FOLA samler og styrker forældrenes stemme for at det gode børne- og ungeliv kan blomstre i alle dag- og fritidstilbud

 

Det sker ved, at FOLA rådgiver og vejleder forældre omkring det gode forældresamarbejde.

Vi tilbyder uddannelse og rådgivning af forældrebestyrelser- og råd.

FOLA arbejder også på det overordnede politiske niveau for at styrke forældrenes stemme i den politiske debat og i udviklingen af politik og lovgivning på dag- og fritidstilbudsområdet i Danmark.

 

Læs mere under under vores oftest stillede spørgmål eller vores politikker