fbpx

Presse

Læs med her når FOLA stiller skarpt på de aktuelle sager på dagtilbuds- og fritidsområdet

Pressemeddelelse: Nyt lovforslag betyder at kvaliteten i dine børns fritidstilbud igen bliver forringet!

Pressemeddelelse: Nyt lovforslag betyder at kvaliteten i dine børns fritidstilbud igen bliver forringet!

Regeringens forslag om kortere skoledage betyder længere åbningstider i landets klubber og SFO'er. Alligevel udelukker de i deres seneste udkast fritidstilbuddene fra at få del i de frigjorte personaleressourcer. Det kommer til at betyde en yderligere forringelse af fritidstilbuddene i din kommune.

Hvordan står det til med dit kommunale fritidstilbud? Bliver der skåret i personale, på ture ud af huset og materialer? Så er du ikke alene.

Det her er alvorligt

Et øget politisk fokus på fritidsområdet, politikere der profilerer sig på børn og unges fritid, og regeringens ønske om kortere skoledage har længe skabt forventninger til en øget kvalitet i landets fritidstilbud.

"Nu vender det" har vi hørt mange pædagogiske ledere sige på det sidste. Desværre ser virkeligheden helt anderledes ud. I sit seneste udspil, der netop er sendt i høring, lægger regeringen op til, at de frigjorte midler skal blive i skolen. De skal eksplicit bruges i undervisningen og må IKKE overføres til at dække den øgede åbningstid i fritidstilbuddet.

Vi er rigtig bekymrede! Ikke bare truer beslutningen med igen at forringe vores børn og unges adgang til kvalitetsfritidstilbud - særligt i de kommuner, der i forvejen ikke prioriterer området; den sætter også spørgsmålstegn ved, om regeringen overhovedet værdsætter det vigtige arbejde, der udføres efter skoletid.

Der bliver nemlig færre fritidstilbud på landsplan, og de bliver af ringere kvalitet. I følge KLs kortlægning af SFO- og klubområdet har 20% af kommunerne har slet ikke et tilbud til unge fra 7. klasse og opefter. En stor del af de tilbageværende har så dårlige fysiske rammer og personalemangel, at lederne ikke har mulighed for at levere tilstrækkelige faglihge indsatser (EVA).

Brug nøglen i stedet for at smide den væk

Vi opfordrer på det kraftigste regeringen til at revurdere beslutningen om endnu en gang at give landets fritidstilbud et dårligere udgangspunkt.

Giv vores børn og unge gode muligheder for at trives. Også efter skoletid.

Den fritids- og ungdomspædagogiske faglighed har nøglen til at løse nogle af vor tids store velfærdsproblemer. Vi ved, at den kan være med til at højne børn og unges trivsel. Vi ved, at børn og unge er vilde med at komme i klubben (KL).

Derfor: Øremærk midlerne til fritidstilbuddet i stedet for det modsatte! Invester i en fremtid for vores børn og unge, der favner det hele menneske. Anerkend, at børn og unge har brug for trygge rammer af høj kvalitet.

Også efter skoletid.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved