fbpx

Hvad gør jeg hvis mit barn ikke er skoleparat?

GUIDES TIL FORÆLDRE

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke er skoleparat?

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke er skoleparat?

Som folkeskoleloven er skal et barn begynde i skole den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Som forældre er det jer, der kender jeres barn bedst, og det er ikke alle forældre, der oplever, at deres barn vil være skoleparat i 6-årsalderen. Men hvad gør man så?

Der kan være flere faktorer, der spiller ind. Ofte er der også flere forhold, der gør sig gældende. Det handler først og fremmest om barnets udvikling. Her har man mulighed for at søge om skoleudsættelse. Man kan søge om udsættelse, så længe der er et pædagogisk og udviklingsmæssigt belæg for det.

Hvornår bør I overveje skoleudsættelse?

Som forældre kan I have en klar fornemmelse om, at skoleudsættelse er det helt rigtige, men mange kommer faktisk i tvivl. Særligt, hvis ens barn leger godt sammen med en børnegruppe, der skal starte i skole, og derfor gerne vil følges med dem. Men for nogle børn kan det være givende at vente et år med at komme i skole og dermed fortsætte i børnehaven et år mere.

Er du i tvivl om dit barns skoleparathed? Første skridt er at få talt med dit barns pædagoger. Det er barnets pædagoger og institutionens leder, der er bindeleddet til selve ansøgningen om skoleudsættelse. Som nære kontakter til dit barn i hverdagene, kan de hjælpe jer med den faglige begrundelse. De kan samtidig hjælpe jer med at afklare, om der er en reel grund til at skoleudsætte.

 

Hvordan kan pædagogerne hjælpe med skoleudsættelse?

  • Pædagogerne kender dit barn godt og har kendskab til de forventninger, der vil blive stillet til det i skolen.
  • Pædagogerne kender til barnets udfordringer, der kan være relateret til eksempelvis sprog, udvikling, socialisering, generel skoleparathed eller andet.
  • Barnets pædagoger kan hjælpe jer med at udforme de rette argumenter for skoleudsættelse.

Skoleudsættelse og regler

Når beslutningen er truffet, i samråd med pædagogerne, om at udsætte barnets skolestart, skal I som forældre gå til lederen i jeres barns institution. Lederen vil herefter hjælpe jer med at få adgang til et ansøgningsskema om skoleudsættelse. Som forældre er det jeres opgave at sørge for, at skemaet indeholder alle de nødvendige oplysninger.
Herefter skal børnehaven, i samråd med jer forældre, udarbejde en handleplan, der beskriver hvordan man kan understøtte barnets udvikling det sidste år i børnehaven. I skal også give samtykke til, at handleplanen bliver vedlagt ansøgningen.
Når skemaet er færdigudfyldt, skal det afleveres på barnets distriktsskole. Dette gælder uanset, om barnet skal starte på distriktsskolen eller en anden skole. Skolelederen vil herefter enten godkende eller afvise ansøgningen om skoleudsættelse. Bemærk, at afgørelsen ikke kan ankes. Når skolelederen er nået frem til en beslutning, vil I modtage svar pr. brev eller mail.

Processen om skoleudsættelse i korte træk

  • Folkeskoleloven foreskriver, at børn skal starte i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år
  • Er du i tvivl om dit barn skal skoleudsættes, skal du tale med pædagogerne i dit barns institution
  • Pædagogerne hjælper jer med vurderingen af barnet – og om der er behov for skoleudsættelse
  • Er der enighed mellem pædagoger og forældre om en skoleudsættelse, skal du have fat i lederen af barnets institution, der hjælper jer med ansøgningsskemaet
  • Ansøgningsskemaet afleveres til skolelederen på barnets distriktsskole (dog er en ny lov ved at træde i kraft pr 01.01.22, hvor dagtilbudslederen træffer afgørelsen fremfor skoelederen)
  • Afgørelsen kommer til jer pr. brev eller mail

Der er gode råd at hente om skoleudsættelse

Har du behov for at tale med nogen om dine tanker om dit barns skoleudsættelse eller er du i tvivl om processen, så er der hjælp at hente hos FOLA.
Vores forældrerådgivning er et tilbud til alle dagtilbudsforældre, der har brug for råd og sparring.

Vi kan kontaktes på 7370 7379  i mellem 9.30-13.30 (man-fre, onsdag lukket).

Forældretelefonen er et gratis og anonymt tilbud, hvor ingen spørgsmål er for små!

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved