl.a. tælles ikke med.

  1. Forældreinddragelse 

Gode relationer og et godt samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale understøtter børnenes trivsel og udvikling.  Det gør det ved at skabe sammenhæng mellem barnets hverdag i dagtilbuddet og hjemmet. Forskningen viser faktisk, at højere forældreinvolvering i børnenes hverdag, desto mere udvikler børnene deres kognitive og sociale kompetencerDerfor arbejder FOLA for at styrke forældreinddragelsen samt forældresamarbejdet. Forældresamarbejde af høj kvalitet er kendetegnet ved tillidsbaseret kommunikation, som er præget af åbenhed, dialog og gensidighed.

  1. Små børnegrupper:

Under Coronakrisen har vi set, hvordan små børnegrupper har skabt tryghed hos mange børn. Vi ved fra forskning, at små børnegrupper giver tættere voksen kontakt og mindre smitte = færre sygebørn og ansatte. Det giver en samfundsgevinst. Små børnegrupper betyder ifølge meget forskning også mere voksen kontakt med fokus på udvikling i stedet for fokus på at beskytte børnene for fare. 

  1. Hygiejne

FOLA arbejder for at dagtilbuddene skal leve op til SST retningslinjer.Så vi kan nedbringe antallet af sygedage for både børn og voksne (ansatte og forældre)

  1. Gennemsigtighed 

Gennemsigtighed er vigtig for forældre når de skal vælge institution. Derfor arbejder FOLA for, at dagtilbuds normeringsstatistikker, pædagogiske læringsplaner og tilsynsrapporter skal være tilgængelig på hjemmesiderne.  

  1. FOLA går ind for at minimum 70% af personalet skal være uddannet