fbpx

Om FOLA

FOLA arbejder for forældreinddragelse og for, at alle børn får de bedste vilkår i deres dagtilbud

FOLA ER FORÆLDRESKABT

FOLA er en organisation skabt af forældre i 1974, for at sikre at forældrene blev hørt af politikerne. Vi repræsenterer forældre med børn i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og SFO samt klubtilbud. Vi sørger for, at forældrenes perspektiv på deres børns hverdag også bliver hørt inde på Chrisitiansborg og i Kommunernes Landsforening (KL). Vi taler med et landsdækkende forældremandat og jo flere vi er, desto mere bliver der lyttet til vores mærkesager.

VI TAGER FORÆLDRENES STEMME MED PÅ BORGEN

FOLA er centralt placeret i partnerskaber under ministeren. Vi er høringspart på alt, hvad der vedrører dagtilbuddene. Dette er en opgave som forpligter os til at have god kontakt til vores bagland i forældrebestyrelser og lokale forældreorganisationer. Jo flere medlemmer vi er hos FOLA, desto stærkere lyder vores røst, når vi råber politikerne op.

VI RÅDGIVER FORÆLDRE 

Vi arbejder for et styrket forældresamarbejde, så forældre oplever at blive inddraget i deres børns hverdag. Vi har derfor en forældre-hotline, hvor bekymrede forældre ringer og får sparring og hjælp til samarbejdet med deres børns dagtilbud. Vi uddanner også forældrebestyrelser i deres arbejdsopgaver, så de nemt kan indgå i et konstruktivt samarbejde med personale og leder.

Image

FOLA samarbejder på tværs

FOLA samarbejder også med en lang række aktører:  Kommunernes Landsforening (KL), BUPL, Børne og ungeministeriet, FOA, politikere på Christiansborg og mange mange andre.

Vi er blandt andet med i samarbejdet omkring udviklingen af tilsyn i dagtilbud og overgangen fra børnehave til skole - hvordan sikrer vi at legen fortsat ses som en del af læringen?

Image

Sådan ser FOLA ud

FOLA har en frivillig bestyrelse bestående af forældre, som kommer fra enten forældreorganisationer, forældrebestyrelser eller forældreråd. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling.

FOLA har derudover et bemandet sekretariat, som varetager den daglige drift og forældrerådgivning. Vi kan kontaktes dagligt.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved