25 March 2019 12:52:19
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse vedr. børnehave-tvang

 ”Principielt er det en god ide, at børn går i børnehave, men tvang er ikke løsningen, og det er slet ikke løsningen, når vi som her taler om tvang over for en bestemt gruppe mennesker eller mennesker bosat i et bestemt område” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA, i forbindelse med regeringens ghettoplan.

 

”Som i alle andre tilfælde, så må det enkelte barns og den enkelte families situation vurderes specifikt og efterfølgende må man så vurdere, om løsningen kunne være, at barnet kommer i børnehave. Men den bedste løsning for barnet vil altid være, at beslutningen sker i dialog og samarbejde med familien. Det er selvsamme principper om dialog og samarbejde, der er så vigtige, når først barnet er i institution, fordi dialogen og samarbejdet mellem hjem og institution er afgørende i forhold til at støtte barnets udvikling”, siger Lars Klingenberg.

 

”Selvfølgelig kan specifikke sociale omstændigheder i en familie, efter en individuel vurdering, medføre et påbud om at sende barnet i daginstitution eller iværksættelse af andre hjælpeforanstaltninger, men disse muligheder eksisterer allerede.

 

Og hvis kommunerne følger gældende regler om sprogtests, så bliver alle 3 årige, som ikke er i daginstitution, sprogtestet og  tosprogede børn bliver efterfølgende sprogstimuleret 15 timer ugentligt, hvis der er behov. Det åbne spørgsmål må være om det er muligt at lave en valid sprogtest af børn under 3 år, mange 2 årige har jo et ufuldstændigt sprog, hvilket også fagfolk har pointeret i debatten de senere dage”.

 

 ” Når man kigger på de faktiske tal eksempelvis fra Odense, hvor 90% af indvandrerbørnene allerede er i daginstitution, så ser det ud som om, at forslaget ikke har sin berettigelse . Hvis den reelle hensigt er at hjælpe barnet og varetage dets interesse, så er midlerne ikke tvang og straf, men samarbejde og hjælp. Med den foreslåede økonomiske strafforanstaltning risikerer vi at straffe barnet med yderligere fattigdom og dermed øge risikoen for eksklusion”, fortsætter Lars Klingenberg.

 

”Endelig harmonerer forslaget dårligt med principperne om frit valg, som regeringen almindeligvis lægger stor vægt på – også i forbindelse med dagtilbud. Der findes trods alt stadig forældre, udenlandske som danske, der vælger alternativ pasning eller at passe deres børn hjemme. Og friheden til at tage den beslutning er principielt værd at fastholde.” pointerer Lars Klingenberg.

 

For os er det vigtigt, at der netop er tale om en individuel vurdering af såvel problemets omfang som løsningen af problemet” slutter Lars Klingenberg

 

Lars Klingenberg kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf. 70 20 51 57

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Hansen

Sekretariatsleder

2,322,424 Unikke besg