Presse

Pressemeddelelse: Tryghedspakke til personale, børn og forældre i dag- og fritidstilbud 

Opdatering  5/1-2020 kl 21:00: Efter drøftelse i bestyrelsen er det besluttet at punkt 9 om vacciner udgår


Corona er her stadig, og det har stor betydning for vores børns liv i dag og fritidstilbud. Vi er pressede som familier i en tid, hvor vi ikke kender hverdagen en uge frem, hvor arbejdsgivere stiller krav om 37 timer også med småbørn om benene. Så hvordan sikrer vi en kvalitet og trivsel for personale, familielivet og ikke mindst vores børn samtidige med, at det kan være svært for alle parter, at planlægge bare to dage frem?

Signe Nielsen formand for FOLA udtaler: ”Hvis vi skal bryde smittekæderne og nedbringe smitten, så skal vi i dagtilbuddene tilbage til de små faste børnegrupper, som der var i foråret. Det nytter ikke, at vi som forældre oplever sampasning med 30-60 børn morgen og eftermiddag, fordi der ikke er råd til personale nok i ydretimerne.”

Hvis ikke alle børn skal møde ind i institutionerne mandag morgen, så skal politikerne sikrer forældrene rettigheder til at gå hjemme med deres børn. Det kan være barselsdagpenge til dem, som kan få lov til det af arbejdsgivere i en kort periode, eller også at vi ikke skal betale for vuggestuepladsen.” udtaler Signe Nielsen formand for FOLA.

Vi forstår, at vi står midt i en krise, hvor det er vigtigt at alle løfter i flok. Også os forældre. Det vil vi rigtig gerne og herunder peger FOLA på nogen konkrete tiltag, der kunne hjælpe os alle med at komme igennem den næste tid.

  • Ingen sampasning i ydretimer.Som det er i dag, så er det almindeligt at stuerne slås sammen i ydretimerne. Det vil sige at de faste grupper, som ellers anbefales, ophæves og smittekæderne kan dermed vandre mellem flere familierne. Det er ikke rimeligt.  
  • Mere fast personale. Der skal være kendte voksne nok.Det er ikke nok, at der blot er ansatte til at tage imod vores børn. Det skal være ansatte som børnene kender, og som kan garantere en faglighed.Når en institution rammes af et smitteudbrud, venter der alt for dårlige normeringer, og for mange ukendte vikarer. Institutionerne skal have midler til at fastansættevikarerne, så børnene kender dem.  Det vil også minimere behovet for sampasning på tværs af stuerne.  og det vil sikre tryghed og trivseltilde perioder, hvor flere blandt personalet er syge eller til test. 
  • Mulighed for barselsdagpenge under særlige forhold.Pressede forældre kan i en kort periode søge barselsdagpenge, så de kan holde børn hjemme og dermed aflaste institutionerne
  • Lokal tilpasningDer skal gives ret til, at den enkelte leder i samarbejde med sin forældrebestyrelse kan dimensionere. Det vil sige skrue op og ned for åbningstiden eller antal pladser sådet alene sker med afsæt i pædagogiske faglige hensyn og/eller sundhedsfaglige hensyn
  • Børneorlov: Der skal være fritagelse for forældrebetaling hvis børn holdes hjemme. I en tid hvor vi har brug for at bryde smittekæderne og have et lavt børnetal i landets institutionerne, skal det gøres muligt at have orlov for daginstitutionen. Hvis man kan holde sit barn hjemme, skal forældrene ikke betale. 
  • Gratis klub og SFO. SFO og klub skal gøres gratis indtil sommer. Igennem hele corona oplever flere steder i landet at børnene ikke benytter tilbuddet og nogen steder melder de om udmeldelser. Det giver dårlig økonomi for stederne. Vi har derfor en reel bekymring for hvilket tilbud, der står tilbage efter corona, og opfordrer derfor at gøre klub og SFO’er betalingsfri, så ingen melder sig ud. På den måde sikrer vi at der stadig er et godt tilbud, når corona slipper sit tag. Oven i det må vi understrege at klub og SFO-tilbud, slet ikke er det samme under Corona. Det virker derfor rimeligt, at betaling standes. 
  • Tydelige retningslinjer. Vi oplever at retningslinjerne er utydelige, og at der meldes for upræcist ud.
  • Nem klage/bekymringsadgang -både lokalt og nationalt for forældre, der oplever brud på Corona-retningslinjerne eller oplever, at der ikke lukkes delvist ned (dimensioneres) i forbindelse med smitteudbrud. Som det er i dag oplever mange, at det er svært at nå igennem til rette person i en kommune og vi oplever som FOLA at der er meget stor forskel på, hvordan kommunerne handler. 
  • Kommunerne skal have en økonomiske børnepakkePå den mådesikrer virammer og vilkår i den kommende periode for vores børn ikke afhænger af den enkelte kommunes lokale økonomi eller prioritering. 

For flere kommentarer kontakt Formand Signe Nielsen på 40 12 98 09

corona daginstitution opslag 2 

FOLA: Vi skriver historie i dag – forældrenes stemme er blevet hørt 

I FOLA bliver der jublet i dag. I FOLA er man vant til at ting tager tid. Minimumsnormeringer har man arbejdet for i over 10. Men i dag sættes der flueben ved stort set alle de dagsordener på dagtilbudsområdet, som har fyldt organisationen arbejde i det sidste år. I FOLAs bestyrelse er argumenterne blevet slebet til. Det er lykkedes at få budskaberne ud over rampen og politikerne har købt dem: 

I går var jeg glad, men i dag jubler jeg. Det havde vi ikke set komme. I går var historisk – men det er i dag så også. Det der er kommet ud i dag, kan jeg helt ublu sige, det er FOLA’s dagsordener. Det er min super kompetente bestyrelse, som har sat gang i de her forandringer. Vores mærkesager er ikke længere kun vores, nu er de lovbestemt grundlag for dagtilbuddene i Danmark,” siger Signe Nielsen Formand for FOLA, Forældrenes Landsorganisation.

Minimumsnormeringerne skal kunne mærkes for alle børn. De bliver fulgt tæt, loven bliver optimeret i 2023. Sociale normeringer fastholdes. Pædagogandelen skal stige. Børnehavealderen bliver 3. år. Den gennemsigtighed om normeringsforhold, som FOLA har insisteret på er på vej: retvisende tal, åbenhed og tilgængelighed. I november var FOLA til foretræde for børne- og undervisningsministeriets udvalg om netop det her. Resultatet er ikke til at tage fejl af.  

”Nu er vi kommet helt igennem. Normeringsopgørelserne skal være retvisende. De bliver tilgængelige for dagtilbudsbestyrelserne, så de kan arbejde på oplyst grundlag. Ja, og politikerne får et ordentligt grundlag at lovgive ud fra. Kommunerne får et arbejdsredskab, så de kan få styr på prioriteringerne. Ikke mere talfnidder, svesken skal på disken – det er så godt,” siger Signe Nielsen

Kvalitet handler også om tilsyn. I København har man efter TV2s dokumentar ”Daginstitutioner bag facaden”, optimeret tilsynet i et tæt samarbejde med Københavns Forældreorganisation, som er repræsenteret i FOLAs bestyrelse. FOLA har været til utallige møder med politikere fra alle partier, og de har lyttet til os. Aftale teksten er næsten en til en identisk med vores egen politik på tilsyn.  Det arbejde kan aflæses i de udsendte lovkrav om objektivitet, handleplaner og forældreinddragelse.  

Jeg afleverer mine guldklumper i dagtilbud hver dag. Jeg vil være sikker på, at alt er ok. Det vil jeg også i min bank eller på restaurant. Men børnene er vigtigst. Derfor har det undret, at tilsyn mange steder har været baseret på mavefornemmelser, og at der ikke har været handleplaner. Vi skal vide hvad der sker, og er der noget, som ikke er ok, så skal forældrene have besked. Forældreorganisationerne ude i landet knokler for bedre tilsyn. Nu bliver de hjulpet på vej. Det er så godt!, siger Signe Nielsen.

En række andre punkter er også gået igennem: slut med profit på private dagtilbud, som nu får kommunalt tilsyn og minimumsnormeringsmidler. Private dagplejere får max 4 børn. Fokus på meritpædagog uddannelsen, efteruddannelse af personale etc. 

Det her er alle de små byggeklodser, som skal være på plads i hele landet. Grundvilkårene skal være velbeskrevne, og der må ikke være smuthuller. Det her sammen med de store forandringer betyder bedre institutioner for vores børn, og vi forældre vil opleve mere åbenhed og tryghed. Vi vil som forældreorgansiation følge med og følge op. Det her skal landes ordentligt, og det kommer selvfølgelig til at tage tid, men retningen er sat og den er god. Vi tor på det!”, siger Signe Nielsen.

For flere kommentarer kontakt Signe Nielsen på mobil 40 12 98 09

Forældre og ansatte slår ’minimumsnormeringsring’ om Christiansborg

Pressemeddelelse fra FOLA

Forældre og ansatte slår ’minimumsnormeringsring’ om Christiansborg

BUPL Hovedstaden, BUPL Storkøbenhavn, LFS og FOLA slår 6. okt. kl. 16.00 ring om Christiansborg for at minde politikerne om, at vi endnu ikke er i mål med minimumsnormeringerne.

I de kommende finanslovsforhandlinger skal regeringen og støttepartierne blive enige om, om de afsatte midler skal fremrykkes. Men en fremrykning gør det ikke alene. Organisationerne insisterer på, at der skal flere midler på bordet. I organisationerne er man bekymrede over, at flere og flere børn mistrives. Bekymringen for børn og unges trivsel deler organisationerne med KL (Kommunernes Landsorganisation), som på topmødet i januar også påpegede, at kommunerne har oplevet en kraftig stigning i psykisk syge unge og børn. Organisationerne håber, at de med ’minimumsnormeringsringen’ får mindet politikerne om, at det er alvorligt og at det haster.

”Vi går på gaden sammen, fordi det haster. Vi vil gerne i fællesskab minde støttepartierne om at holde regeringen fast på, at vi skal have indført minimumsnormeringer i alle landets institutioner – og gerne før 2025. Det er nu at slaget står, det er nu der forhandles finanslov. Vi har ikke råd til at tabe børn på gulvet,” siger Signe Nielsen, Formand for FOLA.

Tvivlerne burde pakke sammen, mener man i FOLA. Corona har bevist det, som forældre og ansatte har sagt i mange år, gode normeringer og trivsel hænger sammen.

Vi har lige været der her under corona, hvor børnene blev opdelt i små grupper, og der var langt flere voksne. Trivsel steg markant. Det burde være et wake Up Call for alle – også for de, som vitterligt tror, at man kan komme uden om, at det vigtigste parameter for kvalitet er gode normeringer,” siger Signe Nielsen, formand for FOLA

I FOLA vil man insistere på, at loven om minimumsnormeringer bliver god. Normeringerne skal i langt højere grad afspejler virkeligheden, end de tal, som f.eks. Dansk Statistik præsenterer. I FOLA vil man insistere på, at der korrigeres for den tid, der ikke bruges sammen med børnene men på ledelse, efteruddannelse mv. når der skal lovgives på området

”Det er fair nok at Dansk Statistik laver tal for den slags normeringer, som afspejler antallet af ansatte i kommunerne. Men det er bare ikke de tal, som vi efterspørger. Vi vil have tallene renset, så de afspejler den virkelighed, som forældre og børn møder ude i institutionerne. Det er med det afsæt, at vi får minimumsnormeringer, som reelt rykker,” siger Signe Nielsen, formand for FOLA

 

For  kommentarer kontakt:

Formand Jon Olufson, 61 96 40 88, BUPL Storkøbenhavn

Formand Henriette Brockdorf, 28264808, BUPL Hovedstaden  

Næstformand Jan Hoby, 30948142, LFS

Formand Signe Nielsen 40129809, FOLA

Åbent brev til Peter Hummelgaard

FOLA har sammen med Skole og Forældre skrevet et åbent brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Læs brevet her (åbner i pdf)

’Dansen med corona’ kræver særlige hensyn til børnefamilier

Statsminister, Mette Frederiksen har annonceret, at nu danser vi med corona. Vi lukker ned lokalt på den enkelte stue, i klassen, SFO’en eller i klubben, hvis der er et smittetilfælde. Børn og personale, som har haft kontakt med den smittede, sendes hjem i karantæne og til test. Som professor Rune Hartman udtaler til DR d. 17/8, så er det noget, vi skal vænne os til. Forældrene bakker gerne op om den strategi, og det gør FOLA, Forældrenes Landsorganisation selvfølgelig også. Men Landsorganisationen for forældre til børn i dag– og fritidstilbud ser dog også, at det kan blive særdeles vanskeligt for forældrene.

Pressemeddelse fra FOLA om genåbning af dag og fritidstilbud

Ligesom mange forældre har vi ventet spændt på, at dagtilbuddene vil åbne igen og nu sker det. Det er vigtigt for os som repræsentant for forældre med børn i dag og fritidstilbud, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil blive efterfulgt, så alle kan aflevere deres børn i trygge og sikre rammer.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os