Vi indgår konstruktivt og kritisk i dialog om udviklingen af området med fokus på kerneområderne - afbureaukratisering, mere børnetid, styrket grundnormering mv. "

FOLA er en organsiation skabt af forældre I 1974, så også forældrene blev hørt af poltikerne. FOLA repræsenterer forældre med børn i dagpleje, vuggestuer, børnehaver (dagtilbud) og SFO samt klub (fritidstilbud). Vi sørger for, at forældrenes perspektiv på deres børns hverdag i dag- og fritidstilbud også bliver hørt inde på Chrisitiansborg og i Kommunernes Landsforening (KL). Vi arbejder for at forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes, så forældrene oplever, at de bliver inddraget i deres børns hverdag i dag- og fritidstilbud. Vi er med til at uddanne lokale forældrebestyrelser i dagtilbudsloven og den styrkede lærerplan, så de er klædt på til arbejdet i den forældrebestyrelse.

FOLA er centralt placeret i partnerskaber under ministeren. Vi er høringspart på alt, hvad der vedrører dagtilbuddene. Dette er en opgave som forpligter os til at have god kontakt til vores bagland i forældrebestyrelser og lokale forældreorganisationer. Derfor arbejder vi også hårdt på at styrke denne relation.

Image

FOLA samarbejder på tværs

FOLA samarbejder også med en lang række aktører:  Kommunernes Landsforening (KL), BUPL, Børne og ungeministeriet, FOA, politikere på Christiansborg og mange mange andre.

Vi blandt andet med i samarbejdet omkring udviklingen af tilsyn i dagtilbud og overgangen fra børnehave til skole - hvordan sikrer vi at legen fortsat ses som en del af læringen?

Sådan ser FOLA ud

FOLA har en bestyrelse bestående af forældre, som kommer fra enten forældreorganisationer, forældrebestyrelser eller forældreråd. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling.

FOLA har desuden et bemandet sekretariat, som kan kontaktes dagligt.

Image