fbpx
Åbent brev til kommunalpolitikerne - fra FOLA og Skole&Forældre

Åbent brev til kommunalpolitikerne - fra FOLA og Skole&Forældre

Åbent brev til vores kommunalpolitikere

For nylig fik I et brev fra lærerforeningerne i Danmarks seks største byer. De skriver til jer, fordi de er bekymrede for den danske folkeskole. Som forældre til de børn, der går eller skal gå i folkeskolen, vil vi gerne bakke op om lærernes nødråb. Vi er mindst lige så bekymrede for vores børns trivsel og udvikling.Vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud er efterhånden så pressede på de økonomiske rammebetingelser, at det går ud over vores børn. Lille Tobias, der bliver hentet med fyldt ble i vuggestuen og Ida-Marie, der ikke længere er i stand til at gå i skole. Det er allerede hverdagen for alt for mange børn. Og vi frygter, at den dårlige økonomi i kommunerne betyder, at endnu flere vil ende i mistrivsel. Derfor går vi lokale forældreorganisationer på tværs af skole, dagtilbud og fritid sammen for at appellere til, at I forstår, at jeres ambitioner om kvalitet i de pædagogiske tilbud for alle børn og unge, kræver investeringer.

Den stigende mistrivsel blandt børn og unge er underbygget af kommunale og landsdækkende data, der bl.a. viser et behov for specialpædagogisk bistand til mange flere børn. En undersøgelse fra Aarhus Kommune peger fx på, at op imod hvert fjerde barn i en almindelig skoleklasse i fremtiden vil komme i berøring med PPR. Det kalder på forebyggelse. Ikke bare i skolen, men også i dag- og fritidstilbud. Vi har brug for, at kommunerne kan levere høj kvalitet i alle tilbud. Så fritidsklubben kan gribe Oskar, der hver dag går alene hjem til sit sin computer, Selma, der ikke føler, at hun hører til i klassefællesskabet, og Emil, der har brug for ekstra støtte for at komme ind i legen i børnehaven. Det kræver, at ressourcerne følger med.

Fra vores nationale forældrerådgivninger i Skole og Forældre og FOLA ved vi desværre, at mange forældre knækker i mødet med ’systemet’, at alt for mange elever har et bekymrende fravær, og at flere og flere familier vælger folkeskolen fra. Børnene i vuggestue, børnehave og SFO møder alt for mange skiftende voksne, og også her er behovet for specialpædagogiske indsatser stigende. Og den helt nye undersøgelse af kvaliteten i vuggestuer og dagpleje viser desværre, at kvaliteten i landets dagtilbud mange steder er alt, alt for dårlig. 

Som forældre deler vi lærernes bekymring for, hvilke konsekvenser den kommende økonomiaftale får for vores børn. Der er lagt op til benhårde prioriteringer. Økonomiaftalen for i år efterlod ingen midler til det specialiserede område, og vi frygter, at der i den kommende aftale endnu engang ikke bliver investeret i området.

I de fleste af vores kommuner har vi set, at almenområdet i såvel skole som dag- og fritidstilbud finansierer de stigende udgifter til det specialiserede område. Det har store konsekvenser, da det i praksis betyder, at der ikke er råd til forebyggende indsatser for enkelte børn og i fællesskabet. Vi frygter, at endnu flere børn vil blive tabt, at flere familier vil komme i krise – og at de penge, vi sparer her og nu, kommer til at koste endnu dyrere i fremtiden.

Det er nødvendigt, at I som kommunalpolitikere presser på for en bedre økonomiaftale til kommunerne – der er brug for et løft afhele børne- og ungeområdet. For forældre er det helt afgørende, at vi i fremtiden kan sende vores børn i dag- og fritidstilbud eller skole med en vished om, at der er tid og overskud til hvert enkelt barn og til at arbejde for sunde inkluderende fællesskaber. 

Med venlig hilsen følgende for-/kontaktpersoner


Fra lokalafdelinger af Skole og Forældre:
Cecilie Harrits, Aarhus
Claus Nielsen, Aalborg
Jakob Bondesen, Lejre
Linda Hilskov, København
Michael Riber, Thy og Hannæs
Rasmus Krog Madsen, Rebild
Rasmus Edelberg (kontaktperson), netværk for forældre i skolebestyrelser på Frederiksberg


Fra lokalafdelinger af FOLA:
Anne Opstrup, Skanderborg
Anne Thing, Egedal
Margrete Rasmussen, Viborg
Helene Marie Hassager, Bornholm
Kasper Halling, Ballerup
Line Grønfeldt, Esbjerg
Nanna Kornerup Nielsen, Frederikssund
Signe Nielsen, København
Sofie Bak Hansen, Aarhus
Thomas Graven, Odense
Tina Rottbøll, Greve

 

Rasmus Edelberg,
Landsforeningen Skole og Forældre 

                   

Signe Nielsen,
Forældrenes Landsorganisation                      
                                          

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved