Er du formand for forældrebestyrelsen? Eller leder af en institution?

FOLA arbejder konsekvent på at styrke samarbejdet mellem forældre og institution. Vi ved også, at det kan være svært i praksis. Mange – både personale og forældre – står famlende overfor opgaven. Hvordan gør man helt konkret? Det kan vi hjælpe med.

Vi har en bred erfaring i de mange aspekter og kan bidrage konstruktivt til at rykke forældresamarbejdet til næste niveau. Det gode samarbejde gør, at børn oplever deres tid i institutionen som positiv og tryg. Vi ved, at et godt samarbejde bygger på gensidig respekt, tillid, forståelse og åbenhed for dialog.


Bestyrelseskursus:

Bliv klædt på til arbejdet i en forældrebestyrelse og det gode samarbejde.

Når man bliver valgt til et forældreråd eller forældrebestyrelse, er man ofte helt uden erfaring. Hvad skal jeg? Hvad er mine pligter? Hvad må vi bestemme? - er de spørgsmål, der oftest melder sig.

Workshoppen henvender sig til forældreråd og forældrebestyrelser. Vi underviser hele området, klyngen, kommunen eller tilpasser kurset til et enkelt forældreråd. Der er ikke noget maksimum eller minimum for antal deltagere.

Vi kommer ind på:  

  • Kommunale politikker og lovgivning  
  • Bestyrelsernes kompetencer
  • Forældrerådets kompetencer
  • Kommunikation med resten af institutionens forældre
  • Meningsfuldt arbejde
  • Læreplanstemaer
  • Arbejdet med de pædagogiske principper
  • Seks konkrete samarbejdspunkter
  • Korte summe-øvelser

Vi har altid en dialog med en forældrerepræsentant eller lederen forud for afholdelsen af workshoppen. Det gør vi for at sikre, at vi griber fat i det, der er allervigtigst for jer.

Varighed: Workshoppen tager 2-3 timer afhængig af jeres ønsker til fokus og indhold.

Pris:

Medlemmer: ved 1 forældrebestyrelse/ institution: 3000 plus transport (maks 1000), 2 eller flere forældrebestyrelser/ institutioner:  6000 plus transport ( maks 1000)

ikke-medlem : ved 1 forældrebestyrelse/ institution:: 5000 kroner plus transport (maks 1000). 2 eller flere forældrebestyrelser 10.000 plus transport (maks 1000)

 


Hvorfor er forældresamarbejde vigtigt, hvad har forældrebestyrelsen indflydelse på og hvad er "kompetencefordelingen"?


I 1996 kom ombudsmanden med en vurdering af kompetencefordeling på institutionsområdet. En strid fra Allerød kommune om fordeling af kompetence mellem forældrebestyrelse og kommune endte, efter først at være prøvet i amtets tilsynsråd, på ombudsmandens bord.

Stridens kerne var kommunalbestyrelsens ønske om direkte indflydelse på institutionens pædagogik, som førte til nogle meget konkrete kommunale anvisninger på eksempelvis hvor børnene skulle sove, om børnene skulle sove, hvordan spisesituationen skulle foregå o.s.v.

Forældrebestyrelsen fandt den lovsikrede kompetence trådt under fode og sendte sagen til ombudsmanden, som udtalte at en kommunalbestyrelse er “afskåret fra at give en institutionsleder instrukser, der strider mod de retningslinier, forældrebestyrelsen har fastlagt. Det forudsætter naturligvis, at disse principper ikke er i strid med de overordnede mål og rammer”.

Endvidere siger ombudsmanden i sin vurdering, at: “Hvis der er tvivl om overensstemmelsen mellem forældrebestyrelsens pædagogiske principper og kommunalbestyrelsens mål og rammer, må der dog efter min opfattelse udvises en betydelig respekt for forældrebestyrelsens ønsker”.

Ombudsmandens vurdering stadfæster forældrebestyrelsens indflydelse og dens kompetence samtidig tilkendegiver ombudsmandens vurdering, at en kommunal detailstyring af den enkelte institution er i strid med loven.