Nyheder

Her kan du læse pressemeddelelser, nyhedsbreve og andre af FOLAs indslag i den offentlige debat.

Gratis online foredrag om vuggestuestart

Skal dit barn starte i vuggestue eller dagpleje?

Mange børn starter i vuggestue i de kommende måneder, og for mange forældre melder spørgsmålene sig. Især i en tid hvor corona også præger dette aspekt af vores liv. I FOLAs rådgivning hører vi jævnligt om lidt længere indkøringer, fordi børnene i det forgangne år ikke har været til babyrytmik, med i supermarkedet eller med til de store familiefester. De er ikke på samme måde vant til andre børn, voksne og store forsamlinger.

Vi har derfor igen inviteret familievejleder & pædagogisk konsulent Christina Drachmann til at fortælle om den trygge indkøring, vuggestuestart og barnets udvikling samt tilknytning.
Vi kommer omkring emnerne: Hvordan støtter jeg mit barn allerbedst? Kan jeg forberede mit barn på opstarten i vuggestuen? Hvad er normale reaktioner på vuggestuestart? Hvordan hjælper vi os selv bedst som forælder, når ens barn skal starte?

Der vil også være tid til spørgsmål.
Skal dit barn til at starte i vuggestue, er dette foredrag noget for dig.

Det er gratis og online. 

Dato: 29/4/2021 kl 20:00-21:00

Du kan tilmelde dig her tilmelding

Husk at du også altid kan tage fat i vores anonyme forældrerådgivning

Gratis online kursus i forældrebestyrelsens arbejde

Sidder du i et forældreråd eller bestyrelse? Så kom til en times online foredrag med en introduktion til den grundlæggende i arbejdet i en forældrebestyrelse.

 

FOLA arbejder konsekvent på at styrke samarbejdet mellem forældre og institution. Vi ved også, at det kan være svært i praksis.

Mange – både personale og forældre – står famlende overfor opgaven. Hvordan gør man helt konkret? Det kan vi hjælpe med. Vi har en bred erfaring i de mange aspekter og kan bidrage konstruktivt til at rykke forældresamarbejdet til næste niveau. 

Det gode samarbejde gør nemlig, at børn oplever deres tid i institutionen som positiv og tryg. Vi ved, at et godt samarbejde bygger på gensidig respekt, tillid, forståelse og åbenhed for dialog.

Denne aften taler vi om nogle af de helt basale opgaver, som er så vigtige for at komme i mål med det gode samarbejde mellem forældre og institution. 
 
Vi kommer ind på:
- Lovgivning
- Dine opgaver, rettigheder og pligter
- Gode råd og ideer til det gode bestyrelsesarbejde
- Præsentation af FOLAs kursustilbud til institutionerne.
 
 
Interesseret? Så tilmeld dig via linket og sig det videre til de andre i bestyrelsen.

 

Det er den 4. maj 2021 kl 20:00-21:00 og det er online. Link sendes ud dagen før. 

 

TILMELDING - TRYK HER!

Generalforsamling 2021 -materiale

Så er det tid til årets generalforsamling. Hvis du er medlem, kan du stadig nå at melde dig til. Skriv til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Tidspunkt 23. marts 2021 kl. 20.00 - online

 

Dagsorden er jf. vedtægter

 1. Formalia, herunder godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og budget. 
 4. Indkomne forslag
 5. Valghandlinger:
  • Valg af formand (
   • Signe Nielsen, København er på valg – modtager genvalg)
  • Valg af 2 næstformænd med plads i forretningsudvalget
   • Sarah Winther Brandt-Kofoed, Egedal
    opstiller 
   • Sofie Bak, Aarhus, er ikke på valg
  • Valg af bestyrelse
   • Ikke på valg i år:
    • Ida Munch Jacobsen, København,
    • Birgitta Gomez Nielsen, Fredensborg
    • Anne Dahl Thing, Egedal
    • Sophie Mogensen, Aarhus
   • På valg i år:
    • Anne Grøndahl, Aarhus (genopstiller)
    • Mika Rye, Gentofte (genopstiller),
    • Karsten Wolgemuth, Sønderborg (genopstiller) og
    • Thomas Graven, Odense ( genopstiller ikke).
    • Sakse Ravnskov Andersen (genopstiller ikke).
   • Opstiller:
    • Denise Andersen, Allerød 
    • Stine Andersen, Næstved 
    • Nanna Konnerup, Frederikssund
    • Camilla Sørensen, Assens
    • Maja Hvidtfeldt Håkansson,  København.
  • Valg af bestyrelsessuppleanter
 6. Fremtidigt arbejde.
  • Oplæg ved Formanden
 7.  Eventuel

Brev til beskæftigelsesministeren

Januar 2021

LÆS  VORES BREV TIL BESKÆFTIGELSESMINISTEREN.

 

Til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, Beskæftigelsesministeriet

Kære Peter Hummelgaard

Vi skriver til dig, fordi vi allerede nu kan forudse, at forældrene vil komme i klemme, hvis de som følge af de nye COVID19 retningslinjer skal være hjemme i selvisolation i 14 dage med børn som har været i nærkontakt.

Regeringens strategi bør derfor hvile på realistiske forventninger til, hvordan vi alle kan bidrage til de fælles mål. Tiltagene virker bedst, hvis der er rimelige og lige muligheder for adgang til at holde sine børn hjemme i 14 dages selvisolation. Det vil langt fra være alle arbejdsgivere, som uden en økonomisk kompensation kan tillade at medarbejdere er hjemme i 14 dage med hjemsendte børn, hvis de er nærkontakt til en smittet med B117 varianten.

Vi er i kontakt med mange forældre, som fortæller, at de ikke kan få enderne til at mødes, fordi der stilles modstridende krav fra myndighedernes og arbejdsgivernes side om både at skulle passe egne børn og samtidig møde på arbejde.

Det hænger ikke sammen for børnefamilier, hvis deres ellers raske børn sendes hjem grundet smitte i dagtilbuddet, og de så skal blive hjemme indtil 2 testsvar på 6 dagen eller endnu værre blive hjemme i 14 dage uden sygdom. Det kan betyde, at vi som forældre bliver bedt om at gå hjemme i meget lang tid med raske børn. Samtidig er der ingen aftaler, der sikrer forældrene ret til at være hjemme med deres børn. Mange arbejdspladser har svært ved at udvise den nødvendige fleksibilitet, og der er allerede trukket store veksler på forældrenes muligheder for at bruge ferie, afspadsering m.v. i 2020.

Vi bliver derfor nødt til at finde en mere bæredygtig fælles løsning, der tager balanceret hensyn til sundhed, økonomi og børnenes trivsel. Lad os sikre en bæredygtig samfundsmæssig ramme for den videre håndtering af problemet, inden det rammer for mange. Der er jo ikke udsigt, til at smitterisikoen forsvinder lige med det samme.

Konkret foreslår vi følgende:

 • Alle forældre får ret til at gå hjemme med syge børn eller børn, der er sendt hjem fra dag og fritidstilbud grundet Covid-19, i op til 60 dage, ligesom ved alvorlig sygdom, så forældrene ikke risikerer at blive fyret grundet for meget fravær.
 • Når vi ønsker at stoppe smittespredningen, så bør vi ikke lade familiernes økonomi være afgørende for om de kan bidrage effektivt til at nå de fælles mål. Covid-19 har i forvejen en farlig social slagside, som vi må tage et samfundsmæssigt ansvar for at modvirke. Mange forældre har ikke råd til at undvære deres indtægt for at holde børn hjemme gennem længere tid. Her indstiller vi til, at regeringen evt. i samarbejde med arbejdsmarkedets parter vil sørge for, at der gives en passende økonomisk kompensation ved mistet arbejdsindtægt, når der er hjemsendte børn grundet Covid-19. Vi ved ikke, hvor og hvornår, der næste gang opstår lokale udbrud, men vi må forvente, at de kommer – især B117. Her kunne en udvidelse af reglerne om sygedagpenge eller en lignende foranstaltning fjerne unødige barrierer for den fælles indsats som forældre i stigende grad bliver bedt om at yde.

FOLA stiller fortsat gerne vores viden til rådighed i forbindelse med udvikling af fælles løsninger.

Ingen af os har skylden for denne sundhedskrise, men vi må løse den sammen.

Venlig hilsen

Signe Nielsen                                            

Formand i FOLA                                         

                    

FOLA: Mere SFO til vores børn

Skoleledernes formand,Claus Hjortdal foreslår at lade nødundervisningen  fortsættenår børnene kommer tilbage i skole.Han nævner,at der kan fokuseres på færre fag og at de mindste elever undervises i små holdDet er gode forslag, mener man i FOLA, men de kan ikke stå alene.I FOLA, som er forældrenes interesseorganisation på dag- og fritidsområdet, efterlyser man fokus på at genetablere trivsel og fællesskaber.

Når børnene kommer tilbage i skole, skal der selvfølgelig tjekkes op på det faglige. Men vi må ikke stirre os blinde på den vinkelTrivsel og fællesskab kommer i mine øjne først, fordi det er børneliv, vi har med at gøre, og børn lærer bedstnår de trives,” siger Signe NielsenFormand for FOLA, Forældrenes Landsorganisation

I FOLA ønsker man i forbindelse med den kommende genåbning af skolen at udvideSFOtiden og sikre mere pædagogisk personale i SFOerneBørnenes leg er ifølge FOLA nøglen til at genetablere de sociale relationer børnene imellem.

En kortere, mere fokuseret skoledag kombineret med fokus på det sociale i SFOengiver meningMed en kortere skoledag følger nemlig mere SFOtid. Det vil være guld værd for vores børn efter så lang tid med få sociale kontakterBørn finder bedst hinandennår de leger, derfor skal der være bedre tid til at legePersonalet får den vigtigste opgave overhovedetde skal nemligunderstøtte, at vi får alle børnene med, når de sociale fællesskaber genetableres. Vi skal stå klar til at hjælpe også de mere usikre børn medMen normeringen i SFOerne, rækker ikke til at nå alle børn. Det skal der rettes op på nu, ellers taber vi børn på gulvet, og det kan vi ikke værre bekendt, siger Signe Nielsen

Flere følte sig ensomme under  Corona viser flere større kortlægninger af børnenes trivsel. 

Det er altså bekymrendenår man ser sine børn miste modet, eller når de er bange for at miste deres venner. Det tror jeg, at vi er mange forældresom allerede nu oplever. De børn, som var udsatte allerede inden har haft det hårdt alt for længe. Selv om mange har været i nødpasning, så er det jo ikke nødpasningsfællesskabetder skal bygges videre på. Fællesskaberne skal være for alle; de skal inkludere alle. Det bliver altafgørende for den samlede trivsel blandt vores børn, at vi har fokus på at få alle med igen. SFO'erne  er for mig at se nøglen,” siger Signe Nielsen

 

For flere kommentarer kontakt Formand Signe Nielsen på 401299808

 

 

 

Dimensionering fra et forældreperspektiv

Vi får en del henvendelser omkring hvilke muligheder og regler der gælder for den såkaldte dimensionering af dagtilbud. Vi vil her prøve at gennemgå retningslinjerne for dimensioneringer, som de ser ud nu (8/1-2021)

Vi starter først med ordet: Dimensionering betyder at man skruer op og ned for kapaciteten svarende til det, der er muligt. Der er åbnet for den mulighed i forbindelse med corona.  Vi vil have at det er nærmeste leder, der beslutter om dimensioneringen skal ske.

Hvordan er reglerne nu?

Hvis man har et smitteudbrud eller andre corona-relaterede udfordringer, kan institutionen vælge at dimensionere. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvem der skal tage den endelige beslutning. I vejledningen står der at det er kommunalbestyrelsen, men de kan vælge at uddelegere den beslutning.

I FOLA mener vi at beslutningskompetencen skal ligge hos nærmeste leder, der sammen med forældreråd/bestyrelser bestemmer endeligt.  Sådan er det desværre ikke alle steder nu og nogle institutioner oplever desværre et nej til dimensionering.

Dimensioneringen kan ifølge retningslinjerne ikke bare vælges frit. Der skal vægtige grunde til og der skal afsøges kapacitet på tværs af kommunens tilbud. I vejledningen står der helt præcist  ”En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at ikke alle børn kan være i tilbuddet på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte nødvendige covid-19-foranstaltninger. Der kan altså kun dimensioneres, hvis man ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen. ”

 

Ligesom at dimensioneringen med begrundelse efterfølgende skal offentliggøres på instituionens hjemmeside og indberettes til undervisningsministeriet (den sidste del er der dispenseret fra frem 17/1-2021). Det ærgrer os, at der er så snævre begrænsninger på dimensioneringsmuligheden, for vi mener at det bør kunne gøres nemmere i denne tid og at denne strenge udlægning afholder institutioner fra at gøre det.

En anden ting, der kunne tænkes at afholde flere fra at benytte dimensioneringen, er at det i udgangspunktet betyder, at vi forældre skal have pengene tilbage. Der er med andre ord et indbygget incitament til at afstå fra dimensioneringen, som vi også finder problematisk. Vi vil gerne have at fokus i højere grad handlede om børnenes trivsel under corona, end om det er fysisk muligt at passe dem. Dimensioneringsmuligheden kan derfor med fordel lempes. Det ville give plads til lokale løsninger under lokale forhold. 

Private institutioner afgør selv dimensionering med respekt for deres vedtægter, og det samme gælder for en eventuel tilbagebetaling af forældrebetalingen.

Hvis du ser noget bekymrende?

Hvis du er i tvivl om det du oplever er et brud på retningslinjer eller burde udløse dimensionering, kan du altid ringe til Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline.  Hotlinen har åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14. Corona-hotlinen kan kontaktes på tlf.: 7080 6707.

Ligesom du selvfølgelig altid er velkommen på FOLAs Forældrerådgivning på 73707379, hvor du kan ringe om alle problemstillinger.

Kilde

Retningslinjer for dagtilbud per 8. januar 2021

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os