fbpx

Presse

Pressemeddelelse: Send en varmecheck til børnene

Drop serviceloftet og send en varmechek til børnene! I dag skal politikerne forhandle en ny varmeaftale hjem. I FOLA, Forældrenes Landsorganisation forventer man, at politikkerne får lavet en aftale, som også sikrer penge til landets institutioner.

Pressemeddelelse: Indgået aftale om barsel

Daginstitutionerne skal altid passe til de børn, der går der.

I en årrække er børn blevet afleveret stadig tidligere i dagtilbud. FOLA pointerer i forbindelse med den indgåede barselsaftale, at man skal følge nøje med i, hvordan den indvirker på vuggestuestarten. Hvis den nye barselsmodel kommer til at betyde at børnene afleveres endnu tidligere end i dag, så skal det sikres, at institutionerne er gearet til det. Allerede i dag er institutionerne ikke nødvendigvis indrettet til at rumme børn under 1 år, mener man i FOLA.

Pressemeddelelse: Statstilskud til minimumsnormeringer presser ikke velfærden

Statstilskud til minimumsnormeringer presser ikke velfærden.

FOLA - Forældrenes Landsorganisation bliver kontaktet af lokale forældreorganisationer og menige forældre, som desværre er blevet fejlinformerede fra deres kommune. Forældrene har fået at vide, at statstilskuddet til minimumsnormeringer betyder serviceforringelser for eksempelvis ældre og mennesker med handikap.

Pressemeddelelse: Forældretilfredshedsundersøgelsen rammer skævt

Baggrund: Indenrigs- og Boligministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. Tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud gennemføres af Danmarks Statistik for Indenrigs- og Boligministeriet i vinteren 2021-2022. Resultaterne ventes at være klar i foråret 2022.

Pressemeddelelse: En god barndom har værdi i sig selv

Vismændenes forårsrapport er landet. Den sætter spørgsmålstegn ved den økonomiske effekt af gode normeringer. Man har sammenholdt normeringstal fra dansk statistik med karaktergennemsnit og resultater af nationale test.

I FOLA ryster man lidt på hovedet af konklusionerne, og bemærker at selv vismændene tager forbehold.

FOLA’s formand mener, at rapporten på helt afgørende parametre går galt i byen. Det statistiske grundlag er uanvendeligt til at måle en effekt af normering. Hun tager afstand fra en enøjet tilgang til måling af værdien af dagtilbud. Hun fremhæver en god barndom for alle børn, som noget af det mest værdifulde, et samfund kan investere i.

FOLA: Vi skriver historie i dag – forældrenes stemme er blevet hørt 

I FOLA bliver der jublet i dag. I FOLA er man vant til at ting tager tid. Minimumsnormeringer har man arbejdet for i over 10. Men i dag sættes der flueben ved stort set alle de dagsordener på dagtilbudsområdet, som har fyldt organisationen arbejde i det sidste år. I FOLAs bestyrelse er argumenterne blevet slebet til. Det er lykkedes at få budskaberne ud over rampen og politikerne har købt dem: 

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved