fbpx

Nyheder

Her kan du læse pressemeddelelser, nyhedsbreve og andre af FOLAs indslag i den offentlige debat.

Dimensionering fra et forældreperspektiv

Vi får en del henvendelser omkring hvilke muligheder og regler der gælder for den såkaldte dimensionering af dagtilbud. Vi vil her prøve at gennemgå retningslinjerne for dimensioneringer, som de ser ud nu (8/1-2021)

Vi starter først med ordet: Dimensionering betyder at man skruer op og ned for kapaciteten svarende til det, der er muligt. Der er åbnet for den mulighed i forbindelse med corona.  Vi vil have at det er nærmeste leder, der beslutter om dimensioneringen skal ske.

Hvordan er reglerne nu?

Hvis man har et smitteudbrud eller andre corona-relaterede udfordringer, kan institutionen vælge at dimensionere. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvem der skal tage den endelige beslutning. I vejledningen står der at det er kommunalbestyrelsen, men de kan vælge at uddelegere den beslutning.

I FOLA mener vi at beslutningskompetencen skal ligge hos nærmeste leder, der sammen med forældreråd/bestyrelser bestemmer endeligt.  Sådan er det desværre ikke alle steder nu og nogle institutioner oplever desværre et nej til dimensionering.

Dimensioneringen kan ifølge retningslinjerne ikke bare vælges frit. Der skal vægtige grunde til og der skal afsøges kapacitet på tværs af kommunens tilbud. I vejledningen står der helt præcist  ”En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at ikke alle børn kan være i tilbuddet på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte nødvendige covid-19-foranstaltninger. Der kan altså kun dimensioneres, hvis man ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen. ”

 

Ligesom at dimensioneringen med begrundelse efterfølgende skal offentliggøres på instituionens hjemmeside og indberettes til undervisningsministeriet (den sidste del er der dispenseret fra frem 17/1-2021). Det ærgrer os, at der er så snævre begrænsninger på dimensioneringsmuligheden, for vi mener at det bør kunne gøres nemmere i denne tid og at denne strenge udlægning afholder institutioner fra at gøre det.

En anden ting, der kunne tænkes at afholde flere fra at benytte dimensioneringen, er at det i udgangspunktet betyder, at vi forældre skal have pengene tilbage. Der er med andre ord et indbygget incitament til at afstå fra dimensioneringen, som vi også finder problematisk. Vi vil gerne have at fokus i højere grad handlede om børnenes trivsel under corona, end om det er fysisk muligt at passe dem. Dimensioneringsmuligheden kan derfor med fordel lempes. Det ville give plads til lokale løsninger under lokale forhold. 

Private institutioner afgør selv dimensionering med respekt for deres vedtægter, og det samme gælder for en eventuel tilbagebetaling af forældrebetalingen.

Hvis du ser noget bekymrende?

Hvis du er i tvivl om det du oplever er et brud på retningslinjer eller burde udløse dimensionering, kan du altid ringe til Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline.  Hotlinen har åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14. Corona-hotlinen kan kontaktes på tlf.: 7080 6707.

Ligesom du selvfølgelig altid er velkommen på FOLAs Forældrerådgivning på 73707379, hvor du kan ringe om alle problemstillinger.

Kilde

Retningslinjer for dagtilbud per 8. januar 2021

FOLA: Vi skriver historie i dag – forældrenes stemme er blevet hørt 

I FOLA bliver der jublet i dag. I FOLA er man vant til at ting tager tid. Minimumsnormeringer har man arbejdet for i over 10. Men i dag sættes der flueben ved stort set alle de dagsordener på dagtilbudsområdet, som har fyldt organisationen arbejde i det sidste år. I FOLAs bestyrelse er argumenterne blevet slebet til. Det er lykkedes at få budskaberne ud over rampen og politikerne har købt dem: 

Selvfølgelig skal personalet have hurtig adgang til test

Selvfølgelig skal personalet have hurtig adgang til test

Vilkårene i institutionerne er i forvejen presset og almindelig sygdom kan udfordre hverdagen.  Vi skal blive hjemme, når vi er syge. Det har alle forstået, men når pædagogisk personale sendes hjem til test, fordi de har været i nær kontakt med en smittet, så skaber det unødigt flaskehalse rundt omkring i samfundet, når de skal vente i så mange dage som tilfældet er nogen steder.

FOLA støtter fuldt op om BUPL,BUPL lederforeningen, DLF, og Skolelederforeningens brev. Det er i alles interesse at raske mennesker kan arbejde, hvor de blandt andet skriver:

Vi har mange steder nået en kritisk grænse for hvor tyndt, vi kan smøre det faglige personale ud. Det er ikke forsvarligt at lade vikarer stå med ansvaret for hele børnegrupper, og det er ikke rimeligt at arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring overlades til vikarer i længere perioder. Dertil kommer at den daglige usikkerhed om varetagelsen af kerneopgaven presser arbejdsmiljøet.

Læs brevet her

KL er ude af trit med forældre 

KL er ude af trit med forældre 

KL har udsendt et katalog over det, som, de mener, vil være den bedste ramme om det gode børneliv. Rammen indeholder 5 punkter, hvor normeringer og forældre ikke er nævnt en eneste gang. KL vil have en bedre grunduddannelse på pædagoguddannelsen, et nyt studie af kvalitet, en koordinationsgruppe - som skal skabe sammenhæng på børneområdet, skoleledere som ledere af dagtilbud, og så topper de med et  forskningsråd, der skal lave praksisstudier. 

”Det undrer mig at KL melder sådan ud. Hvordan kan man se dokumentarer om dagtilbud med behov for flere hænder, se tusindvis af forældre på gaden i hele landet demonstrere for bedre normeringer, overhøre hjerteskærende beretninger om små børn, der ikke bliver skiftet osv. osv. Hvordan kan man overse, at der allerede findes temmelig meget forskning på dagtilbudsområdet og temmelig mange praksisnære studier, som over en kam peger på at gode normeringer er og bliver grundstenen i en højkvalitetsinstitution?” siger Signe Nielsen, formand for FOLA: ”Det virker som om vi  begynder fra nul hver eneste gang” 

I indledningen nævnes det, at normeringer er vigtige. Men de 5 punkter er der ikke et ord om bedre normeringer.   

”Vi har hørt det her for tit. Hver eneste gang nogen siger ´normeringer er vigtige men´ så kommer der ikke mere om normeringer, men altid noget om ledelse og lanceringen af nogle nye syltekrukker, hvor der skal undersøges kvalitet.” siger Signe Nielsen: ”skulle vi ikke snart komme i gang med at handle på det vi ved?” 

Noget som også undrer i FOLA er, hvordan KL er nået frem til, at deres udspil er dannet på baggrund af coronerfaringer.  

”Vi hører enstemmigt forældre og pædagoger slå fast, at bedre normeringer og mindre børnegruppe har skabt ro og nærvær. Det er en total fælles oplevelse at børnene rykker sig markant under de forhold. Hvordan har KL kunnet undgå at høre det? I min optik, så må der ikke være så langt mellem et organ som KL og borgerne. KL har magt og KL burde bruge den magt til at varetage kommunernes interesser. Men når KL viser sig at være så meget ude af  af trit med os, der bor ude i kommunerne, så bliver man ærlig talt temmelig desillusioneret,” siger Signe Nielsen 

I FOLA lyder der også et stort nej tak til, at skolelederne skal have nemmere adgang til at lede dagtilbud, ved at gøre den såkaldte landsbyordning nemt tilgængelig for alle. 

”Vi vil ikke have dagtilbud ind under skolerne. Dagtilbud er dagtilbud. Vores børn har brug for flere voksen omkring sig ikke en ny ledelsesform. At bruge inklusionsopgaven, som alibi er langt ude. Samarbejde mellem dagtilbud og skole er fantastisk godt. Når det virker, er det fordi, der er respekt om de forskellige fagligheder - også på ledelsesniveau. At tro, at man skal have samme leder for at skabe samarbejde og sammenhæng er en eklatant misforståelse.  

For yderligere kommentarer kontakt Signe Nielsen, Formand For FOLA, Forældrenes Landsorganisation 

Mobil: 40 12 98 09 

Snotnæser i en corona-tid

Ens retninglinjer- forskellige fortolkninger

 

I FOLAs forældrerådgivningen oplever vi en stigning i henvendelser omkring hjemsendte børn, corona-retningslinjer og forkølelses-sæson. Hvis man har eller har haft barn i institution om vinteren ved man godt, at næsen ofte løber. Men skal man sendes hjem? Må man sende hjem?

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved