Nyheder

Her kan du læse pressemeddelelser, nyhedsbreve og andre af FOLAs indslag i den offentlige debat.

Forældre og ansatte slår ’minimumsnormeringsring’ om Christiansborg

Pressemeddelelse fra FOLA

Forældre og ansatte slår ’minimumsnormeringsring’ om Christiansborg

BUPL Hovedstaden, BUPL Storkøbenhavn, LFS og FOLA slår 6. okt. kl. 16.00 ring om Christiansborg for at minde politikerne om, at vi endnu ikke er i mål med minimumsnormeringerne.

I de kommende finanslovsforhandlinger skal regeringen og støttepartierne blive enige om, om de afsatte midler skal fremrykkes. Men en fremrykning gør det ikke alene. Organisationerne insisterer på, at der skal flere midler på bordet. I organisationerne er man bekymrede over, at flere og flere børn mistrives. Bekymringen for børn og unges trivsel deler organisationerne med KL (Kommunernes Landsorganisation), som på topmødet i januar også påpegede, at kommunerne har oplevet en kraftig stigning i psykisk syge unge og børn. Organisationerne håber, at de med ’minimumsnormeringsringen’ får mindet politikerne om, at det er alvorligt og at det haster.

”Vi går på gaden sammen, fordi det haster. Vi vil gerne i fællesskab minde støttepartierne om at holde regeringen fast på, at vi skal have indført minimumsnormeringer i alle landets institutioner – og gerne før 2025. Det er nu at slaget står, det er nu der forhandles finanslov. Vi har ikke råd til at tabe børn på gulvet,” siger Signe Nielsen, Formand for FOLA.

Tvivlerne burde pakke sammen, mener man i FOLA. Corona har bevist det, som forældre og ansatte har sagt i mange år, gode normeringer og trivsel hænger sammen.

Vi har lige været der her under corona, hvor børnene blev opdelt i små grupper, og der var langt flere voksne. Trivsel steg markant. Det burde være et wake Up Call for alle – også for de, som vitterligt tror, at man kan komme uden om, at det vigtigste parameter for kvalitet er gode normeringer,” siger Signe Nielsen, formand for FOLA

I FOLA vil man insistere på, at loven om minimumsnormeringer bliver god. Normeringerne skal i langt højere grad afspejler virkeligheden, end de tal, som f.eks. Dansk Statistik præsenterer. I FOLA vil man insistere på, at der korrigeres for den tid, der ikke bruges sammen med børnene men på ledelse, efteruddannelse mv. når der skal lovgives på området

”Det er fair nok at Dansk Statistik laver tal for den slags normeringer, som afspejler antallet af ansatte i kommunerne. Men det er bare ikke de tal, som vi efterspørger. Vi vil have tallene renset, så de afspejler den virkelighed, som forældre og børn møder ude i institutionerne. Det er med det afsæt, at vi får minimumsnormeringer, som reelt rykker,” siger Signe Nielsen, formand for FOLA

 

For  kommentarer kontakt:

Formand Jon Olufson, 61 96 40 88, BUPL Storkøbenhavn

Formand Henriette Brockdorf, 28264808, BUPL Hovedstaden  

Næstformand Jan Hoby, 30948142, LFS

Formand Signe Nielsen 40129809, FOLA

Nye åbningstider i Forældrerådgivingen

Vi udvider og ændrer lidt i åbningstiderne. Ring til os på 73707379

FOLAs Forældrerådgivningen er rådgivning, hvor forældre og andre pårørende, der oplever, at de og deres børn har problemer i institutionen kan få anonym rådgivning.

Forældre og andre pårørende kan have brug for at vende mange forskellige spørgsmål og problematikker i forhold til deres barns tid i en dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, fritids- eller ungdomsklub. Det kan blandt andet være at;

  • afleveringen er svær eller konfliktfyldt
  • du oplever, at dit barn mistrives i instituionen
  • samarbejdet med personalet eller lederen er svært
  • du har brug for gode råd til, hvordan du får sagt, hvordan du gerne vil samarbejde med institutionen
  • du har spørgsmål til lovgivningen
  • du har spørgsmål til dit barns opstart i institution

I FOLAs forældrerådgivningen lytter vi til dine spørgsmål og bekymringer, og sammen finder vi de muligheder og løsninger, der hjælper dig og dit barn bedst videre. Sammen tager vi første skridt.

Forældrerådgivningen varetages af en række rådgivere, der alle har erfaring med rådgivning og stor erfaring inden for området.

Forældrerådgivningen er åben:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9:30 -13:30

Telefonnummer: 73 70 73 79

Selvfølgelig skal personalet have hurtig adgang til test

Selvfølgelig skal personalet have hurtig adgang til test

Vilkårene i institutionerne er i forvejen presset og almindelig sygdom kan udfordre hverdagen.  Vi skal blive hjemme, når vi er syge. Det har alle forstået, men når pædagogisk personale sendes hjem til test, fordi de har været i nær kontakt med en smittet, så skaber det unødigt flaskehalse rundt omkring i samfundet, når de skal vente i så mange dage som tilfældet er nogen steder.

FOLA støtter fuldt op om BUPL,BUPL lederforeningen, DLF, og Skolelederforeningens brev. Det er i alles interesse at raske mennesker kan arbejde, hvor de blandt andet skriver:

Vi har mange steder nået en kritisk grænse for hvor tyndt, vi kan smøre det faglige personale ud. Det er ikke forsvarligt at lade vikarer stå med ansvaret for hele børnegrupper, og det er ikke rimeligt at arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring overlades til vikarer i længere perioder. Dertil kommer at den daglige usikkerhed om varetagelsen af kerneopgaven presser arbejdsmiljøet.

Læs brevet her

KL er ude af trit med forældre 

KL er ude af trit med forældre 

KL har udsendt et katalog over det, som, de mener, vil være den bedste ramme om det gode børneliv. Rammen indeholder 5 punkter, hvor normeringer og forældre ikke er nævnt en eneste gang. KL vil have en bedre grunduddannelse på pædagoguddannelsen, et nyt studie af kvalitet, en koordinationsgruppe - som skal skabe sammenhæng på børneområdet, skoleledere som ledere af dagtilbud, og så topper de med et  forskningsråd, der skal lave praksisstudier. 

”Det undrer mig at KL melder sådan ud. Hvordan kan man se dokumentarer om dagtilbud med behov for flere hænder, se tusindvis af forældre på gaden i hele landet demonstrere for bedre normeringer, overhøre hjerteskærende beretninger om små børn, der ikke bliver skiftet osv. osv. Hvordan kan man overse, at der allerede findes temmelig meget forskning på dagtilbudsområdet og temmelig mange praksisnære studier, som over en kam peger på at gode normeringer er og bliver grundstenen i en højkvalitetsinstitution?” siger Signe Nielsen, formand for FOLA: ”Det virker som om vi  begynder fra nul hver eneste gang” 

I indledningen nævnes det, at normeringer er vigtige. Men de 5 punkter er der ikke et ord om bedre normeringer.   

”Vi har hørt det her for tit. Hver eneste gang nogen siger ´normeringer er vigtige men´ så kommer der ikke mere om normeringer, men altid noget om ledelse og lanceringen af nogle nye syltekrukker, hvor der skal undersøges kvalitet.” siger Signe Nielsen: ”skulle vi ikke snart komme i gang med at handle på det vi ved?” 

Noget som også undrer i FOLA er, hvordan KL er nået frem til, at deres udspil er dannet på baggrund af coronerfaringer.  

”Vi hører enstemmigt forældre og pædagoger slå fast, at bedre normeringer og mindre børnegruppe har skabt ro og nærvær. Det er en total fælles oplevelse at børnene rykker sig markant under de forhold. Hvordan har KL kunnet undgå at høre det? I min optik, så må der ikke være så langt mellem et organ som KL og borgerne. KL har magt og KL burde bruge den magt til at varetage kommunernes interesser. Men når KL viser sig at være så meget ude af  af trit med os, der bor ude i kommunerne, så bliver man ærlig talt temmelig desillusioneret,” siger Signe Nielsen 

I FOLA lyder der også et stort nej tak til, at skolelederne skal have nemmere adgang til at lede dagtilbud, ved at gøre den såkaldte landsbyordning nemt tilgængelig for alle. 

”Vi vil ikke have dagtilbud ind under skolerne. Dagtilbud er dagtilbud. Vores børn har brug for flere voksen omkring sig ikke en ny ledelsesform. At bruge inklusionsopgaven, som alibi er langt ude. Samarbejde mellem dagtilbud og skole er fantastisk godt. Når det virker, er det fordi, der er respekt om de forskellige fagligheder - også på ledelsesniveau. At tro, at man skal have samme leder for at skabe samarbejde og sammenhæng er en eklatant misforståelse.  

For yderligere kommentarer kontakt Signe Nielsen, Formand For FOLA, Forældrenes Landsorganisation 

Mobil: 40 12 98 09 

Bamse-demo

I lørdags mødte tusindvis af bamser op foran Christiansborg for at demonstrere. Bamserne ønsker minimumsnormeringer!

Demonstrationen var arrangeret af bevægelsen #hvorerderenvoksen og FOLA.

 

Grundet det tiltagende smittetryk blev det for nogle uger siden besluttet at gennemføre en mere corona-venlig demonstration, hvor vi sendte bamser fremfor mennesker.

Der er derfor blevet indsamlet bamser over hele landet, og demonstrationen foregik ikke kun på Christiansborg - den blev også afviklet rundt om på lokale rådhuspladser.

Der var live streaming, sang, presse og taler og i det hele taget gik arrangementet supergodt.

Hør om baggrunden her Marie Blønd fortæller om bamse demo

og se video fra en lokale bamse demo, hvor Anita Kjær Lund fortæller fra Herning

Sensommer, snotnæser og solskin

Kære læsere af FOLAs nyhedsbrev

Sommerferien er for længst slut, og vi er godt i gang igen. Klar til de mange spændende dagsordener som efteråret byder på.  

 

Børnenes penge

I den næste tid vil budgetterne ude i kommunerne blive lagt. Vi holder øje. Vi hjælper også gerne vores lokale organisationer med at forstå budgetterne.

Vi ved, at der er lagt flere penge ud til kommunerne, som er øremærkede dagtilbuddene. Men vi ved også, at det langt fra er alle steder, de kommer til at kunne mærkes. Enten fordi de slet ikke rækker, fordi de dækker et andet hul i kommunekassen, eller fordi de ligefrem bliver brugt til noget andet. Det er børnenes penge, og det skal kunne mærkes. Det er første skridt mod minimumsnormeringer, og vi skal hele vejen.

Vi sender også mange kærlige tanker til København, som går foran for minimumsnormeringer og afsætter en halv milliard til mere personale i dagtilbud. Det er super stærkt! Vi håber, at andre kommuner følger efter.

København vil indføre minimumsnormeringer

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os