fbpx

Vi arbejder for

Et styrket forældresamarbejde og bedre vilkår for landets dag- og fritidstilbud

I FOLA arbejder vi for bedre børneliv og mere forældredemokrati

Vi er forældrenes stemme
FOLA er interesseorganisation for forældre til børn i pasningstilbud. Det vil sige børn i dagpleje, vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, SFO'er, fritidshjem og klubber.  

Forældre spiller en vigtig rolle i dagtilbuddene
Vi arbejder for, at forbedre vilkårene i de danske dagtilbud. Det gør vi i høj grad ved at styrke samarbejdet mellem forældre og personale, fordi det gode samspil er altafgørende for vores børns trivsel.
Vi mener, det er vigtigt, at forældre bliver en aktiv del af deres børns dagtilbud, så vi i fællesskab kan løfte opgaven med at skabe gode pasningstilbud for samfundets mindste borgere. 

FOLA styrker forældredemokrati og forældresamarbejde 
Dagtilbudsloven beskriver, at forældre spiller en aktiv rolle i dagtilbuddene.Vi arbejder derfor for, at forældre får mere indflydelse. Vi rådgiver forældre i deres rettigheder og i tilgange til det gode samarbejde. Vi uddanner forældrebestyrelser og forældreråd til at løfte opgaven og vi hjælper med at organisere lokale forældreorganisationer i de enkelte kommuner, så de opnår politisk indflydelse.

Vi tager forældrenes perspektiv med ind på borgen
FOLA taler med et bredt forældremandat der repræsentarer hele landet. Vi minder politikerne om forældrenes perspektiv, når der lovgives på området. Vi er høringspart på alle relevante udvalg under børne- og undervisningsministeriet. Derudover er vi en aktiv stemme i den offentlige debat.

En stor stemme gør en forskel
Jo flere vi er, desto mere bliver de nødt til at lytte på Christiansborg. Og vores indsats skaber synlige resultater på området, hvor vi allerede har fået vigtige standpunkter igennem i lovgivningen om minimumsnormeringer, tilsyn mm. 

Læs i vores politikker om, hvordan vi arbejder for Danmarks forældre og børn

KVALITET I DAGTILBUD

KVALITET I DAGTILBUD

FOLA's holdning til kvalitet i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere
RET TIL BARN SYG

RET TIL BARN SYG

FOLA's holdning til ret til barn syg ved almen sygdom samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere
BØRN OG UNGES TRIVSEL

BØRN OG UNGES TRIVSEL

FOLA's holdning hvordan vi forebygger og afhjælper mistrivsel blandt børn og unge.

Læs mere
STORE INSTITUTIONER

STORE INSTITUTIONER

FOLA's holdning til store institutioner samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere
FRITIDSPÆDAGOGIK

FRITIDSPÆDAGOGIK

FOLA’s holdning til fritidsområdet samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere
SKOLEUDSÆTTELSE

SKOLEUDSÆTTELSE

FOLA's holdning til skoleudsættelse samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere
TILSYN

TILSYN

FOLA's holdning til tilsyn i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere

Fandt du ikke, hvad du ledte efter? Eller vil du høre mere om vores arbejde?

Ring til FOLAs sekretariat på telefonnummer 73 70 73 77

Vi er klar til at hjælpe dig!Bliv klogere på en række spørgsmål om FOLA - Forældrenes Landsorganisation.

Hvad arbejder FOLA med, og hvorfor er det vigtigt?

FOLA er interesseorganisation for forældre til børn i pasningstilbud. Det vil sige børn i dagpleje, vuggestue, børnehave, intergrerede institutioner, SFO'er, fritidshjem og klubber.  

FOLA arbejder for at forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes :

  • Vi arbejder aktivt for at forældrene får mere indflydelse  

  • Vi uddanner forældreråd- og forældrebestyrelser

  • Vi rådgiver og vejleder forældre i principielle sager i forhold til deres børns institutioner 

FOLA arbejder for lokale forældreorganisationer i alle kommuner: 

  • Vi hjælper med opstart og drift af lokale forældreorganisationer.

  • Vi tilbyder sparring, vidensdeling og rådgivning. 

  • Vi tilbyder også at understøtte den daglig drift med organisering, medlemssystem, politisk interessevaretagelse og samarbejdsaftaler med kommunerne mv. 

 

FOLA arbejder for gode forhold for børn og unge: 

  • Minimumsnormeringer 

  • Hensigtsmæssige gruppestørrelser, der sikrer ro og nærvær 

  • Børns skal sikres et godt psykisk ’arbejdsmiljø’ (legemiljø) 

  • Børnenes trivsel og udvikling skal prioriteres  

Organisationen drives af en demokratisk valgt bestyrelse, som består af frivillige, engagerede forældre, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved