fbpx

Nyheder

Her kan du læse pressemeddelelser, nyhedsbreve og andre af FOLAs indslag i den offentlige debat.

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Pressemeddelelse: Indgået aftale om barsel

Daginstitutionerne skal altid passe til de børn, der går der.

I en årrække er børn blevet afleveret stadig tidligere i dagtilbud. FOLA pointerer i forbindelse med den indgåede barselsaftale, at man skal følge nøje med i, hvordan den indvirker på vuggestuestarten. Hvis den nye barselsmodel kommer til at betyde at børnene afleveres endnu tidligere end i dag, så skal det sikres, at institutionerne er gearet til det. Allerede i dag er institutionerne ikke nødvendigvis indrettet til at rumme børn under 1 år, mener man i FOLA.

FOLA indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Pressemeddelelse: Statstilskud til minimumsnormeringer presser ikke velfærden

Statstilskud til minimumsnormeringer presser ikke velfærden.

FOLA - Forældrenes Landsorganisation bliver kontaktet af lokale forældreorganisationer og menige forældre, som desværre er blevet fejlinformerede fra deres kommune. Forældrene har fået at vide, at statstilskuddet til minimumsnormeringer betyder serviceforringelser for eksempelvis ældre og mennesker med handikap.

Høringsvar vedrørende lov om ændring af dagtilbudsloven

Den 21.09.2021 indsendte FOLA dette høringsvar til Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende ny opgørelse af normering og tilsyn i forbindelse med høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data).

Pressemeddelelse: Forældretilfredshedsundersøgelsen rammer skævt

Baggrund: Indenrigs- og Boligministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. Tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud gennemføres af Danmarks Statistik for Indenrigs- og Boligministeriet i vinteren 2021-2022. Resultaterne ventes at være klar i foråret 2022.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved