fbpx

Ret til barn syg

Læs her om FOLAs holdning til forældre og børns ret til at være sammen når der opstår sygdom

Når børn bliver syge, mangler vi rettigheder til at passe dem

I Danmark er der ingen lovgivning, der sikrer, at forældre kan være hjemme og passe deres børn, når de er ramt af sygdom. Det er kun forældre, som er dækket ved en overenskomst eller af en særlig virksomhedsaftale, der er sikret. Dette er oftest kun i et vist og meget begrænset omfang, og de typiske aftaler giver ret til pasning i én eller max to dage, mens der i andre tilfælde gives 3 timer til at finde anden pasning. Forældre uden aftaler risikerer fyring, tilbageholdelse af løn eller tvungen brug af ferie.

Derfor vil FOLA arbejde for, at alle børnefamilier får ret til at gå hjemme med syge børn under hele sygeperioden ved akut opstået almen sygdom. Det skal være en ret for børn at have mor, far eller medmor omkring sig, når de er syge med influenza, forkølelse, feber o.l.

Dagtilbuddene presses, når forældrene presses

De dårlige vilkår for børnefamilier på dette område fører til, at der dagligt bliver afleveret syge børn i børnehaver og vuggestuer. Det betyder selvsagt høj smitterisiko for både børn og voksne, også personalet i vores dagtilbud. Højt sygefravær blandt de ansatte påvirker kvaliteten i dagtilbuddene, fordi sygefravær presser normeringerne, da der kun sjældent er et tilstrækkeligt vikarbudget. Det betyder, at der vil være færre ansatte til at passe på børnene og det er også stressende. I FOLA har vi i 2023 lavet en rundspørge balndt forældre som bekræfter, at syge børn kommer af sted, fordi vilkårene for at holde dem hjemme til de er raske, ikke findes i alle familier. Se hovedoverskrifterne fra vores undersøgelse her:

FACEBOOK Infografik Ret til barn syg

Ret til barn syg er en samfundsøkonomisk gevinst

Det er velunderbygget, at vi, ved at sikre forældre ret til barn syg, vil afstresse forældrene, som i højere grad vil kunne holde deres syge børn hjemme i de dage, hvor barnets almen tilstand er dårligt eller på anden vis udgør en væsentlig smitterisiko i en børnehave eller vuggestue. Eftersom denne ret til barn syg vil reducere smitterisikoen, vil vi også se færre afholdte barns sygedage. Ved at indføre rettigheden til forældrene vil det tilmed også kunne spare kommunerne for de tårnhøje udgifter til sygefravær blandt det pædagogiske personale. Alt i alt vil vi med en tilstrækkelig lovgivning på dette område generelt mindske sygefravær i samfundet, hvilket på flere niveauer vil være sundt for samfundsøkonomien.

Udover den økonomiske gevinst, så er det væsentligste grund for at lovgive på dette område, at det er bedst for vores børns trivsel og tryghed, at de kan være hjemme sammen med os, deres forældre eller primære omsorgspersoner, når de er syge. Det burde være en lovfastlagt børnerettighed, at børn har ret til forældreomsorg ved akut opstået sygdom. Ved at lade lovgivningen knytte an til barnet, da ændrer vi det, der for nuværende er en arbejdsmarkedssag, til at være en børneret.

Løsningen på barn syg, findes hos vores nabolande

Vores nabolande har sikret forældrene ved lov, når det gælder pasning af syge børn. I Norge og Tyskland har forældre ret til et vist antal dage per barn pr. år. Sverige er længst fremme på den familiepolitiske front, og det er derfor også Sverige, som FOLA anbefaler, at politikerne skæver til.
I Sverige har hvert barn ret til 120 sygedage årligt (indbefatter også tandlæge- og lægebesøg mv.). Forældrene bruger ordningen i snit 7,8 dag om året og de får udbetalt 80 % af deres løn i perioden. Dog er der et max beløb på. Finansieringen heraf sker gennem en fælles forsikringsordning. Det er også tilfældet i Norge og Tyskland.

Vejledning til forældre med syge børn

Er du i tvivl om, hvornår et barn må komme i børnehave eller vuggestue, så har Sundhedsstyrelsen lavet en vejledning.
Den handler om at begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme i daginstitutioner og skoler m.v. og henvender sig til personale i daginstitutioner og skoler m.v., samt forældre og personale i sundhedsvæsenet.

I vejledningen slår Sundhedsstyrelsen fast, at institutioner og sundhedsvæsen skal overholde gældende regler, men at forudsætningen for, at sygdomme kan undgås i videst muligt omfang, er god hygiejne og at forældrene holder børnene hjemme, når de er syge. FOLAs arbejde for ”Ret til barn syg” vil opfylde det overordnede formål i Sundhedsstyrelsens vejledning. Derfor arbejder FOLA for, at forældre får ret til barn syg, fordi vi gerne vil være med til at stoppe smitten inden den breder sig til de andre børn og personalet i barnets vuggestue eller børnehave.

øretermometer

FOLA ARBEJDER DERFOR FOR RETTEN TIL AT PASSE EGNE SYGE BØRN
VED AT SÆTTE FOKUS PÅ:

  • At forældre får ret til at gå hjemme med syge børn uden at kunne blive kaldt på arbejde.
  • At ”Ret til barn syg” skal være en børneret, som er til for børn og forældre.
  • At børn skal, når de er syge, have ret til, at deres forældre eller andre primære omsorgspersoner passer dem i deres eget hjem.


Se her, hvordan vores budskaber om ret til barn syg har ramt pressen

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved